map Kart account_circle Min side

Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

Langsiktig gjeld Vedtatt budsjett 2023 Vedtatt budsjett 2024 Vedtatt budsjett 2025 Vedtatt budsjett 2026
Langsiktig gjeld 1.1 7397898 7955536 8523622 9042152
Avdrag drift 284634 309596 334805 353578
Avdrag investering 140000 150000 160000 170000
Ordinært låneopptak 742272 787682 773335 988904
Startlån fra Husbanken 240000 240000 240000 240000
Langsiktig gjeld 31.12 7955536 8523622 9042152 9747478
Utlån Vedtatt budsjett 2023 Vedtatt budsjett 2024 Vedtatt budsjett 2025 Vedtatt budsjett 2026
Startlån 2062220 2152220 2232220 2302220
Ansvarlig lån Lyse 292950 273420 253890 234360
Ansvarlig lån Sandnes tomteselskap KF 78000 73667 69333 65000
Sum utlån 2433170 2499307 2555443 2601580
Netto lånegjeld 5522366 6024315 6486709 7145898
Netto lånegjeld i % av driftsinntektene 81,5 % 88,5 % 95,9 % 105,1 %

For pensjons- og garantiforpliktelser henvises det til årsregnskap 2021.

Sist oppdatert: 21.02.2023