account_circle Min side

Innledning

Pandemi, svingninger i energipriser og krigen i Ukraina påvirket også kommunens hverdag i 2022. Erfaringene og omstillingsevnen fra tidligere år kom godt med og hovedfokuset til medarbeiderne har vært å gi et godt tjenestetilbud til innbyggerne.

Sandnes kommune har gode økonomiske resultater med et netto driftsresultat på kr 166,9 millioner, tilsvarende 2,3 prosent av driftsinntektene. Hovedårsakene til det gode resultatet er god budsjettdisiplin i tjenesteområdene, høyere skatteinntektene enn opprinnelig forutsatt og strømpriser gjennom året som ga kommunen høye konsesjonskraftinntekter.

Sist oppdatert: 28.02.2023