map Kart account_circle Min side

Gravlunder

Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Gravlunder
Festeavgift per urnegrav per år(plass til 4 urner) 200 250 50 25,0 %  
Festeavgift per listegrav per år 280 330 50 17,9 %  
Gravløsning, møblert urnefelt, for 20 år 23500 23500 0 0,0 %  
Gravløsning, møblert urnefelt, neste gravlegging i samme grav (Familiegrav) 10000 10000 0 0,0 %  
Gravløsning, møblert urnefelt, stell per år  800 675 -125 -15,6 % Feil sats i 2022. Justert etter faktiske priser, som opplyst på nettside.
Ved gravløsning 'møblert urnefelt' i famliegrav er det allerede betalt stell for 20 år, og det betales kun kr 675 per år det går utover påløpt tid til nye 20 år.  
Ekstra navneplate, møblert urnefelt 1000 10000 9000 900,0 % Feil sats i 2022. Justert etter faktiske priser, som opplyst på nettside.
Legatstell ordinær grav, for 10 år 17000 17000 0 0,0 %  
Gravlegging av urne fra annen kommune 3000 3000 0 0,0 %  
Gravlegging av kiste fra annen kommune 5000 5000 0 0,0 %  
Muslimsk grav, kjøpes av annen kommune 17500 17500 0 0,0 %  
Muslimsk barnegrav, kjøpes av annen kommune 12500 12500 0 0,0 %  

Navnet minnelund, Sandnes gamle gravlund  7600 7600 0,0 %   
Navnet minnelund, Soma gravplass   7600     Ny minnelund

Sist oppdatert: 21.02.2023