map Kart account_circle Min side

Finansielle nøkkeltall

Finansielle nøkkeltall Regnskap 2021 Vedtatt budsjett 2022 Vedtatt budsjett 2023 Vedtatt budsjett 2024 Vedtatt budsjett 2025 Vedtatt budsjett 2026 Snitt 2023-2026 Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 6,5 % 3,0 % 1,7 % 2,5 % 1,7 % 1,5 % 1,9 % >3,0 %
Disposisjonsfond + mindreforbruk i prosent av driftsinntektene 13,1 % 9,0 % 8,2 % 8,1 % 8,2 % 8,2 % 8,2 % >7 %
Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene 19,9 % 16,8 % 16,2 % 16,2 % 16,3 % 16,2 % 16,2 % 10-15%
Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene 111,9 % 112,9 % 117,4 % 125,2 % 133,6 % 143,4 % 129,9 % <110%
Lån som betjenes av frie inntekter 87,4 % 78,9 % 83,2 % 88,7 % 94,1 % 104,0 % 92,5 % <90 %
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld 30,4 % 31,3 % 34,9 % 38,1 % 40,8 % 44,3 % 39,5 % <70 %
Netto lån med renteeksponering i prosent av driftsinntektene -6,6 % -6,3 % -4,2 % 2,5 % 7,9 % 16,8 % 5,8 % <20 %

Sist oppdatert: 21.02.2023