account_circle Min side
HjemHelse og omsorgPsykisk helse og rusRus og psykisk helsehjelp for voksne

Rus og psykisk helsehjelp for voksne

Hvis du eller noen du kjenner får psykiske helseutfordringer eller rusutfordringer er det viktig å få hjelp raskt. Du kan ta kontakt med fastlegen din eller et av våre tilbud. Det kreves ingen henvisning fra lege for å få hjelp i mestringsenheten. Dersom du har behov for hjelp i en akutt situasjon kontakter du Sandnes legevakt på telefonnummer 116 117 eller ringer nødnummer 113.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Mestringsenheten, det er ingen ventetid og du blir invitert til en samtale. Basert på hva som kommer frem i den første og senere samtaler vil du sammen med den ansatte, i fellesskap, komme frem til hva som vil være den mest nyttige hjelpen for deg.

Mestringsenheten

Postadresse: Sandnes kommune, Mestringsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes
Besøksadresse: Holbergsgate 19, 4306 Sandnes

Innbyggere i Sandnes kommune som ønsker hjelp med rus, avhengighet eller psykiske helseutfordringer er velkomne til å kontakte Mestringsenheten på hverdager mellom kl. 09.00-14.00 på telefonnummer 51 33 51 00. Du kan også besøke oss i Jærveien 33 eller sende oss en e-post.

Psykisk helsehjelp: infohjelp@sandnes.kommune.no

Hjelp med rus-utfordringer: avdelingrusogavhengighet@sandnes.kommune.no 

  • Pårørende, samarbeidspartnere og andre kan også benytte denne kontaktinformasjonen til å komme i kontakt med oss, for informasjon, råd og veiledning.
  • Fastleger og helseforetak kan i tillegg kontakte oss via PLO-melding.
  • Mestringsenheten gir hjelp til innbyggere i hele Sandnes, inkludert Forsand.

Hvis du foretrekker å bruke søknadskjema for å komme i kontakt med oss, kan du det, men det er ikke nødvendig for å få hjelp: søknadsskjema

Hvis du ønsker å klage på hjelpen du mottar, enten omfang eller innhold, finner du informasjon om det her: klage

Kurs, behandlings- og aktivitetstilbud

Vi har et allsidig behandlings- og aktivitetstilbud og vi blir sammen enige om hvilket tilbud som passer for deg. Mange av våre kurs og behandlingstilbud bygger på modellen Rask psykisk helsehjelp. Tilbudet gis individuelt, i små grupper eller digitalt.

Vårt rask psykisk helse-tilbud er for deg som trenger hjelp til å håndtere bekymringer, stress, angst, søvnvansker eller depresjon. Tilbudet består av veiledet selvhjelp, kurs, samtaler, aktivitet med mer og er basert på kognitiv terapi. Utfyllende informasjon finner du på siden mestringskurs. Der finner du også en oversikt over tilbud innen fysisk aktivitet, som er til god hjelp for mange. 

Mentaliseringsbasert terapi er for deg som har utfordringer med å forstå og håndtere egne følelser og har utfordringer i relasjon til andre mennesker. Det kan være for deg som har utfordringer med å håndtere egne impulser, eller som har vanskelig med å være i jobb eller skole på grunn av utfordringer med andre.  

I terapien jobbes det med å øke forståelsen for egne og andres tanker og følelser, bedre håndtering av egne følelser, og bedre forstå hva som skjer mellom mennesker. 

Vi tilbyr digitale behandlingskurs for innbyggere i Sandnes kommune som ønsker å jobbe med endring i livet sitt. Vi har tre kurs:

  • Kurs i mestring av rusutfordringer
  • Kurs i mestring av spill-utfordringer
  • Kurs i mestring av andre avhengigheter

Kurs i mestring av rusutfordringer gjennomføres på www.trigga.no. Der jobber du deg igjennom et e-læringsprogram, og du får samtaler med behandler underveis. Dette kurset er utviklet av Mestringsenheten i Sandnes, og er nå også tilgjengelig i et utvalg andre kommuner.

De andre kursene består av en kursrekke på 4 webinar og disse sendes ut fortløpende på e-post etter påmelding. Vi jobber med å legge disse kursene også over på www.trigga.no

Gjennom å delta på kursene får du kunnskap både om motivasjon, avhengighet og verktøy for å gjennomføre en endring. Vi har samlet all informasjon om innhold, påmelding og praktiske hensyn på en egen side.

Vi har et variert tilbud innen musikkterapi, med både band, kor, låtskriving og andre muligheter for å benytte musikk som en del av din bedringsprosess. 

Informasjon om musikkterapi

I samarbeid med NAV Sandnes, tilbyr vi IPS ung til noen av innbyggerne som får helsehjelp av Mestringsenheten. IPS ung er for innbyggere mellom 18 og 30 år, som ønsker å komme i arbeid eller utdanning. IPS ung handler om at jobbspesialister gir arbeidsrettet oppfølgning, samtidig og sammen med ansatte i Mestringsenheten som gir helsehjelp innen rus og eller psykisk helse. Modellen er kunnskapsbasert og forskning viser gode resultater i forhold til bedret selvopplevd livskvalitet.

Jæren Recovery College

Jæren Recovery College er et utdanningstilbud og et fellesskap. Det er for deg som ønsker et bedre liv på tross av utfordringer knyttet til rus eller psykisk helse. Det er for helsepersonell og det er for deg som pårørende, venn eller kollega til noen som jobber med egen recoveryprosess. Det er også for deg som bare er nysgjerrig på hva recovery kan bidra til. Det holdes kurs, workshops, foredrag og debatter for å fremme recovery, håp, mening, likeverd og tilhørighet.

Tilbudet er interkommunalt og driftes i samarbeid mellom flere kommuner og organisasjoner.

Kursoversikt og søknad om plass, finnes på www.jrcollege.no 

Kurskatalog 

Besøksadresse: Langgata 54, Sandnes.

Psykisk helse og rus-hjelp til flyktninger

Mestringsenheten tilbyr ordinær helsehjelp innen rus, avhengighet og psykisk helse til flyktninger. Vi tilbyr også tilpassede kurs og informasjonsmøter til flyktninger som kommer til Sandnes. Klikk deg videre via linken og les mer om hjelp til flyktninger.

Informasjon om verdigrunnlaget for hjelpen som gis

Recoverystøttende hjelp fra Mestringsenheten

Mestringsenheten jobber for å være en recoverystøttende organisasjon. Klikk deg videre via linken og les mer om arbeidet med recovery.

Informasjon til pårørende, familie og venner

Informasjon til pårørende, familie og venner

Det er mange tilgjengelige tilbud til deg som er pårørende til noen som har psykisk helse- eller rusutfordringer. Klikk deg videre via linken for å finne mer informasjon om tilbudene. 

Artikler om nytt fra Mestringsenheten

Artikler om nytt fra Mestringsenheten

Mestringsenheten ønsker å spre informasjon, erfaring og kunnskap innen rus- og psykisk helsefeltet. Nye og eldre artikler finner du ved å klikke på linken.

Informasjon om nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus

Informasjon om nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus

Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus skal sikre helhetlig og forutsigbar hjelp når du mottar behandling i spesialisthelsetjenesten. 

Kort informasjon om nasjonale pasientforløp

Utfyllende informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet.

Nasjonale pasientforløp  psykisk helse

Nasjonale pasientforløp rusbehandling

Helseregistre

Informasjon om Helseregisteret Brukerplan

Alle som mottar helse- og omsorgstjenester fra Mestringsenheten registreres i helseregisteret Brukerplan. Du kan lese mer om brukerplan og eventuell reservasjonsrett her. 

Om brukerplan

About Brukerplan, english version

Kontaktinformasjon til avdelingene i Mestringsenheten

Kontaktinformasjon avdelinger i Mestringsenheten

Mestringsenheten

Postadresse: Sandnes kommune, Mestringsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes
Besøksadresse: Holbergsgate 19, 4306 Sandnes

Innbyggere i Sandnes kommune som ønsker hjelp med rus, avhengighet eller psykiske helseutfordringer er velkomne til å kontakte Mestringsenheten på hverdager mellom kl. 09.00-14.00 på telefonnummer 51 33 51 00. Du kan også besøke oss i Jærveien 33 eller sende oss en e-post.

Psykisk helsehjelp: infohjelp@sandnes.kommune.no

Hjelp med rus-utfordringer: avdelingrusogavhengighet@sandnes.kommune.no 

Avdeling rask psykisk helsehjelp og aktivitet: Ring oss på telefonnummer 51 33 51 00. Du kan også besøke oss i Jærveien 33 eller send en e-post til infohjelp@sandnes.kommune.no

Avdeling psykisk helse: Ring oss på telefonnummer 976 18 271 på dagtid kl.08.00-15.30. På kvelder og i helger kan du ringe på tlf. 948 73 608. Avdelingen drifter også omsorgsboligene i Håholen 18 og Langgata 94.

Avdeling psykisk helse, Langgata 94: Ring oss på telefonnummer 948 73 608.

Avdeling rus og avhengighet: Ring oss på telefonnummer 51 33 51 00. Du kan også besøke oss i Jærveien 33 eller send en e-post til: avdelingrusogavhengighet@sandnes.kommune.no 

Avdeling ROP, FACT Sandnes: Ring oss på telefonnummer 958 63 330, eller send en e-post til: fact@sandnes.kommune.no

Avdeling ROP, Lutsiveien 181: Ring oss på telefonnummer 951 07 883.

Avdeling Hanamyrveien 1: Ring oss på telefonnummer 902 82 591 (1.etg) eller 905 53 312 (3.etg).

Avdeling Postsan, Postveien 142: Ring oss på telefonnummer 954 90 633.

Avdeling Postsan, Sandnesveien 299: Ring oss på telefonnummer 51 68 61 10.

Administrasjonen: Send en e-post til: mestringsenheten@sandnes.kommune.no. Du kan også besøke oss i Holbergsgate 19, inngang syd, 2.etg.

Avdeling flyktning:

Ring oss på telefon 51 33 52 00/ 952 07 877. Du kan også besøke oss i Jernbaneveien 24.

Se også Sandnes kommune - bosetting av flyktninger

 

 

Mestringsenhetens program for fagutvikling og forskning

Mestringsenhetens program for fagutvikling og forskning

Vi jobber for å kunne tilby deg kvalitetssikret og nyttig hjelp. Derfor har vi et program som beskriver vår satsning på fagutvikling og forskning. 

Sist oppdatert: 07.03.2024