map Kart account_circle Min side

Kommunedirektør

Innholdsrikt og krevende år

2022 ble et innholdsrikt og krevende år. De første månedene var fortsatt preget av covid-19, men begrensningene i driften på grunn av pandemien avtok etter hvert. Krigen i Ukraina satte imidlertid sitt preg på driften, blant annet med kraftig prisvekst og bosetting av 360 flyktninger.

Kommuneøkonomien ble påvirket av ekstraordinære skatteinntekter og prisvekst. God budsjettdisiplin, høyere skatteinntektene enn budsjettert og økte konsesjonskraftsinntekter på grunn av høy strømpris resulterte i en kraftig inntektsøkning. Vi nedbetalte kr 300 millioner kroner i ekstraordinære avdrag for å redusere lånegjeld. Usikkerheten rundt regjeringens håndtering av kraftinntektene skaper imidlertid usikkerhet for 2023. Netto driftsresultat endte på 166,9 millioner som er 2,3 prosent av driftsinntektene.

Det har vært stor aktivitet i sentrum og på Ruten gjennom hele året med blant annet markering av Frivillighetens år, bruktmarked, Ruten Rocks og ulike konserter. Dette i tillegg til de tradisjonelle arrangementene som Kongesommer, Eventyruka, Sandnesugå og Blink-festivalen. Attraktiv By-prisen bidro til stolthet og sporer til videre jobbing for at Sandnes skal bli enda mer attraktiv, grønnere og mer urban. Arbeidet med oppvekstreformen initierte nye måter å jobbe på, - og det samme i omsorgssektoren med heltidsprosjekt og kompetanseplanlegging.

Ny skolestruktur på Riska ble vedtatt og planleggingen av kommunens største skole i bydelen har startet.

Beredskapsarbeidet ble styrket med blant annet etablering av heldøgns beredskapsvakt.

Forslag til ny kommuneplan ble lagt ut på høring og det tas sikte på endelig vedtak av kommuneplanen i april 2023.

Sandnes kommune har dedikerte medarbeidere som gir gode tjenester til innbyggerne. Sykefraværet økte imidlertid til 9,3 prosent. Dette vil ha stort fokus i 2023.

Tusen takk til alle medarbeidere for iherdig innsats i et krevende år!

 

Bodil Sivertsen

Rådmann  

Bodil Sivertsen

Sist oppdatert: 27.03.2023