map Kart account_circle Min side

Helse og velferd

Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Egenbetalinger ved opphold, pris per måned
Maksimal egenbetaling sykehjem 59000 60000 1000 1,7 %  
Fradrag for boutgifterFor hjemmeboende ektefelle. Enslige får hovedsakelig fradrag inntil 6 måneder. 1500

1600

100 6,7 %  
Dag-/nattopphold på sykehjem, per dag/natt 100 105 5 5,0 % Sats vedtas i statsbudsjettet
Korttidsopphold på sykehjem, per døgn 180 185 5 2,8 % Sats vedtas i statsbudsjettet
Husleie, indeksregulering eksisterende tidsbegrensede avtaler  6390 6600 210 3,2 % Ny sats fra 1. august 2023
Husleie omsorgsbolig, jamfør sak 57/22,
2 roms under 50 m²
6390 7200 810 12,7 % Ny sats fra 1. august 2023
Husleie omsorgsbolig, jamfør sak 57/22,
2 roms over 50 m²
6390 7600 1210 18,9 % Ny sats fra 1. august 2023
Aktivitetstilbud uten transport, per dag 150 150 0 0,0 %  
Aktivitetstilbud med transport, per dag 250 250 0 0,0 %  
Praktisk bistand, pris per måned
Inntil 2G 215 220 5 2,3 % Sats vedtas i statsbudsjettet
Fra 2G til 3G 840 850 10 1,2 %  
Fra 3G til 4G 1660 1680 20 1,2 %  
Over 4G 2150 2180 30 1,4 %  
Selvkost for praktisk bistand er for tiden beregnet til kr 517 per time.
Betaling for praktisk bistand baseres på husstandens samlede inntekt.
Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Trygghetsalarmer, pris per måned
EtableringsgebyrTrygghetsalarm, inkludert nøkkelboks. for nye brukere 490 500 10 2,0 %  
Inntil 2G 120 0 -120 -100,0 %  
Fra 2G til 3G 320 300 -20 -6,3 %  
Fra 3G til 4G 620 300 -320 -51,6 %  
Over 4G 900 600 -300 -33,3 %  
Velferdsteknologi, pris per måned
GPS / Mobil trygghetsalarm 200 200 0 0,0 %  
Egenandel ved ødelagt eller mistet utstyr. Egenandel skal ikke overstige selvkost.
Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Matpriser
Frokost/kveldsmat på senter 36 38 2 5,6 %  
Frokost/kveldsmat inkludert emballasje 43 46 3 7,0 %  
Middag inkludert emballasje 80 85 5 6,3 %  
Middag inkludert dessert/suppe på senter 92 98 6 6,5 %  
Middag inkludert dessert/suppe inkludert emballasje 98 104 6 6,1 %  
Dessert/suppe på senter 21 23 2 9,5 %  
Dessert/suppe inkludert emballasje 25 27 2 8,0 %  
Kaffe 10 12 2 20,0 %  
Risgrøt på senter 37 39 2 5,4 %  
Risgrøt inkludert emballasje 42 45 3 7,1 %  
Abonnement per måned 3500 3710 210 6,0 %  
Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Husholdningsartikler og vaskeritjenester, pris per måned
HusholdningsartiklerI kommunale bofellesskap og bokollektiv. 300 300 0  0,0 %  
Vask av privat tøyI kommunale bofellesskap og bokollektiv.
600 600 0 0,0 %  
Arbeidsreiser, pris per dag
Kvål og Vågsgjerd 40 40 0 0,0 %  
Tilrettelagt arbeid 45 45 0 0,0 %  
Fotterapi (Forsand), pris per behandling
Pensjonister/uføre 230 235 5 2,2 %  
Andre 460 470 10 2,2 %  

Sist oppdatert: 06.03.2023