map Kart account_circle Min side

Det budsjetteres med inntekter i form av utbytte fra Lyse AS. Det budsjetteres også med inntekter fra ansvarlig lån fra Lyse AS og Sandnes tomteselskap KF. I tillegg budsjetteres det med overføringer fra Odeon kino Stavanger/Sandnes AS, Renovasjonen IKS og Sandnes Parkeringsdrift AS i planperioden.

Andre inntekter

Overføring fra Lyse AS

Sandnes kommune eier 19,53 prosent av Lyse AS. Kommunen mottar utbytte, renter og avdrag på ansvarlig lån fra Lyse.

Hovedstolen på det ansvarlige lånet var opprinnelig på kr 3 milliarder til alle eierkommunene, Sandnes sin andel utgjorde kr 585,9 millioner. Renten er fastsatt til 3 måneders Nibor med et tillegg på 2 prosentpoeng. Renteforutsetningene er gjengitt i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå.

Det er forutsatt et utbytte til alle eierkommunene fra Lyse på kr 700 millioner i 2023, økende til kr 760 millioner i 2026. I 2022 var utbetalt utbytte fra Lyse på totalt kr 650 millioner for regnskapsåret 2021. De budsjetterte inntektene fra Lyse AS i planperioden:

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA LYSE AS  2023 2024 2025 2026
Avdrag i 30 år fra 2009 (føres i investering) 19530   19530 19530 19530
Rente 3 måneders NIBOR + 2 % (føres i drift) 16400  15400 13700 12700
Utbytte (føres i drift) 136700 140600 144500 148400
Totalsum overføring fra Lyse AS 172630 175530 177730 180630
Rente 5,34 % 5,36 % 5,10 % 5,10 %
Utbytte til alle eierkommunene 700000 720000  740000 760000

Overføring fra kommunale foretak

Ansvarlig lån fra Sandnes kommune til Sandnes tomteselskap KF var opprinnelig kr 130 millioner. Foretaket betaler rente på disse lånene tilsvarende 3 måneders Nibor, med et tillegg på 3 prosentpoeng. Avdragstiden er 30 år. De budsjetterte inntektene fra Sandnes tomteselskap KF i planperioden:

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA SANDNES TOMTESELSKAP KF  2023 2024 2025 2026
Ansvarlig lån (kr 130 millioner)        
Avdrag i 30 år (føres i investering) 4333 4333 4333 4333
Rente 3 måneders NIBOR + 3 % (føres i drift) 5200 5000 4500 4200
Totalsum overføring fra Sandnes tomteselskap KF 9533 9333 8833 8533
Rente 6,34 % 6,36 % 6,10 % 6,10 %

Overføring fra andre selskaper

Det budsjetteres med utbytter fra Odeon Kino Stavanger/Sandnes AS, Renovasjonen IKS og Sandnes Parkeringsdrift AS i planperioden. De budsjetterte inntektene fra andre selskaper i planperioden:

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA ANDRE SELSKAP 2023 2024 2025 2026
Odeon Kino Stavanger/Sandnes AS (utbytte) 1339 1607 1607 1607
Renovasjonen IKS (utbytte) 2000 2000 2000 2000
Sandnes Parkeringsdrift AS (utbytte) 500 500 500 500
Totalsum overføringer fra andre selskap 3839 4107 4107 4107

Sist oppdatert: 18.01.2023