Hvordan søke? Kontaktinformasjon

Du kan kontakte Koordinerende enhet ved å benytte følgende skjema; Henvendelsesskjema for koordinator (pdf 204 kb) som du finner her.

Kontaktinformasjon Koordinerende enhet: Telefon: 948 18 535 E-postadresse: samordningsenheten@sandnes.kommune.no

Fagkonsulenter i Koordinerende enhet

Telefon  

e-post

Ine Hareland Lunde

(fagleder)

 

948  89 368

ine.hareland.lunde@sandnes.kommune.no

Elisabeth Øvrebø

(koordinator)

948 45 113

elisabeth.ovrebo@sandnes.kommune.no

 

Siv Skjennum Vigesdal

(koordinator og overordnet forløpskoordinator)

480 44 784

Siv.skjennum.vigesdal@sandnes.kommune.no

Marie Roan Aareskjold (kreftkoordinator)

916 64 471

kreftkoordinator@sandnes.kommune.no