map Kart account_circle Min side

Bruk av offentlige torg og uterom

Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Bruk av offentlige torg og uterom
Midlertidig torg i Flintergata
Årsleie for fast plass, uten strøm 0 0 0 0,0 %  
Årsleie for fast plass, med strøm 650 650 0 0,0 %  
Månedsleie, uten strøm 0 0 0 0,0 %  
Månedsleie, med strøm 300 300 0 0,0 %  
Dagleie 0 0 0 0,0 %  
Strøm til torgsalg per dag 80 80 0 0,0 %  
Disse inntektene kreves inn av Sandnes Sentrum AS og øremerkes aktiviteter i og ved Lanternen.
Arrangement Sentrum
Leie for salgsplass i desember måned 840 840 0 0,0 %  
Eventuell strømkobling per strømpunkt 80 80 0 0,0 % Pris per dag
Strøm for konsert / tivoli 1100 1100 0 0,0 % Pris per dag
Leie av gategrunn til tivoli 10000 10000 0 0,0 % Pris per dag
Pris på uteservering med alkoholGjelder kun områder med skjenkebevilgning. Per m². Maks kr 30 000 per dag.  10 10 0 0,0 % Pris per dag
Kommersielt arrangementFaktureres som arrangement med alkohol. 50  50 0 0,0 %  
Leie av salgsplass for mobile salgsvogner
Årsleie for salgsvogner større enn 3,5 m²
 Anbud   Anbud      Inkludert strøm
Månedsleie for salgsvogner større enn 3,5 m²
Anbud  Anbud       Inkludert strøm
Årsleie for salgsvogner mindre enn 3,5 m²
Anbud  Anbud      Inkludert strøm
Månedsleie for salgsvogner mindre enn 3,5 m²
Anbud  Anbud      Inkludert strøm
Uteservering. Priser gjelder for uteservering for enkeltmåneder i sesong.
Pris på leie av gategrunn til uteservering med alkohol 150 150 0 0,0 % Per m² per måned
Pris på leie av gategrunn til uteservering uten alkohol 75 75 0 0,0 % Per m² per måned
Uteservering på årlig basis. Priser forutsetter leieavtale for hele året.
Uteservering med alkohol 50  50  0 0,0 %  Per m² per måned
Uteservering uten alkohol 25  25 0.0 %  Per m² per måned
Gebyr vei
Gebyr gravemelding, per tillatelse 2000 2000 0 0,0 %  
Kontroll gravemelding 1500  1500 0 0,0 %  
Oppfølging av skiltplaner og gravetillatelser 750 750 0 0,0 % Per time
Leie av riggplass 
Avtalens varighetFakturering skjer gradert, og for alle satser innenfor leieperiodens varighet. Eksempel: Leie i 16 uker faktureres med 20 kr per uke i 8 uker + 15 kr per uke i 8 uker. Pris per m2 per uke Pris per m2 per uke      
0-8 ukers varighet 20  20     Per m² per uke
9-16 ukers varighet 15  15     Per m² per uke
17-22 ukers varighet 12  12     Per m² per uke
23-32 ukers varighet 10  10     Per m² per uke
33-52 ukers varighet 5     Per m² per uke
Fra og med uke 53 2,5  2,5     Per m² per uke
Bydelsarrangement Etter avtale Etter avtale      

Sist oppdatert: 21.02.2023