HjemBarn, unge og familieBarnehageSøke barnehageplass eller bytte barnehage

Barnehageopptak

Kort fortalt:

Barnehagerett
Det må være søkt om barnehageplass innen 1. februar 2023.

Ha ønsket oppstart innen 1. september

Barn født i september, oktober og november, kan ha ønsket oppstart den måneden det fyller 1 år,  eller tidligere.

Være bosatt i Sandnes kommune eller flytte til kjent adresse i Sandnes kommune i løpet av høsten. 

 

Se teksten under for informasjon om hovedopptak.

Klikk her for å søke, endre, takke ja eller si opp plassen

Hovedopptak for barnehagene i Sandnes kommune,  barnehageåret 2023 - 2024

Det vil bli sendt ut tilbud om barnehageplass:

 - 1. opptak - 24. februar 2023

 - 2. opptak - 24. mars 2023

Dersom ditt barn har barnehagerett, men fremdeles ikke har fått tilbud om plass ved 1. eller 2. opptak, vil du bli tilskrevet i løpet av april 2023.

Der vil du også få informasjon om hvor det er ledige barnehageplasser, og hvordan den videre saksgangen er.

Svar på tilbud: https://sandnesg2.ist-asp.com/NO01102-pub/login.htm

Logg deg inn med MinID eller BankID. Både søker og medsøker kan svare på tilbudet forutsatt at medsøker er registrert, og at søker/medsøker har felles adresse. Får du ikke logget inn, ta kontakt med Opptakskontoret eller Servicekontoret innen svarfrist. 

NB: Ved manglende svar på tilbud innen svarfrist, vil gitte tilbud utgå og søknaden slettes.

Klagebehandling: Du kan klage dersom du ikke får tilbud på ditt 1. eller 2. valg av barnehage. En klage kan kun få medhold hvis det er saksbehandlings feil.

Barnehagerett
  • Det må være søkt om barnehageplass innen 1. februar.
  • Ha ønsket oppstart innen 1. september
  • Barn født i september, oktober og november, kan ha ønsket oppstart den måneden det fyller 1 år,  eller tidligere.
  • Være bosatt i Sandnes kommune eller flytte til kjent adresse i Sandnes kommune i løpet av høsten. 
Ledige barnehageplasser

Oversikt over ledige barnehageplasser i kommunale og private barnehager

Oversikt over ledige barnehageplasser benyttes ikke i perioden 1. februar 2023 - 30. mai 2023. I denne perioden pågår hovedopptaket.

Kommunale barnehager   0 - 2 år

3 - 5 år

 
         
Private barnehager    0 - 2 år  3 - 5 år  

 

 

       

Oppdatert 31. januar 2023

 

Søke barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. februar hvert år. Vi har samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen blir liggende på venteliste, og vil bli besvart dersom det blir ledig plass. 

Her kan du søke, endre, takke ja eller si opp plassen 

Du logge deg på med Min ID eller bank ID. På difi.no finner du veiledning om Min ID her. 

Sandnes kommune har 29 kommunale barnehager og 40 private barnehager, tre av dem er åpne barnehager.

Vedtekter

De kommunale barnehagene har felles vedtekter: 

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune

Regler for opptak av barn i kommunal barnehage

Betalingssatser og regler for foreldrebetaling i kommunale barnehager

De private barnehagene har egne vedtekter, se barnehagenes egne hjemmesider.

Endring av søknad

Har du fått tilbud om barnehageplass og står på vent til ditt 1. valg, kan du endre barnehage på søknaden uten å miste søknadsdato. 

Her kan du søke, endre, takke ja eller si opp plassen.

 

Tilbud om plass

Tilbud om plass sendes via SvarUt, du vil også motta påminnelse på SMS før svarfristen går ut. Du må besvare innen frist ved å logge deg inn på Oppvekstportalen.

Hvis det blir ledige plasser etter hovedopptaket, tildeles disse fortløpende etter gjeldende opptaksregler.

Tilbud om plass til barn som har plass fra før

Hvis du har plass, og får tildelt ny plass, må du si opp den plassen du ikke skal ha. Oppsigelsestid er oppgitt i barnehagens vedtekter. Du sier opp plassen her: 

Her kan du søke, endre eller si opp plassen.

Flytting 

Foreldre plikter å melde adresseendring til Sandnes kommune. Ved flytting ut av kommunen mister barnet retten til barnehageplass i Sandnes kommune sine barnehager. 

Her endrer du din adresse.

Si opp barnehageplass

Oppsigelsesfristen i de kommunale barnehagene er 2 måneder beregnet fra den 1. i påfølgende måned.

Ved nytt tilbud om barnehageplass hos privat aktør i Sandnes kommune, reduseres oppsigelsestiden med 1 måned dersom dette medfører dobbel betaling.

Barn som skal begynne på skolen har barnehageplass fram til 31. juli dette året. Plassen trenger ikke sies opp. Dersom barnet likevel trenger barnehageplass fram til skolestart, kan foreldrene be om en utvidelse av barnehageåret for en eller to uker i august. Frist til å fremme dette ønsket er 1. mai.

Det forutsettes at barn har 3 uker sammenhengende ferie i juli måned. 

Oppsigelsestiden gjøres gjeldende når tilbud om barnehageplass er akseptert. 

Gjentatte tilfeller av for sen henting, eller manglende foreldrebetaling kan føre til at barnet mister plassen.

Her kan du søke, endre, takke ja eller si opp plassen.

Oppsigelse før oppstart

Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder selv om du ikke har tatt barnehageplassen i bruk. 

Permisjon

Du kan søke permisjon fra barnehagen i inntil et barnehageår. 

Barn som har permisjon er ikke garantert plass i samme barnehage, men er sikret en plass i Sandnes kommune.

Permisjonen må i størst mulig grad tilpasses barnehageåret.

Søknad om mindre enn et års permisjon innvilges bare i den grad det gjelder ut barnehageåret.

Dersom du får innvilget permisjon betaler du ikke for plassen i permisjonstiden.

Som hovedregel må barnet ha begynt i barnehagen før det kan søkes permisjon. Dersom det søkes permisjon før barnet har hatt barnehageplass i 5 måneder, faktureres barnehageplassen etter samme regler som gjelder for oppsigelse, dvs 2 måneder etter mottatt permisjonssøknad. 

Du søker om permisjon via oppvekstportalen

 

Barnehagerute

På nettsiden "Barnehagerute" finner du informasjon om ferie og planleggingsdager i barnehageåret som gjelder for kommunale barnehager i Sandnes kommune. Barnehageruten gjelder for alle kommunale barnehager i Sandnes kommune.

 

Klagerett

Du kan klage dersom du ikke får tilbud på ditt 1. eller 2. valg av barnehage i hovedopptaket. En klage kan kun få medhold hvis det er saksbehandlingsfeil. Klagene vil blir behandlet i Klagenemnda etter at hovedopptaket er gjennomført.

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til Servicekontoret, tlf. 51 33 50 00 eller via servicekontoret@sandnes.kommune.no. Åpent mandag - fredag kl. 08.30 - 15.15. 

Sist oppdatert: 31.01.2023