account_circle Min side
HjemBarn, unge og familieBarnehageSøke barnehageplass eller bytte barnehage

Barnehageopptak

Kort fortalt:

Barnehagerett ved samordnet hovedopptak

Søknadsfrist for barnehageplass er 1. mars 2024.

Det må være søkt om ønsket oppstart senest 1. september.

Merk: Barn født i september, oktober og november kan ha ønsket oppstart i løpet av den måneden barnet fyller 1 år.

Merk: Barn som fyller 1 år etter 30. november har ikke rett til plass under hovedopptaket. De er likevel med i det løpende opptaket etter at hovedopptaket er avsluttet.

Barnet må være bosatt i Sandnes kommune eller flytte til kjent adresse  i Sandnes kommune i løpet av høsten. 

Se teksten under for informasjon om hovedopptak.

Klikk her for å søke, endre, takke ja eller si opp plassen

Navigasjon i opptaksportalen:

For å sende en søknad om barnehageplass i oppvekstportalen, velger du fanen "Barnehage" i portalens hovedmeny, så "start registrering av søknad". Merk: Det skal ikke logges inn når man registrerer søknad på et nytt barn. Aktive brukere som skal endre eller si opp plassen skal logge seg inn.

Søker du på mobilen må du velge "barnehage" fra en meny oppe i høyre hjørnet.

Hovedopptak for barnehagene i Sandnes kommune,  barnehageåret 2023 - 2024

Merk: Denne informasjonen vil bli oppdatert når det nærmer seg tid for hovedopptak 2024-2025.


Det vil bli sendt ut tilbud om barnehageplass: .

 - 1. opptak, 24. februar 2023 - distribuert 22. februar 2023.

 - 2. opptak, 24. mars 2023 - distribuert 20. mars 2023.

Dersom ditt barn har barnehagerett, men fremdeles ikke har fått tilbud om plass ved 1. eller 2. opptak, vil du bli tilskrevet i løpet av april 2023.

Der vil du også få informasjon om hvor det er ledige barnehageplasser, og hvordan den videre saksgangen er.

Svar på tilbud: https://sandnesg2.ist-asp.com/NO01102-pub/login.htm

Logg deg inn med MinID eller BankID. Både søker og medsøker kan svare på tilbudet forutsatt at medsøker er registrert, og at søker/medsøker har felles adresse. Får du ikke logget inn, ta kontakt med Opptakskontoret eller Servicekontoret innen svarfrist. 

NB: Ved manglende svar på tilbud innen svarfrist, vil gitte tilbud utgå og søknaden slettes.

Klagebehandling: Du kan klage dersom du ikke får tilbud på ditt 1. eller 2. valg av barnehage. En klage kan kun få medhold hvis det er saksbehandlingsfeil.

Barnehagerett

Søknadsfrist for barnehageplass er 1. mars 2024.

Det må være søkt om ønsket oppstart senest 1. september.

Merk: Barn født i september, oktober og november, kan ha ønsket oppstart i løpet av den måneden barnet fyller 1 år.

Merk: Barn som fyller 1 år etter 30. november har ikke rett til plass under hovedopptaket.

Barnet må være bosatt i Sandnes kommune eller flytte til kjent adresse i Sandnes kommune i løpet av høsten. 

Ledige barnehageplasser

Oversikt over ledige barnehageplasser i kommunale og private barnehager

Ledige barnehageplasser 0 - 3 år fra august 2023

Forsand barnehage: flere
Høle barnehage: 1

Ledige barnehageplasser 3 - 5 år fra august 2023

Forsand barnehage: flere
Hommersåk barnehage: 2
Håholen barnehage: 1 (født 2020 eller 2019)
Høle barnehage: 2
Læringsverkstedet Strutsen naturbarnehage: 1 (født 2018)
Myklaberget barnehage: 1
Riska barnehage: 1
Trollhaugen barnehage: 2Oppdatert 21.09.23

Søke barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år. Vi har samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen blir liggende på venteliste, og blir besvart dersom/når det blir ledig plass. 

Her kan du søke, endre, takke ja eller si opp plassen 

Du skal ikke logge deg på når du søker plass. Dersom du skal takke ja til plass/si opp plass eller endre aktiv søknaden mm logger du deg på med med MinID eller bankID. På difi.no finner du veiledning om Min ID her. 

Sandnes kommune har 29 kommunale barnehager og 40 private barnehager, 3 av disse er åpne barnehager.

Vedtekter

De kommunale barnehagene har felles vedtekter: 

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune

Regler for opptak av barn i kommunal barnehage

Betalingssatser og regler for foreldrebetaling i kommunale barnehager

De private barnehagene har egne vedtekter, se barnehagenes egne hjemmesider.

Endring av søknad

Har du fått tilbud om en barnehageplass som ikke er ditt 1. valg kan du takke ja til plassen og fortsatt velge å bli stående på ventelisten. Du må da krysse av for VENT når du takker ja. Du beholder da søknaden med samme søknadsdato. MERK: du vil da kun stå på vent til din 1.prioritet. Du kan så velge å logge deg inn i søknaden og legge til ytterligere 3 barnehager. 

 

og står på vent til ditt 1. valg, kan du endre søknaden din uten å miste søknadsdato. Du kan stå på vent på opp til 4 barnehager. 
Endringer kan gjøres når som helst utenom hovedopptaksperioden (da er alle søknader stengt for redigering).

Her kan du søke, endre, takke ja eller si opp plassen.

 

Tilbud om plass

Tilbud om plass sendes via SvarUt, du vil også motta påminnelse på SMS før svarfristen går ut. Du må besvare innen frist ved å logge deg inn på Oppvekstportalen.

Hvis det blir ledige plasser etter hovedopptaket, tildeles disse fortløpende etter gjeldende opptaksregler.

Tilbud om plass til barn som har plass fra før

Hvis du har plass, og får tildelt ny plass, må du si opp den plassen du ikke skal ha. Oppsigelsestid er oppgitt i barnehagens vedtekter. Du sier opp plassen her: 

Her kan du søke, endre eller si opp plassen.

Flytting 

Foreldre plikter å melde adresseendring til Sandnes kommune. Ved flytting ut av kommunen mister barnet retten til barnehageplass i Sandnes kommune sine barnehager. 

Her endrer du din adresse.

Si opp barnehageplass

Oppsigelsesfristen i de kommunale barnehagene er 2 måneder beregnet fra den 1. i påfølgende måned.

Ved nytt tilbud om barnehageplass hos privat barnehage i Sandnes kommune, reduseres oppsigelsestiden med 1 måned dersom man hadde denne barnehagen som sin 1. prioritet.

Barn som skal begynne på skolen har barnehageplass fram til 31. juli det året. Plassen trenger ikke sies opp. Dersom barnet likevel trenger barnehageplass fram til skolestart, kan foreldrene be om en utvidelse av barnehageåret for en eller to uker i august. Frist til å fremme dette ønsket er 1. mai.

Det forutsettes at barn har 3 uker sammenhengende ferie i juli måned. 

Oppsigelsestiden gjøres gjeldende når tilbud om barnehageplass er akseptert. 

Gjentatte tilfeller av for sen henting, eller manglende foreldrebetaling kan føre til at barnet mister plassen.

For oppsigelse av plass i privat barnehage; se gjeldende barnehages vedtekter (skal ligge på barnehagens hjemmeside)

Her kan du søke, endre, takke ja eller si opp plassen.

Oppsigelse før oppstart

Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder selv om du ikke har tatt barnehageplassen i bruk. 

Permisjon

Du kan søke permisjon fra kommunal barnehage i inntil et barnehageår. 

Barn som har permisjon er ikke garantert plass i samme barnehage, men er sikret en plass i Sandnes kommune.

Permisjonen må i størst mulig grad tilpasses barnehageåret.

Søknad om mindre enn et års permisjon innvilges bare i den grad det gjelder ut barnehageåret.

Dersom du får innvilget permisjon betaler du ikke for plassen i permisjonstiden.

Som hovedregel må barnet ha begynt i barnehagen før det kan søkes permisjon. Dersom det søkes permisjon før barnet har hatt barnehageplass i 5 måneder, faktureres barnehageplassen etter samme regler som gjelder for oppsigelse, dvs 2 måneder etter mottatt permisjonssøknad. 

Du søker om permisjon via oppvekstportalen

 

Barnehagerute

På nettsiden "Barnehagerute" finner du informasjon om ferie og planleggingsdager i barnehageåret som gjelder for kommunale barnehager i Sandnes kommune. Barnehageruten gjelder for alle kommunale barnehager i Sandnes kommune.

 

Klagerett

Du kan klage dersom du ikke får tilbud på ditt 1. eller 2. valg av barnehage i hovedopptaket. En klage kan kun få medhold hvis det er saksbehandlingsfeil. Klagene vil blir behandlet i Klagenemnda etter at hovedopptaket er gjennomført.

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til Servicekontoret, tlf. 51 33 50 00 eller via servicekontoret@sandnes.kommune.no. Åpent mandag - fredag kl. 08.30 - 15.15. 

Sist oppdatert: 03.08.2023