map Kart account_circle Min side

Ordfører

En attraktiv by i utvikling

2022 ble et nytt år som var preget av utvikling og vekst. Antall innbyggere økte med 1 243 som er en vekst på 1,5 prosent.

Sandnes ble tildelt to nasjonale priser i løpet av året som vi skal være stolte av. Både Kommunal- og distrikts departementets utnevnelse som Norges mest attraktive by og trafikksikkerhetsprisen "Årets trafikksikkerhetskommune" fra Samferdselsdepartementet gir oss grunn til å være stolte.

Bakgrunnen for disse prisene er langsiktig og god planlegging og utvikling av byen og sentrum fortsetter. Bussveien og sykkelstamveien er på vei inn i byen og nye byggeprosjekt planlegges.

I løpet av året er det det tatt en endelig avgjørelsene om at kommunegrensen beholdes uendret. Forsand er og blir en del av Sandnes og fokus framover blir å videreutvikle denne delen av kommunen på en god måte for både innbyggerne og næringslivet.

Netto driftsresultat på kr 166,9 millioner som tilsvarende 2,3 prosent av driftsinntektene vitner om nøktern drift og god budsjettdisiplin. I tillegg er det nedbetalt ekstraordinært kr 300 millioner i langsiktig gjeld. Det gode resultatet skyldes også et langsiktig arbeid med å få nye bedrifter til å etablere seg i kommunen. Næringsutvikling har vært og vil være viktig for å opprettholde befolkningsveksten og ha en god skatteinngang.

I en krevende økonomisk tid med krig i Europa og utfordrende prisvekst, er det gledelig at arbeidsledigheten i vår region fortsatt er på et lavt nivå.

Vi tok imot 360 nye flyktninger i løpet av 2022. Jeg vil berømme hvordan dette ble håndtert og måten de ble mottatt på.

Jeg takker alle medarbeidere for jobben som blir gjort for å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud.

 

Stanley Wirak

Ordfører

Stanley Wirak

Sist oppdatert: 27.03.2023