map Kart account_circle Min side

Driftsrammer

  Vedtatt budsjett 2023
Oppvekst  
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter  
Utgifter  
10 Lønn 1040323
11 Forbruk 69195
12 Drift 3580
13 Kjøp av tjenester 31933
Utgifter Totalt 1145031
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -45528
17 Refusjon -3737
Inntekter Totalt -49265
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter Totalt 1095766
   
Voksenopplæring  
Utgifter  
10 Lønn 42783
11 Forbruk 1655
12 Drift -114
Utgifter Totalt 44324
Inntekter  
17 Refusjon -27393
18 Overføring -540
Inntekter Totalt -27933
Voksenopplæring Totalt 16391
   
Barnehager inkludert fellesutgifter  
Utgifter  
10 Lønn 438768
11 Forbruk 15661
12 Drift -1055
13 Kjøp av tjenester 600
14 Overføring 1100
Utgifter Totalt 455074
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -70857
17 Refusjon -250
Inntekter Totalt -71107
Barnehager inkludert fellesutgifter Totalt 383967
   
PPT, BFE og Helsestasjonstjenester  
Utgifter  
10 Lønn 207773
11 Forbruk 20885
12 Drift 5740
13 Kjøp av tjenester 49905
14 Overføring 1900
Utgifter Totalt 286203
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -1100
17 Refusjon -23024
Inntekter Totalt -24124
PPT, BFE og Helsestasjonstjenester Totalt 262079
   
Fagstab oppvekst  
Utgifter  
10 Lønn 18125
11 Forbruk 4678
12 Drift -8345
13 Kjøp av tjenester 510100
14 Overføring 190
Utgifter Totalt 524748
Inntekter  
18 Overføring -15300
Inntekter Totalt -15300
Fagstab oppvekst Totalt 509448
Oppvekst Totalt 2267651
   
Helse og velferd  
H&V felles og samordningstjenester  
Utgifter  
10 Lønn 83659
11 Forbruk 11640
12 Drift 122
13 Kjøp av tjenester 153578
14 Overføring 7194
Utgifter Totalt 256193
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -1300
17 Refusjon -127800
Inntekter Totalt -129100
H&V felles og samordningstjenester Totalt 127093
   
Sykehjemstjenester  
Utgifter  
10 Lønn 459690
11 Forbruk 32136
12 Drift 6358
Utgifter Totalt 498184
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -78647
17 Refusjon -1101
Inntekter Totalt -79748
Sykehjemstjenester Totalt 418436
   
Enhet for funksjonshemmede  
Utgifter  
10 Lønn 387206
11 Forbruk 13452
12 Drift 2365
14 Overføring 459
Utgifter Totalt 403482
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -13018
17 Refusjon -2410
Inntekter Totalt -15428
Enhet for funksjonshemmede Totalt 388054
   
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering  
Utgifter  
10 Lønn 226297
11 Forbruk 16215
12 Drift 6010
14 Overføring 274
Utgifter Totalt 248796
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -14081
17 Refusjon -900
Inntekter Totalt -14981
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering Totalt 233815
   
Helse og rehabiliteringstjenester  
Utgifter  
10 Lønn 300499
11 Forbruk 16428
12 Drift 8312
13 Kjøp av tjenester 63194
14 Overføring 70
Utgifter Totalt 388503
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -12401
17 Refusjon -30881
18 Overføring -115
Inntekter Totalt -43397
Helse og rehabiliteringstjenester Totalt 345106
   
Sosiale tjenester  
Utgifter  
10 Lønn 166262
11 Forbruk 32166
12 Drift 1281
13 Kjøp av tjenester 2105
14 Overføring 133829
15 Finanstransaksjoner 590
Utgifter Totalt 336233
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -54454
17 Refusjon -3536
18 Overføring -16286
19 Finanstransaksjoner -90
Inntekter Totalt -74366
Sosiale tjenester Totalt 261867
Helse og velferd Totalt 1774371
   
Kultur og næring  
Utgifter  
10 Lønn 96457
11 Forbruk 14047
12 Drift 8301
13 Kjøp av tjenester 3188
14 Overføring 22967
Utgifter Totalt 144960
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -17930
17 Refusjon -4483
18 Overføring -6345
19 Finanstransaksjoner -330
Inntekter Totalt -29088
Kultur og næring Totalt 115872
   
Byutvikling og teknisk  
Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost)  
Utgifter  
10 Lønn 53791
11 Forbruk 7690
12 Drift 37132
13 Kjøp av tjenester 171993
14 Overføring 11796
15 Finanstransaksjoner 86167
Utgifter Totalt 368569
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -368283
17 Refusjon -286
Inntekter Totalt -368569
Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost) Totalt 0
   
Samfunn, plan og bygg  
Utgifter  
10 Lønn 48988
11 Forbruk 1653
12 Drift 8972
13 Kjøp av tjenester 520
14 Overføring 300
15 Finanstransaksjoner 90
Utgifter Totalt 60523
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -33035
17 Refusjon -45
Inntekter Totalt -33080
Samfunn, plan og bygg Totalt 27443
   
Kommunalteknisk infrastruktur (skattefinansiert)  
Utgifter  
10 Lønn 191486
11 Forbruk 39773
12 Drift -98696
13 Kjøp av tjenester 10107
14 Overføring 14420
15 Finanstransaksjoner 2000
Utgifter Totalt 159090
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -28764
17 Refusjon -2012
Inntekter Totalt -30776
Kommunalteknisk infrastruktur (skattefinansiert) Totalt 128314
   
B&T felles,KOA, klima og utbygging  
Utgifter  
10 Lønn 23383
11 Forbruk 2525
12 Drift -4218
14 Overføring 1850
Utgifter Totalt 23540
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -10957
17 Refusjon -80
Inntekter Totalt -11037
B&T felles,KOA, klima og utbygging Totalt 12503
Byutvikling og teknisk Totalt 168260
   
Organisasjon  
Utgifter  
10 Lønn 104615
11 Forbruk 40040
12 Drift 10511
13 Kjøp av tjenester 5129
14 Overføring 1894
Utgifter Totalt 162189
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -1837
17 Refusjon -15273
Inntekter Totalt -17110
Organisasjon Totalt 145079
   
Økonomi  
Utgifter  
10 Lønn 39751
11 Forbruk 5527
12 Drift 1147
13 Kjøp av tjenester 11
Utgifter Totalt 46436
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -1153
17 Refusjon -145
Inntekter Totalt -1298
Økonomi Totalt 45138
   
Sentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter  
Eiendom  
Utgifter  
10 Lønn 17366
11 Forbruk 159564
12 Drift 201687
15 Finanstransaksjoner 0
Utgifter Totalt 378617
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -23680
Inntekter Totalt -23680
Eiendom Totalt 354937
   
Politisk virksomhet  
Utgifter  
10 Lønn 18888
11 Forbruk 5520
12 Drift 60
14 Overføring 2982
Utgifter Totalt 27450
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -10
Inntekter Totalt -10
Politisk virksomhet Totalt 27440
   
Kommunens fellesutgifter   
Utgifter  
10 Lønn 368505
11 Forbruk 24328
12 Drift -9577
13 Kjøp av tjenester 83306
14 Overføring 60654
15 Finanstransaksjoner 21300
Utgifter Totalt 548516
Inntekter  
17 Refusjon -270
18 Overføring -21300
19 Finanstransaksjoner -1500
Inntekter Totalt -23070
Kommunens fellesutgifter  Totalt 525446
   
Kommunedirektør staber  
Utgifter  
10 Lønn 13962
11 Forbruk 2027
12 Drift 1103
13 Kjøp av tjenester 4553
14 Overføring 133
Utgifter Totalt 21778
Inntekter  
16 Egenbetaling/salgsinntekt -1125
Inntekter Totalt -1125
Kommunedirektør staber Totalt 20653
Sentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter Totalt 928476
   
Totalsum 5444847

Sist oppdatert: 21.02.2023