Aktuelt

831 flere innbyggere i 2017

Over halvparten av befolkningsveksten i Rogaland i fjor var i Sandnes

Les hele saken »

Kurs i drift og vedlikehold av lekeplasser

Sandnes kommune og Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) inviterer alle velforeninger og beboerforeninger i Sandnes kommune til kurs i drift og vedlikehold av felles lekeplasser.

Les hele saken »

Foreløpig regnskap 2017: Netto driftsresultat på 255 millioner kroner

Sandnes kommune fikk i 2017 et netto driftsresultat på kr 255 millioner tilsvarende 4,7 prosent av driftsinntektene. God økonomistyring med mindreforbruk i resultatenhetene, høyere skatt og rammetilskudd enn budsjettert samt høyere tilskudd til ressurskrevende brukere er hovedforklaringene på det gode resultatet.

Les hele saken »

Kalender