account_circle Min side

Digitale kurs i mestring av rus og andre avhengigheter

Det kan være lett å bli avhengige av noe. Vi kan bli litt for glad i rusen alkoholen gir oss eller sjokoladen vi bare må ha - nesten hver dag. Hva gjør du for å føle deg bra eller få en pause i hverdagen? For mange av oss kan jakten på spenning og intense følelser gå for langt og vi ender opp med å miste kontrollen. Noen av oss bruker rus eller aktiviteter for å oppnå et kick, mens andre bruker det for å roe ned i en stressende hverdag eller et urolig sinn. Har du kontroll over det du bruker, eller begynner det å ta kontroll over deg?

Kurs i å mestre avhengigheter

Vi har utviklet digitale behandlingskurs for alle de av oss som kan stå i fare for å utvikle en avhengighet eller kjenner seg avhengig av noe. Hvis du har utfordringer med en type avhengighet og ønsker å aktivt gjøre en positiv endring, er et av våre kurs plassen å begynne! Kursene er digitale, laget for innbyggere i Sandnes kommune fra 15 år og oppover og de er gratis. Du er anonym for andre deltagere.

Brosjyre

Kursprogram og praktisk informasjon

Kursprogram og praktisk informasjon

Alle kursene kan gjennomføres når det passer for deg.

Når du melder deg på kurs, svarer vi gjerne på spørsmål du måtte ha, enten på e-post eller telefon. I kommunens journalsystem vil det bli notert at du har deltatt på kurs.

Vi har utviklet kursene i Mestringsenheten over flere år. Kurs i rusmestring er nå tilgjengelig på www.trigga.no. Denne e-læringsportalen driftes av Assistert selvhjelp AS på oppdrag fra Mestringsenheten. Vi jobber med å legge alle kursene over på www.trigga.no. De andre kursene er webinar, og etter påmelding får du tilsendt e-post med link til å se webinarene.

 

Kurs i mestring av rusutfordringer

Kurs i mestring av rusutfordringer

Kurs i mestring av rusutfordringer er for deg som ønsker å redusere bruken av alkohol, tabletter eller andre rusmidler. Det er like aktuelt for deg som drikker litt for mye, litt for ofte, som for deg som har en avhengighet som har vart lenge. Hvis du er åpen for å endre livet ditt, er vi her for å hjelpe.

Kurset er tilgjengelig på www.trigga.no og du får en innloggingskode når du melder deg på.

For å melde deg på kurs ringer du Mestringsenheten på telefon: 51 33 51 00 eller send oss en e-post: avdelingrusogavhengighet@sandnes.kommune.no

 

Kurs i mestring av spill-utfordringer

Kurs i mestring av spill-utfordringer

Dette kurset er for deg som har utfordringer med dataspill (gaming) og pengespill (gambling). Hvis du opplever at gaming eller gambling påvirker livet ditt negativt, koster deg for mye tid eller penger, er dette kurset for deg. Kurset anbefales også for personer som ønsker å få kunnskap om spilleproblemer eller spillavhengighet, og virkemidler for å jobbe med endring.

Du melder deg på ved å ringe Mestringsenheten på telefon: 51 33 51 00 eller send oss en e-post avdelingrusogavhengighet@sandnes.kommune.no

 

Kurs i mestring av andre avhengigheter

Kurs i mestring av andre avhengigheter

Andre avhengigheter inkluderer sukker, sex, porno, mat, trening, sosiale medier og shopping med mer. Dette er også vanlige ting som gir oss glede og spenning i hverdagen, men som kan ha store negative konsekvenser i livene våre når vi bruker det for mye eller for ofte. Mange ganger er det familie og venner som merker at slike ting begynner å ta en større del av livene våre og påvirker livskvaliteten negativt. 

Hvis du opplever at du ikke lenger har kontroll og du ønsker en endring er dette kurset for deg.

Du melder deg på ved å ringe Mestringsenheten på telefon: 51 33 51 00 eller send oss en e-post avdelingrusogavhengighet@sandnes.kommune.no

 

Faglig innhold i kursene

Faglig innhold i kursene

Kursene består av undervisning, praktiske oppgaver og hjemmeoppgaver og er basert på kognitiv terapi. Kognitiv terapi kan hjelpe oss med å forstå hvorfor vi gjør som vi gjør, og hvorfor vi så lett setter oss fast i ulike mønstre. Vi er ofte ikke klare over hvor stor sammenheng det er mellom hvordan vi tenker, hva vi gjør og hvordan vi føler, og hvordan dette igjen kan skape utfordringer for oss!

Gjennom kurset får du hjelp til å bli bevisst på hvordan du tenker, og du lærer teknikker for å endre uhensiktsmessige tanker. Kognitiv terapi er en veldokumentert og anerkjent terapiform, og forskning viser at kognitiv terapi har hjulpet mange med å få kontroll over problemene og utfordringene sine.

 

Om avhengighet

Om avhengighet

Det er ofte en glidende overgang fra å ha en vane, en uvane og til å være avhengig. Alle avhengigheter  kan gi glede og spenning, før konsekvensene er blitt så store at de påvirker livet vårt negativt. Om du kjenner at du er i ferd med å miste kontrollen er du en av mange - det er kjent at om lag 10 – 17 % av oss har et problematisk forhold til rusmidler. For de som er i ferd med, eller har utviklet avhengighet til penge- eller dataspill, snakker vi om 11 % av alle mellom 16 og 74 år i Norge. Hvor mange i Norge som er avhengige av trening, sosiale medier, porno, sukker, mat eller shopping er ikke godt å si, men vi vil gjerne hjelpe de som vil endre livet sitt.

 

 

Å be om hjelp

Å be om hjelp

Det kan være vanskelig å ta imot hjelp når en strever. De fleste av oss ønsker å fremstå som vellykkede mennesker, og det vi ikke er fult så stolte av forsøker vi etter beste evne å pynte på. Grunnen til dette kan ofte være følelsen av skam. Vi skammer oss fordi vi selv mener at vi burde være mer fornuftige eller fikse livet vårt bedre. Det er lett å føle at alle andre får til livet bedre enn oss selv, selv om vi alle har ting vi strever med.

Vi vet at skam kan være et hinder for å ta imot hjelp, og av den grunn har vi bestemt at kurset vårt skal foregå digitalt og at deltakerne ikke blir synlige for hverandre. Dette håper vi kan bidra til at flere tar kontakt og ønsker å ta imot hjelp. Det er mulig å endre dårlige mønstre i livet - og det å ta imot hjelp er et stort og viktig første steg! Vi heier på deg!

Animasjonsfilm

Filmen viser hvordan ulike vaner og uvaner kan bli til en avhengighet og hvordan dette kan påvirke livet ditt. Filmen er laget for Mestringsenheten av Animaskin (2020).

Interkommunalt samarbeid

Vi har startet et interkommunalt samarbeid, slik at flere kommuner kan benytte kursene vi utvikler. Totalt er 15 kommuner nå med i samarbeidet og benytter kursene i mestring av ulike avhengigheter. Oversikt over hvilke kommuner som tilbyr kursene, finner du på www.trigga.no

Brosjyre

Sist oppdatert: 03.11.2023