account_circle Min side

Mestringskurs, kognitiv terapi og aktivitetstilbud

Hvis du eller noen du kjenner får psykiske helseutfordringer eller rusutfordringer er det viktig å få hjelp raskt. Du kan ta kontakt med fastlegen din eller et av våre tilbud. Det kreves ingen henvisning fra lege for å få hjelp i Mestringsenheten. Har du behov for hjelp i en akutt situasjon kontakter du Sandnes legevakt på telefon 116 117 eller ringer nødnummeret 113.

Slik tar du kontakt 

Ring Mestringsenheten på telefonnummer 51 33 51 00 eller møt opp i Jærveien 33. Vi vil sammen finne ut hvilket tilbud du kan ha mest nytte av. ​ ​Du trenger ikke henvisning fra fastlege. 

 

Hvem passer rask psykisk helsehjelp og aktivitet for?

Tilbudet gis til innbyggere i Sandnes kommune som er over 18 år. Rask psykisk helsehjelp og aktivitet viser god effekt for mennesker med lette eller moderate symptomer på: 

  • Angst

  • Depresjon 

  • Søvnproblemer

  • Livskriser

For deg som har alvorlige psykiske lidelser​ eller komplekse og sammensatte utfordringer som har vart over tid, har Mestringsenheten andre tilbud som vil være mer hensiktsmessige. Ta kontakt, så finner vi ut hvilket tilbud som passer for deg. 

 

Ulike typer behandling

Tilbudet bygger på kognitiv terapi, og består av veiledet selvhjelp, ulike kurs, workshops, aktivitet og samtaleterapi.  Alle kursene er gratis, men det er mulighet for å kjøpe kompendium. 

​Veiledet selvhjelp er internettbaserte behandlingsprogram som du arbeider med hjemme. Parallelt vil du få veiledning av en behandler. På nettsiden, www.assistertselvhjelp.no,​ kan du lese mer om veiledet selvhjelp og hvordan det kan være til hjelp i din situasjon.

Målet med kurset er å gi deg kunnskap og ferdigheter til å analysere situasjoner, tanker og følelser i ditt liv. Hensikten er å motvirke angst- og depresjonsplager og eventuelle søvnvansker. Kurset er undervisningsbasert (ikke gruppe-behandling). Kurset går over 4 samlinger á to timer.

 

Workshopens målgruppe er deg som nylig har hatt angst- og panikkanfall, som frykter for å få nye anfall og gjerne utvikler det vi kaller for angst for angsten. Viktige tema i workshopen er hva angst er, forventingsangst, eksponeringsøvelser, atferds-eksperimenter og avspennings-teknikker. Workshopen går over 4 ganger. 

 

Depresjonsgruppe

Gruppen er for deg som opplever mild til moderat depresjon og består av 6 samlinger, og en oppfølgningssamling etter at gruppen er ferdig. I gruppen bruker vi internettbasert selvhjelpsprogram, som deltagerne også jobber med hjemme mellom samlingene. 

 

Workshopen er for deg som opplever negativt stress og belastninger i hverdagen. Hensikten er å lære ferdigheter og metoder for å bli i bedre stand til å mestre ytre og indre krav, og forstå hva som skaper stress. Workshopen går over 4 ganger. Etter kursets slutt får alle kursdeltakerne tilbud om 4 samlinger yoga. 

 

Workshopen er for deg som trenger hjelp til å endre holdningen til bekymringer og dermed kunne håndtere angst, uro og bekymringstanker på en mer hensiktsmessig måte. Du får hjelp til å bli bevisst på hvordan du tenker, og du lærer teknikker for å endre uhensiktsmessige tanker. Workshopen går over 5 samlinger.

Bakkestart

Bakkestart er en workshop som består av 8 samlinger med fokus på fysisk aktivitet og verdibaserte valg. Verdibaserte valg bygger på prinsipper fra ACT (aksept- og forpliktelsesterapi). Samlingene vil utfordre deg til å jobbe aktivt med å bruke dine egne verdier som kompass i hverdagen. Gjennom våre felles treninger i forkant av hver samling har vi fokus på hvordan fysisk aktivitet påvirker valgene vi tar for å oppnå personlige mål. 

Videre

Videre er en workshop for de som har opplevd traumatiske hendelser, som vil lære konkrete metoder for å hjelpe seg selv med vanskelige reaksjoner og som ønsker å jobbe aktivt med å skape seg et rikere liv. Det vil være fokus på praktiske øvelser på samlingene og hjemmeoppgaver som skal gjøres mellom samlingene. Workshopen er ikke traumebehandling, og det vil ikke være fokus på den enkeltes traumer eller bearbeidelse av disse. Fokuset er på hva man kan gjøre for å hjelpe seg selv her og nå, og hvordan leve et liv som er i tråd med det man selv ønsker. Workshopen går over 8 samlinger.

 

Aktivitet som behandling

Fysisk aktivitet sammen med kognitiv terapi, er god behandling for mange typer utfordringer. Siste samling i hver type aktivitet inneholder informasjon om lignende tilbud i lokalmiljøet som en kan benytte videre. For de som ikke er klare til å gå videre på andre tilbud når behandlingen avsluttes, kan det vurderes å forlenge med maksimalt en periode til.

 

Treningssenter


Trening på Mudo treningssenter i Sandnes mandager kl. 13:00 – 14:00 og onsdager kl. 10:00 – 11:00. Én til én oppfølgning er mulig for hjelp til å komme i gang. Ingen forkunnskaper nødvendig. Påmelding gjelder for 8 uker. Må avtales med behandler og aktivitetsteam. ​

 

 

Yoga

En smakebit av mindfulness restorative yoga og mediyoga. Tirsdager kl. 12:45 – 13:30 og 13:45 - 14:30. Gjennomføres på Satya yoga, Langgata 30, 4306 Sandnes. Påmelding gjelder for 4 ganger.

 

Helårsbading


Vi bader i sjøen ved Holmavika hver fredag kl. 09:30. Adresse: Daleveien 325, 4329 Sandnes. Etter badet varmer vi oss på bålet over en kopp kaffe. Ingen påmelding.

 

Sandneshallen

En sosial arena med mulighet for klatring, styrketrening, løping m.m. Fredager kl. 12:30 – 13:30. Adresse: Asheimveien 45, 4218 Sandnes. Ingen påmelding.

Turgruppe

Vi møtes og går tur torsdager kl 10 i Sandvedparken. Oppmøte ved Parkkafeen, Kvellurveien 23, 4319 Sandnes. Påmelding gjelder for 4 ganger. 

Volleyball

For deg som har lyst til å prøve ut volleyball. Foregår i Sandneshallen, Asheimveien 45, 4218 Sandnes. Tirsdager 10:15 - 11:15. Påmelding gjelder for 8 uker, men oppstart blir når det er tilstrekkelig antall påmeldte til å spille. 

Padel

Padel er en blanding av tennis og squash, og krever ingen forkunnskaper. Vi møtes på Interpadel, Dyre Vaas vei 61, 4317 Sandnes, onsdager kl 13-14. Tilbudet krever påmelding og varer 4 ganger. 

Karate

I samarbeid med Lura karateklubb holder vi nybegynnerkurs i Gamleveien 25, 4315 Sandnes. Tilbudet krever påmelding, og er på torsdager kl 12:45-13:30. I treningen har vi også fokus på sosial ferdighetstrening, og tilbudet varer til du blir gradert første gang. Det er mulighet til å fortsette videre i klubben etter gradering. 

Hvordan kommer jeg igang?

Påmelding til aktiviteter skjer gjennom behandler i Mestringsenheten.

Man kan møte til oppgitt tid på eget initiativ for aktiviteter som ikke krever påmelding. Se etter personal med svart t-skjorte med sommerfugl-logo.

Kontakt

Mestringsenhetens aktivitetsteam kan kontaktes direkte for spørsmål om aktivitetene pr mail: mestringsenheten.aktivitet@sandnes.kommune.no

Recoveryhjelpa

Recoveryhjelpa er hjelp til deg som ønsker å delta mer aktivt i samfunnet eller nærmiljøet, gjennom ulike frivillige organisasjoner. Du kan få hjelp til å finne noe som du ønsker å bruke tiden din på, om det er å delta i turgruppe, jobbe frivillig med dyr, idrett, engasjere deg i bruker- og pårørendeorganisasjoner eller hva som helst.

Ta kontakt på e-post: recoveryhjelpa@sandnes.kommune.no
Vi svarer også på tlf når vi er ledige:
Cecilie: 906 92 032
Morten: 906 79 014

Recoveryhjelpa

Inkludert

Inkludert er et tilbud til deg som vil komme igang med en aktivitet, finne jobb eller ha hjelp til hverdagslige oppgaver som økonomi, skole eller annet. Tilbudet gis i et samarbeid mellom Mestringsenheten og Blå Kors steg for steg, og har frivillige som er tidgivere. Du kan også bli tidgiver og hjelpe andre med det du kan. 

Ta kontakt med Inkludert ved oppmøte i Jærveien 33 eller på e-post:inkludert@blakors.no. Du kan også ringe oss på 457 36 717.

Brosjyren til Inkludert

 

Samtaleterapi

Det vurderes underveis om du er i behov av samtaleterapi av kort varighet. Terapien består av kognitiv terapi og hjelp til bruk og forståelse av terapeutiske verktøy.

Det er et mål at behandlingen skal fremme arbeids- og studiedeltakelse.

Terapien er et aktivt samarbeid mellom deg og terapeut, og det er et sentralt mål at du skal lære deg verktøy som du selv kan bruke i hverdagen. Vi forventer at du jobber med de oppgavene som gis og gir tilbakemelding på hva du er i behov av. 

Kognitiv terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer.

Mer informasjon om kognitiv terapi, og selvhjelpsartikler finner du på www.kognitiv.no under fanen veiledet selvhjelp.

Sist oppdatert: 01.03.2024