Aktuelt

Reguleringsplan for Oalsgata på høring

Åpen kontordag torsdag 21. februar i Vitenfabrikken

Les hele saken »

Gi innspill til Sentrumsplanen

Nå er det høring og offentlig ettersyn av planforslaget til ny Sentrumsplan. Alle inviteres til å gi kommentarer, merknader og innspill. Informasjonsmøte tirsdag 11. desember i Vitenfabrikken kl 18.00. Høringsfristen er 25. januar 2019.

Les hele saken »

Strømbrudd på Riska

Innbyggere i Riska bydel har den siste tiden vært rammet av flere strømbrudd. Nettselskapet Lyse Elnett har satt inn betydelige ressurser i området for å finne årsaken, men arbeidet er tidkrevende og flere utfall kan ikke utelukkes. Det prioriteres nå 10 millioner til ytterligere tiltak.

Les hele saken »

Kalender