map Kart account_circle Min side
HjemInnsyn og offentlig journal

Innsyn og offentlig journal

Innsyn

Sandnes kommune ønsker at det skal være enkelt for folk å finne dokumenter du vil ha innsyn i. Noen dokumenter ligger allerede åpent ute:

Annen dokumentasjon må du be om innsyn i. Dette gjelder dokumenter fra offentlig journal (postlisten) og innsyn i dokumenter der du er part i saken (partsinnsyn).

Offentlig journal

Sandnes kommune sin offentlige journal gir oversikt over inn- og utgående dokumenter. Postlisten publiseres innen klokken 12.00  tre dager etter journalføring av dokumentene. Du kan bestille innsyn i dokumenter fra postlisten.

Innsyn i opplysninger om deg selv

Du har rett på innsyn i personopplysninger Sandnes kommune har lagret om deg. Les mer om dette her: innsyn i personopplysninger

Ofte stilte spørsmål

Offentlig journal fra tidligere Forsand kommune

Alle dokumenter fra og med 1. januar 2020 er tilgjengelige i Sandnes kommune sin offentlige journal. Dokumenter fra perioden før denne datoen er tilgjengelige her:

Offentlig journal fra Forsand kommune

Hvem kan be om innsyn?

Alle kan be om innsyn i dokumenter fra Sandnes kommune. Noen dokumenter inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet. Da vil hele eller deler av dokumentet være skjermet fra offentligheten. Dersom et dokument er unntatt offentlighet fordi det inneholder sensitive personopplysninger, må du være part i saken for å få innsyn.

Hvor lang tid tar det å behandle innsyn i offentlig journal?

Innsyn i offentlig journal behandles fortløpende. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet, mottar du vanligvis svar i løpet av et døgn. Dersom dokumentet er unntatt offentlighet kan det ta noen dager før endelig svar kommer.

Hvorfor ligger ikke alt på offentlig journal?

Sandnes kommune har valgt å ikke publisere alt på offentlig journal. Enkelte arkivdeler og fagsystemer inneholder svært sensitive opplysninger om sårbare grupper.

Hvorfor er noe skjermet på offentlig journal?

Dokumentasjon unntas offentlighet av ulike grunner, men må alltid hjemles i lov. Mange dokumenter unntas da de inneholder sensitive personopplysninger og derfor er underlagt taushetsplikt. Andre dokumenter unntas da de regnes som interne dokumenter for kommunen, eller at det påvirker kommunens forhandlingsposisjon. Du kan likevel be om innsyn i disse dokumentene. Kommunen må da vurdere innsynet og kan gi innsyn i hele eller deler av dokumentet.

Sist oppdatert: 08.02.2024