account_circle Min side

Psykisk helse og rus-hjelp til flyktninger

Mestringsenheten tilbyr ordinær helsehjelp innen rus, avhengighet og psykisk helse til flyktninger. Vi tilbyr også tilpassede kurs og informasjonsmøter til flyktninger som kommer til Sandnes. 

I rapporten Migrahelse 2023, beskrives helsetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente i Sandnes kommune. Helsetilbudet består både av ordinære helse- og omsorgstjenester, og ytterligere helsetilbud som er rettet mot spesifikke helseutfordringer knyttet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforentes status og utfordringer. 

Migrahelse-rapport Sandnes kommune.pdf

 

Gå videre til informasjon om helstjenester for asylsøkere og flykninger

Gå videre til mer informasjon tilbud til flyktninger

Gå videre til Sandnes kommunes nettside for flyktninger fra Ukraina

 

Sist oppdatert: 08.01.2023