map Kart account_circle Min side

Helse og velferd

  Vedtatt budsjett 2022 Vedtatt budsjett 2023 Endring
Eldresenter
Gandsfjord seniorsenter 3085000 3672000 542000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Figgjo helselags eldresenter 311000 320000 9000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Mossiges Minde seniorsenter 3082000 3359000 277000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Høle eldresenter 343000 353000 10000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Austrått seniorsenter 459000 557000 98000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Huset Vårt bo- og servicesenter 6537000 6869000 332000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Kirkens sykevaktsordning 1201000 1244000 43000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Sum tilskudd eldresenterØkt tilskudd finansieres fra lønnsreserven, og tiltak H9 i handlings- og økonomiplan 2023-2026. 15018000 16329000 1311000
  Vedtatt budsjett 2022 Vedtatt budsjett 2023 Endring
Lag og organisasjoner
Stiftelsen huset / Funkishuset 2776000 2880000 104000
Det foreligger driftsavtale ut 2026, med ett års oppsigelse.
CRUX oppfølgingssenter 965000 1000000 35000
Ny driftsavtale fra 1. januar 2022.
Mental helse 415000 415000 0
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Veiledningssenteret 360000 360000 0
Matsentralen Rogaland 230000 300000 70000
Nok. Sør-Vest
185000 192000 7000

Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep.
Ny driftsavtale fra 1. januar 2022.

Kirkens SOS 100000 100000 0
Pårørendesenteret 80000 80000 0
Kompasset Blå Kors 80000 80000 0
Pensjonistforbundet trening Austrått 60000 60000 0
Rogaland ME 50000 50000 0
Kreftomsorg Rogaland 40000 40000 0
ROS-rådgivning om spiseforstyrrelser 50000 30000 -20000
Hjerte for Sandnes 20000 20000 0
Røde kors - nettverk etter soning 0 20000 20000
Kirkelig dialogsenter 0 20000 20000
Klippen no 13 0 15000 15000
Evangeliesenter Kontakten Sandnes 0 15000 15000
Angstringen 0 10000 10000
LPP 8000 8000 0
SEIF 30000 0 -30000
Sum tilskudd lag og organisasjonerØkt tilskudd foreslås finansiert fra tiltak H9 i handlings- og økonomiplan 2023-2026. 5449000 5695000 246000
Fra og med handlings- og økonomiplan 2023-2026 er tilskuddet til KrisesenteretInterkommunalt lovpålagt krisesentertilbud med Stavanger kommune som vertskommune. Tilskuddet indeksreguleres og justeres etter folketall (kr 17,77*81 305 innbyggere), og utbetales til Stavanger kommune som bidrag fra Sandnes kommune. tatt ut fra denne oversikten.

Sist oppdatert: 21.02.2023