map Kart account_circle Min side
HjemBarn, unge og familieBarnehageSøke barnehageplass eller bytte barnehage

Barnehageopptak

Kort fortalt:

Overgang fra hovedopptak til løpende opptak 2024/25

Hovedopptaket for 2024-25 er nå gjennomført. Alle barn med rett på barnehageplass har fått tilbud om plass. Opptakskontoret framskynder nå overgangen til løpende opptak:

 • I løpet av dagen tirsdag 4. juni blir det her på denne siden lagt ut oversikt over barnehager som har meldt inn at de har ledige plasser som de mangler søkere til. 
 • Fra og med onsdag 5. juni kan foreldre, om ønskelig, logge seg inn i søknaden sin og gjøre endringer. Behov for assistanse? Kontakt barnehageopptak@sandnes.kommune.no.
 • Det løpende opptaket starter torsdag 6. juni. Barnehagene oppretter fortløpende tilbud til barn på sine ventelister når de får ledige plasser. 
 • Det løpende opptaket pågår fram til neste års hovedopptak starter den 1. mars 2025. Foreldre kan fram til da når som helst gjøre endringer i søknaden sin.

 

For å søke om barnehageplass via oppvekstportalen velger du fanen Barnehage i portalens hovedmeny. Start så registrering av søknaden.

Merk: Det skal ikke logges inn når man registrerer søknad på et nytt barn. Aktive brukere som skal endre på søknaden eller takke ja/nei til tilbud om plass skal logge seg inn.

Søker du fra mobilen må du velge Barnehage fra meny oppe i høyre hjørne.

Klikk her for å søke, endre, takke ja eller si opp plassen

Mer informasjon om barnehageopptak finner du i teksten på denne siden.

Hovedopptak for barnehagene i Sandnes kommune,  barnehageåret 2024-2025

Søknadsfrist for hovedopptak 2024-2025 er 1. mars 2024

Det vil bli sendt ut tilbud om barnehageplass følgende datoer:

 - 1. opptaksrunde: 21. mars

 - 2. opptaksrunde: 29. april 

- 3. opptaksrunde: 27. mai (gjelder barn med barnehagerett som ikke har fått plass i runde 1 og runde 2)

Dersom ditt barn har barnehagerett, men fremdeles ikke har fått tilbud om plass ved 1. eller 2. opptaksrunde, vil du bli kontaktet i løpet av mai 2024. 

Du kommer da til å få informasjon om hvor der er ledige barnehageplasser, og hvordan den videre saksgangen er.

Svar på tilbud: https://sandnesg2.ist-asp.com/NO01102-pub/login.htm

Logg deg inn med MinID eller BankID. Både søker og medsøker kan svare på tilbudet forutsatt at medsøker er registrert, og at søker/medsøker har felles adresse. Får du ikke logget inn, ta kontakt med barnehagen innen svarfrist. 

NB: Ved manglende svar på tilbud innen svarfrist, vil gitte tilbud utgå og søknaden slettes.

Klagebehandling:
Foresatte kan klage innen 3 uker om de ikke har fått innvilget sitt første eller andre ønske om barnehageplass i hovedopptaket. Skriftelig klage må sendes til Sandnes kommune, og du bør i klagen oppgi grunnen til at du klager. Ønsker du nærmere opplysninger om klageretten kan du kontakte kommunen.

Barnehagerett

Følgende barn har rett til barnehageplass under hovedopptaket:

 • Søknad må være sendt inn senest 1. mars
 • Det må være søkt om ønsket oppstart senest 1. september
 • Merk: Barn født i september, oktober og november 2023, kan ha ønsket oppstart i løpet av den måneden barnet fyller 1 år.
 • Merk: Barn som fyller 1 år etter 30. november 2023 har ikke rett til plass under hovedopptaket.
 • Barnet må være bosatt i Sandnes kommune eller flytte til kjent adresse i Sandnes kommune i løpet av høsten 2024.
 • Barnet har ikke barnehageplass fra før i Sandnes kommune
Ledige barnehageplasser

Ledige plasser for barn 0-2 år (barn født 2022, 2023 og 2024)

 

Ledige plasser barn 3-5 år (barn født 2019, 2020 og 2021)


Det løpende opptaket begynner 6. juni 2024 og varer fram til neste års hovedopptak. Hvis du har spørsmål knyttet til barnehagen kan du kontakte dem direkte.

Oppdatert 12.06.24

Ofte stilte spørsmål

Søke på nytt?

 • Jeg har allerede en søknad liggende inne, må jeg søke på nytt?
  Svar: Nei, søknader som ligger inne fra før blir med i hovedopptaket. 

Søskenkoder

 • Hvordan fungerer søskenkode?
  Svar: Det kan søkes om søskenkode (55) i den barnehagen barnet har et søsken som har plass. Det søkes om ordinær kode (60) på de andre alternativene.

Endre søknad?

 • Kan jeg endre på søknaden min uten at jeg "rykker bakerst i køen"
  Svar: Ja, fram til og med 1. mars kan du endre på søknaden din. Du kan endre på prioritert rekkefølge på barnehager, ønskede barnehager, ønsket oppstart, ønsket plasstype. Det er viktig at du ikke endrer søknadsdato, det er den som avgjør hvor du står på ventelisten. Det er igjen mulig å endre på aktiv søknad etter hovedopptaket, ca i midten av juni.

Oppsigelsesfrist

 • Jeg har valgt å likevel ikke benytte meg av tildelt plass. Må jeg betale i oppsigelsestiden når barnet aldri begynte i barnehagen?
  Svar: Ja. Oppsigelsesregler gjelder fra man takker ja til et tilbud. Barnehagene har ulike oppsigelsesregler, disse kan man lese om på den enkelte barnehages nettside.

Søke etter søknadsfristen for hovedopptaket (1. mars)

 • Vi søkte ikke i tide til å være med på hovedopptaket. Kan vi fortsatt legge inn en søknadd?
  Svar: Ja, dere kan søke når som helst gjennom hele året. Søknader som kommer inn etter 1. mars blir med i det fortløpende opptaket. Det åpnes opp for fortløpende opptak 14. juni.

Oversikt over ledige barnehageplasser i kommunale og private barnehager

I forbindelse med hovedopptaket i perioden 1. mars til 14. juni 2024 kommer denne oversikten ikke til å være aktiv. Den startes opp igjen når vi går i gang med løpende opptak.

29.02.24

 

Søke barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år. Vi har samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen blir liggende på venteliste, og blir besvart dersom/når det blir ledig plass. 

Her kan du søke, endre, takke ja eller si opp plassen 

Du skal ikke logge deg på når du søker plass. Dersom du skal takke ja til plass/si opp plass eller endre aktiv søknaden mm logger du deg på med med MinID eller bankID. På difi.no finner du veiledning om Min ID her. 

Sandnes kommune har 29 kommunale barnehager og 40 private barnehager, 3 av disse er åpne barnehager.

Vedtekter

De kommunale barnehagene har felles vedtekter: 

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune

Regler for opptak av barn i kommunal barnehage

Betalingssatser og regler for foreldrebetaling i kommunale barnehager

De private barnehagene har egne vedtekter, se barnehagenes egne hjemmesider.

Endring av søknad

Har du fått tilbud om en barnehageplass som ikke er ditt 1. valg kan du takke ja til plassen og fortsatt velge å bli stående på ventelisten. Du må da krysse av for VENT når du takker ja. Du beholder da søknaden med samme søknadsdato. MERK: du vil da kun stå på vent til din 1.prioritet. Du kan så velge å logge deg inn i søknaden og legge til ytterligere 3 barnehager. 

Endringer kan gjøres når som helst utenom hovedopptaksperioden (da er alle søknader stengt for redigering).

Her kan du søke, endre, takke ja eller si opp plassen.

 

Tilbud om plass

Tilbud om plass sendes via SvarUt, du vil også motta påminnelse på SMS før svarfristen går ut. Du må besvare innen frist ved å logge deg inn på Oppvekstportalen.

Hvis det blir ledige plasser etter hovedopptaket, tildeles disse fortløpende etter gjeldende opptaksregler.

Tilbud om plass til barn som har plass fra før

Hvis barnet har en barnehageplass fra før, og takker ja til ny plass, må du si opp den plassen du ikke skal ha. 
MERK: Takker du ja til plass i kommunal barnehage og barnet har en kommunal plass fra før skal plassen ikke sies opp. Plassen blir avsluttet dagen før oppstart i nye barnehage.

Oppsigelsestid er oppgitt i barnehagens vedtekter. Du sier opp plassen her: 

Her kan du søke, endre eller si opp plassen.

Flytting 

Foreldre plikter å melde adresseendring til Sandnes kommune. Ved flytting ut av kommunen mister barnet retten til barnehageplass i Sandnes kommune sine barnehager. 

Her endrer du din adresse.

Si opp barnehageplass

Oppsigelsesfristen i de kommunale barnehagene er 2 måneder beregnet fra den 1. i påfølgende måned.

Ved nytt tilbud om barnehageplass hos privat barnehage i Sandnes kommune, reduseres oppsigelsestiden med 1 måned dersom man hadde denne barnehagen som sin 1. prioritet.

Barn som skal begynne på skolen har barnehageplass fram til 31. juli det året. Plassen trenger ikke sies opp. Dersom barnet likevel trenger barnehageplass fram til skolestart, kan foreldrene be om en utvidelse av barnehageåret for en eller to uker i august. Frist til å fremme dette ønsket er 1. mai.

Det forutsettes at barn har 3 uker sammenhengende ferie i juli måned. 

Når tilbud om barnehageplass er akseptert gjelder regler om oppsigelsestid. 

Gjentatte tilfeller av for sen henting, eller manglende foreldrebetaling kan føre til at barnet mister plassen.

For oppsigelse av plass i privat barnehage; se gjeldende barnehages vedtekter (skal ligge på barnehagens hjemmeside)

Her kan du søke, endre, takke ja eller si opp plassen.

Oppsigelse før oppstart

Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder selv om du ikke har tatt barnehageplassen i bruk. 

Permisjon

Du kan søke permisjon fra kommunal barnehage i inntil et barnehageår. 

Barn som har permisjon er ikke garantert plass i samme barnehage, men er sikret en plass i Sandnes kommune.

Permisjonen må i størst mulig grad tilpasses barnehageåret.

Søknad om mindre enn et års permisjon innvilges bare i den grad det gjelder ut barnehageåret.

Dersom du får innvilget permisjon betaler du ikke for plassen i permisjonstiden.

Som hovedregel må barnet ha begynt i barnehagen før det kan søkes permisjon. Dersom det søkes permisjon før barnet har hatt barnehageplass i 5 måneder, faktureres barnehageplassen etter samme regler som gjelder for oppsigelse, dvs 2 måneder etter mottatt permisjonssøknad. 

Du søker om permisjon via oppvekstportalen

 

Barnehagerute

På nettsiden "Barnehagerute" finner du informasjon om ferie og planleggingsdager i barnehageåret som gjelder for kommunale barnehager i Sandnes kommune. Barnehageruten gjelder for alle kommunale barnehager i Sandnes kommune.

 

Klagerett

Du kan klage dersom du ikke får tilbud på ditt 1. eller 2. valg av barnehage i hovedopptaket. En klage kan kun få medhold hvis det er saksbehandlingsfeil. Klagene vil blir behandlet i Klagenemnda etter at hovedopptaket er gjennomført.

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til Servicekontoret, tlf. 51 33 50 00, åpent mandag til fredag, kl 8.30-15.15 eller via barnehageopptak@sandnes.kommune.no. 

Sist oppdatert: 17.06.2024