map Kart account_circle Min side

Medlemskap og tilskudd

Bedrift/Organisasjon Medlem Tilskudd Samarbeid Aksjonær Kostnad per år (kroner) Kommentar
Sandnes sentrum AS X X     600000 Næringssjefen, samarbeidsprosjekter
Næringsforeningen i Stavanger regionen X X     16560 Næringssjefen, ressursgruppe Sandnes
Maritimt forum X X     10000 Næringssjefen, ordinær kontingent
Lysefjorden Utvikling AS     X 571000 Sandnes kommune eier 22,63 prosent fra og med 2020
Skape X X     5,25 per innbygger Næringssjefen, ny avtale fra juni 2019 til og med 2023
Region Stavanger BA X X     21 per innbygger Næringssjefen, kontingent satt av årsmøte
Reisemål Ryfylke AS   X   239619 Næringssjefen, årlig basistjenester
Ryfylke IKS   X   326000 Næringssjefen, årlig grunnbeløp
Fjordvegen Rv13   X     40000 Næringssjefen, årlig grunnbeløp. Sagt opp. Oppsigelsestiden løper ut 2024.
Stavangerregionen Europakontor, medlem X  X     536600 Medlemskontigent dekkes av kommunene selv. Før en del av tjenestekjøp fra Greater Stavanger AS. Kr 6,7 per innbygger, årlig prisjustert
ASSS nettverket, sekretariatsfunksjonen X X     228000 Kommunens fellesutgifter, årskontingent sekretariatstjenester
Sunne kommuner WHO's norske nettverk X X     90000 Samfunnsplan, årskontingent. Maks beløp er kr 90 000. Beregnes utfra kr 1,97 per innbygger, justert med deflator og folketall
Stiftelsen Miljøfyrtårn   X     7900 Digitalisering og innovasjon, årskontingent i henhold til kommunestørrelse
Miljøfyrtårnkommune X X     229000 Miljøfyrtårn årlig medlems-/serviceavgift, for hele kommunen inkludert kommunale foretak, basert på årsverk
Partnerskap for folkehelse     X     Samfunnsplan, Rogaland FK midler
Jæren vannområde     X     Samfunnsplan, Rogaland FK midler.
Ryfylke vannområde     X     Samfunnsplan, Rogaland FK midler
Ryfylke friluftsråd, årskontingent   X   X  15,86 per innbygger Park, idrett og vei, i henhold til folketall 1. januar og deflatorjustering
Jæren friluftsråd, årskontingent   X    X 15,86 per innbygger Park, idrett og vei, i henhold til folketall 1. januar og deflatorjustering
Stiftelsen Rogaland Arboret   X     18,17 per innbygger 4 årlig avtale forlenget til 2025 og pilot om Botanisk Vitensenter. Justert etter folketall og deflator. Tillegg på kr 450 000 i pilotperioden
Stiftinga Jærmuseet, ordinær kontingent   X     18,47 per innbygger Kultur, i henhold til folketall 1. januar og prisjustering. I tillegg dekkes utgifter i henhold til driftsavtalen for Vitenfabrikken og antikvariske anlegg
Stiftinga Ryfylkemuseet   X     50000 Kultur og næring, årlig basistilskudd
Blinkfestivalen   X X  

2,5 millioner og egeninnsats 

Kommunalt tilskudd kr 2,5 millioner ytes av Sandnes tomteselskap KF. Teknisk gir egeninnsats i forbindelse med arena, og gjennomføring.

Sist oppdatert: 18.01.2023