map Kart account_circle Min side

Kommunedirektørens forslag

Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026 på Sandnes kommune sine nettsider – Handlings- og økonomiplan 2023-2026.

 

I henhold til kommuneloven §14-3 skal formannskapets innstilling ligge ute til offentlig ettersyn i 14 dager før kommunestyret.

Har du innspill til innstillingen kan du sende uttalelse til postmottak@sandnes.kommune.no. Endelig behandling skjer i kommunestyret 12. desember 2022.

 

Politisk behandling av planen

Formannskapet og administrasjonsutvalget 21. november 2022.

Kommunestyret 12. desember 2022.

Sist oppdatert: 06.02.2023