map Kart account_circle Min side

Kultur og næring

Type betalingssats Vedtatt sats for 2022

Vedtatt ny sats for 2023

Endring i beløp Endring i % Merknader
Husleiepriser L54/Varatun gård/Lura bydelshus/Forsand kulturscene 
Betalingssats skal tas opp i forbindelse med nytt utleieregelverk for kommunale lokaler.  Dette er planlagt vurdert i løpet av våren 2023. Det kan derfor komme endringer i betalingssatsen i 2023. Inntil nytt vedtak foreligger vil satsene forbli uendret.  
Utleie ukedager
Små møterom (opptil 10 deltakere) 450 450 0 0,0 % Lura, Varatun og L54
Mellomstore møterom (opptil 20 deltakere) 650 650 0 0,0 % Lura, Varatun og L54
Store rom (selskapslokaler) 1500 1500 0 0,0 % Lura og Varatun
Forsamlingslokale (forestilling) 2000 2000 0 0,0 % Lura
Utleie helg 
Små møterom 900 900 0 0,0 % Lura, Varatun og L54
Mellomstore møterom (opptil 20 deltakere) 1300 1300 0 0,0 % Lura, Varatun og L54
Store rom (selskapslokaler) 3000 3000 0 0,0 % Lura og Varatun
Store selskapslokaler (forestilling) 4000 4000 0 0,0 % Lura
Provisjonsleie ved fremføring på sal og scene
Prosentsats provisjon av omsetning 10 10 0 0,0 % Lura, Varatun, L54
Årsleie ved utleie av rom til atelier og verksted
Årspris per m² (romstørrelse 10-12 m²) 600 600 0 0,0 % Varatun
Tillegg selskapslokaler
Tillegg for bryllup 500 500 0 0,0 %  
Tillegg for rigging dagen før 1500 1500 0 0,0 %  
Tillegg ekstradag for opprydning 1500 1500 0 0,0 %  
Renhold 900 900 0 0,0 %  
Renhold, store lokaler (forestilling) 1100 1100 0 0,0 %  
Egenbetalinger
Endringer i egenbetalinger ble innført 1. august 2021 jamfør handlings og økonomiplanen 2021.  Det er ikke foreslått endring i 2023.
Egenbetaling en til en undervisning 3500 3500 0 0,0 %  
Egenbetaling gruppeundervisning 3000 3000 0 0,0 %  
Egenbetaling kor 800 800 0 0,0 %  
Egenbetaling korps og orkester 800 800 0 0,0 %  
Egenbetaling FoTa-tilbud 1800 1800 0 0,0 %  
Purregebyrer-bibliotek
Voksne 1. purring 50 50  0 0,0%   
Voksne 2. purring  50 50  0 0,0 %  
Barn 1. purring 20 20  0 0,0 %  
Barn 2. purring 20 20  0 0,0 %  
Fakturagebyr 60  60  0,0 %  
Gebyr for tapt lånekort 40  40  0,0 %  
Kopiering per ark A4 svart/hvitt 0,0 %  
Kopiering per ark A4 farger 0,0 %  
Kopiering per ark A3 svart/hvitt 0,0 %  
Kopiering per ark A3 farger 11  11  0,0 %  
Tillegg for bekreftelse rett kopi per ark 10  10  0,0 %  

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt ny sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Leie lokaler (mandag-torsdag)
Stor sal SKH inntil 10 timer 11500 11500 0 0,0 %  
Liten sal SKH inntil 10 timer 3500 3500 0 0.0 %  
Foajé SKH 3300 3300 0 0.0 %  
Sal 1 Kinokino inntil 10 timer 6100 6100 0 0.0 %  
Sal 2 Kinokino inntil 10 timer 2000 2000 0 0.0 %  
Sal 3 Kinokino inntil 10 timer 1000 1000 0 0.0 %  
Kafé Kinokino 1300 1300 0 0.0 %  
Variabel pris per solgte billett 15 15 0 0.0 %  
      
Leie lokaler (fredag-søndag)
Stor sal SKH inntil 10 timer 14000 14000 0 0,0 %  
Liten sal SKH inntil 10 timer 4800 4800 0 0,0 %  
Foajé SKH 4600 4600 0 0,0 %  
Sal 1 Kino Kino inntil 10 timer 9300 9300 0 0,0 %  
Sal 2 Kino Kino inntil 10 timer 2500 2500 0 0,0 %  
Sal 3 Kino Kino inntil 10 timer 1300 1300 0 0,0 %  
Kafé Kinokino 2000 2000 0 0,0 %  
Variabel pris per solgte billett 15 15 0 0,0 %  

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt ny sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Teknisk grunnutrustning 
Standard lydanlegg Stor sal SKH 3100 3100 0 0,0 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Stor sal SKH 2000 2000 0 0,0 %  
Standard lysanlegg Stor sal SKH 3400 3400 0 0,0 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Stor sal SKH 2000 2000 0 0,0 %  
Standard lydanlegg Liten sal SKH 2000 2000 0 0,0 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Liten sal SKH 1000 1000 0 0,0%  
Standard lysanlegg Liten sal SKH 2000 2000 0 0,0 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Liten sal SKH 1000 1000 0 0,0 %  
Standard lydanlegg Foajé SKH 2000 2000 0 0,0 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Foajé SKH 1000 1000 0 0,0 %  
Taleanlegg inntil 4 linjer Foajé SKH / Kafé Kinokino 1000 1000 0 0,0 %  
Standard lydanlegg Sal 1 Kinokino

3100

3100 0 0,0 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Sal 1 Kinokino 2000 2000 0 0,0 %  
Standard lysanlegg Sal 1 Kinokino 3400 3400 0 0,0 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Sal 1 Kinokino 2000 2000 0 0,0 %  
Taleanlegg Sal 2 og 3 Kinokino 800 800 0 0,0 %  
Kinoanlegg Sal 2 og 3 Kinokino 3400 3400 0 0,0 %  

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt ny sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Ekstra seter Stor sal (per dag)   
43 ekstra seter i Stor sal 850 850 0 0,0 %  
Omrigg av seter i sal 1800 1800 0 0,0 %  
     
Instrumenter (per dag)
Flygel - Steinway & Sons 9 ft. 2200 2200 0 0,0 %  
Flygel - Grotrian-Steinweg 1200 1200 0 0,0 %  
Konsertpiano Yamaha U1 900 900 0 0,0 %  
Stemming av instrument 1900 1900 0 0,0 %  
Stemming av instrument HELG 3700 3700 0 0,0 %  
      
Ekstra utstyr (per dag)
Trådløs mikrofon per sett 700 700 0 0,0 %  
Trådløs mikrofon - rabatt ved bruk flere dager.
PC til forestilling 2000 2000 0 0,0 %  
Projektor 1800 1800 0 0,0 %  
      
Personell (per time)
Multitekniker 620 650 30 4,8 %  
Lydmester 620 650 30 4,8 %  
Lysmester 620 650 30 4,8 %  
Scenemester 620 650 30 4,8 %  
Assisterende tekniker / Rigghjelp 450 470 20 4,4 %  
Arrangementsvert  450 470 20 4,4 %  

Sist oppdatert: 21.02.2023