account_circle Min side
HjemÅrsrapport og årsregnskapÅrsrapport 2022Økonomisk resultat og finansrapport

Økonomisk resultat og finansrapport

Sandnes kommune fikk i 2022 et netto driftsresultat på kr 166,9 millioner som tilsvarer 2,3 prosent av driftsinntektene. Skatteinngangen ble 11,9 prosent høyere enn i 2021. Virksomhetene styrer egen økonomi godt, men gikk samlet sett med merforbruk etter bruk og avsetning til egne disposisjonsfond. Etter avsetninger og bruk av fond og overføring fra drift til investering framkommer et regnskapsmessig årsresultat på kr 0.

Tall i tabeller i dette kapittelet er presentert i hele tusen, med mindre annet er spesifisert.

Sist oppdatert: 28.02.2023