map Kart account_circle Min side

Detaljert prognose over frie inntekter

Frie inntekter Vedtatt budsjett 2022 Vedtatt budsjett 2023 Vedtatt budsjett 2024 Vedtatt budsjett 2025 Vedtatt budsjett 2026
Innbyggertilskudd 2113914 2309241 2345957 2382932 2404798
Utgiftsutjevning -86885 -72403 -70520 -80473 -85593
INGAR -3902 -3375 -2906 -2517 -2539
Saker særskilt fordeling 27048 48118 48118 33552 33552
Regionsentertilskudd 8976 9403 9495 9565 9623
Inndelingstilskudd 15488 16061 16061 16061 16061
Koronapandemi 13680        
Saldert budsjett, RNB 2022 og skjønn -131562 1200      
Trekk konsesjonskraft, anslag   -50000      
Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning 1956757 2258245 2346205 2359120 2375902
Netto inntektsutjevning -5860 -17206 -16234 -16348 -16459
Sum rammetilskudd 1951000 2241000 2330000 2343000 2359000
Rammetilskudd - endring i %   14,9 % 4,0 % 0,6 % 0,7 %
Skatt på formue og inntekt 3104000 2998000 3059000 3093000 3117000
Skatteinntekter - endring i %   -3,4 % 2,0 % 1,1 % 0,8 %
Sum frie inntekter 5055000 5239000 5389000 5436000 5476000
Frie inntekter - endring i %   3,6 % 2,9 % 0,9 % 0,7 %

Sist oppdatert: 21.02.2023