Aktuelt

Søk om tilskudd for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Nå kan offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner søke om tilskudd for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Søknadsfrist for tilskuddsåret 2019 er mandag 10. desember 2018.

Les hele saken »

Sandnes kommune digitaliserer utsendelse av faktura

Onsdag 21. november starter Sandnes kommune med digitale utgående fakturaer. Den nye løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, som Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

Les hele saken »

Forslag om ny organisering av bydelene

Dagens 13 bydelsutvalg kan bli til fem områdeutvalg i Nye Sandnes

Les hele saken »

Kalender