map Kart account_circle Min side

Leie av kommunale idrettsanlegg

Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Leie av kommunale idrettsanlegg
Kategori 1: Ikke kommersielle aktører
Idrettshall inkludert garderobe 600 600 0 0,0 %  
Svømmehall (25*20) inkludert garderobe, eksklusiv badevakt 1200  1200 0 0,0 %  
Svømmehall inkludert garderobe, eksklusiv badevakt 1000 1000 0 0,0 %  
Svømmebasseng (12,5*8) inkludert garderobe, eksklusiv badevakt 800  800 0 0,0 %  
Møtelokale tilknyttet idrettsanlegg   200 200 0 0,0 %  
Friidrettsanlegg inkludert garderobe og utstyr 400 400 0 0,0 %  
Sandnes stadion hovedbane fotball inkludert garderobe 400 400 0 0,0 %  
Hele Sandnes stadion inkludert servicebygg 800 800 0 0,0 %  
Gressbane fotball inkludert garderobe (kun kommunal) 300 300 0 0,0 %  
Kunstgressbane fotball inkludert garderobe (kun kommunal) 300 300 0 0,0 %  
Grusbane fotball inkludert garderobe (kun kommunal) 150 150 0 0,0 %  
1 tennisbane   100 100 0 0,0 %  
Reservasjon av klatrerom 600 600 0 0,0 %  
Nye priser og regelverk vedtatt av formannskapet 1. november 2011, sak 142/11.   
Hovedregel for idrettslag og foreninger hjemmehørende i Sandnes kommune er at de har betalingsfritak innenfor ordinære åpningstider. Betalingsreglene kommer kun til anvendelse ved tilleggsaktivitet for idrettslag i Sandnes eller ved eksterne henvendelser som: Fysisk aktivitet, trening, møte- og idrettsarrangementer i regi av videregående skoler, private skoler og institusjoner, utenbys idrettslag, bedriftsarrangementer (som ikke har et inntjeningsaspekt) og ikke idrettslige arrangementer i regi av lag og foreninger hjemmehørende i Sandnes kommune. Samt all bruk utenom ordinære åpninstider.
Kategori 2: Kommersielle aktører som har inntjening som mål for virksomheten, herunder også bedrifter/enkeltpersoner som tilbyr fysisk aktivitet
Idrettshall inkludert garderobe 1300 1300 0 0,0 %  
Svømmehall (25*20) inkludert garderobe, eksklusiv badevakt 2500 2500  0 0,0 %  
Svømmehall inkludert garderobe, eksklusiv badevakt 2000 2000 0 0,0 %  
Svømmebasseng (12,5*8) inkludert garderobe, eksklusiv badevakt 1700 1700 0 0,0 %  
Møtelokale tilknyttet idrettsanlegg   650 650 0 0,0 %  
Friidrettsanlegg inkludert garderobe og utstyr   1500 1500 0 0,0 %  
Sandnes stadion hovedbane fotball inkludert garderobe 1500 1500 0 0,0 %  
Hele Sandnes stadion inkludert servicebygg 3000 3000 0 0,0 %  
Gressbane fotball inkludert garderobe (kun kommunal) 1000 1000 0 0,0 %  
Kunstgressbane fotball inkludert garderobe (kun kommunal) 1000 1000 0 0,0 %  
Grusbane fotball inkludert garderobe (kun kommunal) 500 500 0 0,0 %  
1 tennisbane 350 350 0 0,0 %  
Sirkus og lignende - tilkobling til strøm 1000 2000 0 0,0 %  
Reservasjon av klatrerom 1300 1300 0 0,0 %  
Gebyrer
Brudd på regelverk i idrettsanleggene Avlysning som ikke meldes, klisterregler, med mer  1500 1500 0 0 %  
Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Svømmehaller
Barn ordinær pris 40 40 0 0,0 %  
Barn klippekort (10 klipp) 235 235 0 0,0 %  
Barn halvårskort 550 550 0 0,0 %  
Barn årskort 950 950 0 0,0 %  
Student/hønnør ordinær pris 45 45 0 0,0 %  
Student/honnør klippekort (10 klipp) 320 320 0 0,0 %  
Student/hønnør klippekort (10 klipp) med treningsrom 500 500 0 0,0 %  
Student/honnør halvårskort 750 750 0 0,0 %  
Student/hønnør halvårskort med treningsrom 1150 1150 0 0,0 %  
Honnør årskort 1250 1250 0 0,0 %  
Voksne ordinær pris 70 70 0 0,0 %  
Voksne klippekort (10 klipp) 500 500 0 0,0 %  
Voksne klippekort (10 klipp) med treningsrom 700 700 0 0,0 %  
Voksne halvårskort 1300 1300 0 0,0 %  
Voksne halvårskort med treningsrom 1750 1750 0 0,0 %  
Voksne årskort 2150  2150 0 0,0 %  

Sist oppdatert: 21.02.2023