map Kart account_circle Min side

Oppvekst

Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Foreldrebetaling SFOEn betalingsfri måned i SFO
Hel plass, per måned
Barn nr 1 3139 3139 0 0,0 % Selvkostfinansiert
Barn nr 2 2354 2354 0 0,0 %  
Barn nr 3 1570 1570 0 0,0 %  
60 %-plass, per måned
Barn nr 1 2197 2197 0 0,0 %   
Barn nr 2 1648 1648 0 0,0 % 

 

Barn nr 3 1099 1099 0 0,0 % 

 

50 %-plass, per måned
Barn nr 1 1883 1883 0 0,0 %  
Barn nr 2 1413 1413 0 0,0 %  
Barn nr 3 942 942 0 0,0 %  
Prisen for 100% plass for førsteklassinger vil økes med 3,7% (kr 1628) fra januar 2023, og den samme økningen vil gjelde 100% plass for andreklassinger fra og med august 2023. Mer informasjon om redusert betaling og SFO finnes på kommunens hjemmesider.
Søskenmoderasjon barnehage-SFOFor barn med ett eller flere søsken i barnehage
Hel plass, per måned
Barn nr 1 2668 2668 0 0,0 % Selvkostfinansiert
Barn nr 2 2354 2354 0 0,0 %  
Barn nr 3 1570 1570 0 0,0 %  
60 %-plass, per måned
Barn nr 1 1868 1868 0 0,0 %  
Barn nr 2 1648 1648 0 0,0 %  
Barn nr 3 1099 1099 0 0,0 %  
50 %-plass, per måned
Barn nr 1 1601 1601 0 0,0 %  
Barn nr 2 1413 1413 0 0,0 %  
Barn nr 3 942 942 0 0,0 %  
Kurs i norsk for betalende deltakere
Kurstype Høstsemester Vårsemester Helårs  Merknader
Dagskurs 9500 10000   16 timer per uke
Kombikurs 9000 9000   Kveldsundervisning kombinert med nett
B2-kurs (kveld)     9000 Kveldsundervisning
Nettkurs 5600 7000   Nettbasert undervisning
Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
ForeldrebetalingEn betalingsfri måned i barnehage kommunal barnehage
5 dager 3050 3000 -50 -1,6 % Sats vedtas i statsbudsjettet
4 dager 2697 2640 -57 -2,1 %  
3 dager 2185 2130 -55 -2,5 %  
Delt plass 1916 1800 -116 -6,1 %  
Mer informasjon om redusert betaling og barnehage finnes på kommunens hjemmesider.
Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Kostpenger kommunal barnehage
5 dager 350 360 10 3,0 % Ny sats gjelder fra august 2023
4 dager 280 288 8 3,0 %  
3 dager 210 216 6 3,0 %  
Delt plass 175 180 5 3,0 %  
Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Reisevaksiner 
Vaksinepriser settes lik de til enhver tid gjeldende innkjøpspriser på vaksiner fra Folkehelseinstituttet. Prisene oppdateres fortløpende på kommunens nettsider.
Konsultasjon 300 300 0 0,0 %  
2. gangs konsultasjon 200 200 0 0,0 %  
Gruppekonsultasjon fra 3 personer 500 500 0 0,0 %  
2. gangs gruppekonsultasjon  350 350 0 0,0 %  
Barn under 16 år konsultasjon 150 150 0 0,0 %  
Nytt vaksinekort/resept/attest/rekvisisjon   150 150 0 0,0 %  
Konsultasjon studenter 200  200 0 0,0 %  
Ikke møtt til time 300  300 0 0,0 %  

Sist oppdatert: 21.02.2023