account_circle Min side

Mestringskurs, kognitiv terapi og aktivitetstilbud

Hvis du eller noen du kjenner får psykiske helseutfordringer eller rusutfordringer er det viktig å få hjelp raskt. Du kan ta kontakt med fastlegen din eller et av våre tilbud. Det kreves ingen henvisning fra lege for å få hjelp i mestringsenheten. Har du behov for hjelp i en akutt situasjon kontakter du Sandnes legevakt på telefon 116 117 eller ringer nødnummeret 113.

Slik tar du kontakt 

Ring Infohjelpen på telefonnummer 902 96 106 eller møt opp i Julie Eges gate 6, 4 etg. Vi vil sammen finne ut hvilket tilbud du kan ha mest nytte av. ​ ​Du trenger ikke henvisning fra fastlege. 

 

Hvem passer rask psykisk helsehjelp og aktivitet for?

Tilbudet gis til innbyggere i Sandnes kommune som er over 18 år. Rask psykisk helsehjelp og aktivitet viser god effekt for mennesker med lette eller moderate symptomer på: 

  • Angst

  • Depresjon 

  • Søvnproblemer

  • Livskriser

Tilbudet passer ikke deg som ønsker støttesamtaler​, har alvorlige psykiske lidelser​, har komplekse og sammensatte utfordringer som har vart over tid eller allerede mottar tjenestetilbud i forhold til psykisk helse.

 

Ulike typer behandling

Tilbudet bygger på kognitiv terapi, og består av veiledet selvhjelp, ulike kurs, workshops, aktivitet og samtaleterapi. 

​Veiledet selvhjelp er digitale behandlingsprogram som du arbeider med hjemme. Parallelt vil du få veiledning av en behandler. På nettsiden, www.assistertselvhjelp.no,​ kan du lese mer om veiledet selvhjelp og hvordan det kan være til hjelp i din situasjon.

Målet med kurset er å gi deg kunnskap og ferdigheter til å analysere situasjoner, tanker og følelser i ditt liv. Hensikten er å motvirke angst- og depresjonsplager og eventuelle søvnvansker. Kurset er undervisningsbasert (ikke gruppe-behandling). Kurset går over 4 samlinger á to timer.

Pris kr 300,-

Workshopens målgruppe er deg som nylig har hatt angst- og panikkanfall, som frykter for å få nye anfall og gjerne utvikler det vi kaller for angst for angsten. Viktige tema i workshopen er hva angst er, forventingsangst, eksponeringsøvelser, atferds-eksperimenter og avspennings-teknikker. Workshopen går over 4 ganger. 

Pris kr 300,-

KID depresjonsmestring

KiD er utarbeidet for deg som i perioder kjenner deg nedstemt eller er deprimert på en slik måte at det går utover livskvaliteten. Målet med kurset er å redusere nedstemthet og redusere tilbakefall. Hjemmeoppgaver er en viktig del av kurset. Kurset går over 8 uker. Etter kurset er det to oppfølgingsmøter. ​

Pris kr 700,-

Kurset er for deg som opplever negativt stress og belastninger i hverdagen. Hensikten er å lære ferdigheter og metoder for å bli i bedre stand til å mestre ytre og indre krav, og forstå hva som skaper stress. Workshopen går over 4 ganger. Etter kursets slutt får alle kursdeltakerne tilbud om 4 samlinger Mindful restorative yoga. 

Pris kr 300,-.

Kurset er for deg som trenger hjelp til å endre holdningen til bekymringer og dermed kunne håndtere angst, uro og bekymringstanker på en mer hensiktsmessig måte. Du får hjelp til å bli bevisst på hvordan du tenker, og du lærer teknikker for å endre uhensiktsmessige tanker. Kurset går over 7 samlinger.

Pris kr 700,-

Aktivitet som behandling

Fysisk aktivitet sammen med kognitiv terapi, er god behandling for mange typer utfordringer.

Siste samling i hver type aktivitet, inneholder informasjon om lignende tilbud i lokalmiljøet som en kan benytte videre. For de som ikke er klare til å gå videre på andre tilbud når behandlingen avsluttes, kan det vurderes å forlenge med maksimalt en periode til.   ​

Styrketrening

Trening på Mudo i gruppe eller individuelt. Ansatte er tilstede og veileder ved behov. Treningen består av styrketrening og utholdenhetstrening. Treningstilbudet kan tilbys i 4 uker, med trening 2 ganger pr uke.​

Turgruppe

Lette turer med utgangspunkt fra oppmøte i Sandvedparken. Gunstig for innbyggere som ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet. Ny turgruppe starter opp hver måned. ​

​Mindfull restorativ yoga

Trening som består av lette tøy og bøy øvelser og øvelse på økt tilstedeværelse ved hjelp av mindfullness. Treningen går over 4 samlinger.  ​

Kreativ gruppe

Gruppe med aktiviteter som perling, maling, nålfilting med mer. Gruppen har 4 samlinger.       

Bakkestart

Kurs som inneholder trening på Mudo, i forkant av samlinger i kurset Bakkestart.

​    

Samtaleterapi

Det vurderes underveis om du er i behov av samtaleterapi av kort varighet. Terapien består av kognitiv terapi og hjelp til bruk og forståelse av terapeutiske verktøy.

Det er et mål at behandlingen skal fremme arbeids- og studiedeltakelse.

Terapien er et aktivt samarbeid mellom deg og terapeut, og det er et sentralt mål at du skal lære deg verktøy som du selv kan bruke i hverdagen. Vi forventer at du jobber med de oppgavene som gis og gir tilbakemelding på hva du er i behov av. 

Behandlingen som tilbys er basert på kognitiv atferdsterapi. Kognitiv terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer.

Mer informasjon om kognitiv terapi, og selvhjelpsartikler finner du på www.kognitiv.no under fanen veiledet selvhjelp.

Publisert: 01.11.2021

Sist endret: 01.11.2021