account_circle Min side

Psykisk helse og rus-hjelp til flyktninger

Mestringsenheten tilbyr ordinær helsehjelp innen rus, avhengighet og psykisk helse til flyktninger. Vi tilbyr også tilpassede kurs og informasjonsmøter til flyktninger som kommer til Sandnes. 

Informasjon til flyktninger fra Ukraina: 

Vi arrangerer helsefriminutt i kantinen i 1. etasje i Jernbaneveien 24. Dette er et lavterskeltilbud som gir deg mulighet til å spørre om det du lurer på om psykisk helse- og rushjelp.

I rapporten Migrahelse 2022, beskrives helsetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente i Sandnes kommune. Helsetilbudet består både av ordinære helse- og omsorgstjenester, og ytterligere helsetilbud som er rettet mot spesifikke helseutfordringer knyttet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforentes status og utfordringer. Det er også vedlagt program for helsetjenester for asylsøkere og flyktninger og ansvarsbeskrivelse for psykiatrisk sykepleier i Flyktningenheten, som gir en mer konkret gjennomgang av spesifikke tiltak. 

Migrahelse-rapport Sandnes kommune.pdf

Helsetjenester for asylsøkere og flyktninger

Ansvarsbeskrivelse psykiatrisk sykepleier Flyktningenheten.pdf

Gå videre til mer informasjon tilbud til flyktninger

Gå videre til Sandnes kommunes nettside for flyktninger fra Ukraina

 

Sist oppdatert: 08.01.2023