map Kart account_circle Min side

Recoverystøttende hjelp fra mestringsenheten

Mestringsenhetens tilnærming er at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av helseutfordringer. Viktige personlige elementer i bedringsprosessen er myndiggjøring, tilhørighet, håp, identitet og mening i livet. Vi vil samarbeide med deg for at du skal nå ditt mål og støtte deg i din bedringsprosess. Du kan også se denne filmsnutten om hvordan vi jobber.

 

Check out our english version: short film about Mestringsenheten:

 

Hjelpen formes av tilbakemeldinger fra deg

Når du søker hjelp utforsker vi sammen dine vansker, for så å komme frem til en felles forståelse slik at vi i fellesskap kan avtale hva som skal gjøres for å oppnå ønsket resultat. For å hjelpe oss med dette benytter mestringsenheten seg av tilbakemeldingsverktøyet Feedback Informerte Tjenester (FIT).

Dette betyr at du som søker hjelp gir oss tilbakemelding på hvordan du har det, ved hjelp av en skår. Vi kan da kan følge med på om du opplever bedring av kontakten med oss. Du gir oss også tilbakemelding på hvordan du opplever samarbeidet. Sammen vil vi kunne utforme hjelpen på en måte som er i tråd med hva som er viktig for deg. Hvis den hjelpen vi gir ikke fører frem, drøfter vi sammen hva og hvordan vi kan gjøre noe annerledes, eller om hjelpen skal avsluttes. Ved hjelp av disse tilbakemeldingene utvikler og øker de ansatte sin kompetanse til å gi bedre og mer nyttig hjelp.

Tilbakemeldingene gir oss også samlet sett, kunnskap om hvordan vi må utvikle hjelpen i sin helhet til det beste for dem som oppsøker oss. 

Hjelpen som gis spenner seg fra botilbud til innbyggere med alvorlige, sammensatte og langvarige helseutfordringer, til kurs og behandling til innbyggere med lett til moderate helseutfordringer. Lokalene vi holder til i er spredt på ulike adresser rundt i byen og du finner kontaktinformasjonen til alle avdelingene lenger nede på siden.

Mestringsenheten jobber for å være recoverystøttende 

Mestringsenheten har siden 2012 jobbet målretta for å være en recoverystøttende virksomhet. Vi har satt inn kompetansehevende tiltak og valgt metoder og satsningsområder som skal hjelpe oss på veien. Vi har styrt etter dokumentene Recoveryplan 1 (2015), recoveryplan 2 (2017)recoveryplan 3 (2020) og recoveryplan 4 (2022-2025). Hvis du er interessert kan du trykke direkte på den planen du vil lese for å få den opp som pdf-fil. Som ansatt finner du den også i Compilo.

Plakat som beskriver mestringsenhetens satsningsområder

Erfaringsrådet i Mestringsenheten

Erfaringsrådet er en avgjørende del av Mestringsenhetens recoverysatsing, og bidrar til å styrke vårt samarbeid med innbyggere og pårørende innen psykisk helse og rus. Formålet til rådet er å drøfte saker som angår Mestringsenhetens målgruppe og tjenester, legge til rette for diskusjoner og innhente tilbakemeldinger som vi bruker i kontinuerlig utvikling og forbedring av tjenestene våre. Dette arbeidet gjøres systematisk gjennom fire årlige møter med fastsatte tema.

I erfaringsrådet inngår en fast representant, og en vararepresentant, fra alle bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse eller rusfeltet i Sandnes. Øvrige medlemmer består av erfaringskonsulenter i Mestringsenheten, virksomhetsleder og assisterende virksomhetsleder.

Oversikt over bruker- og pårørendeorganisasjonene:

 • Mental Helse
 • ProLar Nett
 • A-larm
 • Recovery kompetanse
 • IVARETA
 • LPP (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse)
 • Veiledningssenteret for pårørende
 • Voksne for barn
 • BAR (Barn av rusmisbrukere)
 • Kvinnenettverket NOOR
 • Blå Kors

 

 

Sist oppdatert: 17.06.2024