account_circle Min side

For pårørende i Sandnes

På denne siden vil du finne informasjon om hvor du kan få hjelp og støtte til å håndtere hverdagen din som pårørende, enten du er barn eller voksen.

Er du pårørende?

Du er pårørende hvis du står nær noen som har fått en sykdom, en funksjonsnedsettelse eller en avhengighet. Du kan for eksempel være et familiemedlem, en venn eller nabo. Det kan være situasjoner preget av store følelsesmessige belastninger og kan by på praktiske utfordringer.

Barn og unge som pårørende

Sandnes kommune har et ansvar for å ivareta deg som er barn og pårørende.

Vi har også ansvar for at voksne som blir syke, skal kunne ivareta behovene til barn som er pårørende.

 

 

Er du barn selv?

Det kan være du er barn av noen som er syke, eller mindreårig søsken til noen som er syke. Det kan også være du er barn i en familie som nettopp har opplevd et dødsfall, enten som ulykke eller knyttet til alvorlig sykdom. 

Uansett hvilken situasjon du er i hjemme, har du rett på informasjon. Du har rett til å vite hvem som skal ta vare på deg, og du skal også vite hvilken hjelp du kan få selv. Selv om du er stor og kjenner deg voksen, er det godt å få hjelp i en vanskelig situasjon.

 

 

Hjelp fra kommunen

Du kan kontakte helsesykepleier på skolen din. Helsesykepleier har taushetsplikt og kan hjelpe deg til å finne ut av hva du trenger i din situasjon.

Du kan også kontakte din lokale helsestasjon for å komme i kontakt med en helsesykepleier. 

Ungdomsteamet i Sandnes er et tilbud til deg mellom 12-18 år. De kan prate med deg om alt du lurer på. Du kan kontakte dem på sosiale medier, eller møte dem på skolen eller i sentrum.  

Hvis du er mellom 16-24 år, kan du kontakte helsestasjon for ungdom. Her kan du komme uten å bestille time, bare møt opp i drop-in tiden.

Har du noen i familien som mottar hjelp fra kommunen kan de be om en samtale for deg. Du kan også henvende deg til de som gir hjelpen. Dersom du vet hvor den du er pårørende til får hjelp, kan du kontakte avdelingen direkte og si at du ønsker å prate med noen om hvordan du har det.

Hjelp fra andre med taushetsplikt

Trenger du noen å prate eller chatte med? Helse Norge har en oversikt over mange som kan hjelpe deg.

Pårørendesenteret har en egen nettside for deg som er barn og pårørende. Her er det masse informasjon, og du kan også stille spørsmål.

Hos ung.no finner du informasjon om vanlige måter å reagere på når du kjenner noen som er syke. Du finner også tips til hvordan du kan ta vare på deg selv, og hvem du kan kontakte for å få mer hjelp.

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord tilbyr samtaler på telefon, og arrangerer også sorggrupper. På nettsidene er det mye informasjon og råd til deg som er etterlatt.

 

Her finner du ulike tilbud

Pårørendesenteret tilbyr individuelle samtaler og grupper til barn. Dersom du er under 18 kan du enten komme sammen med foreldrene dine, eller avtale med foreldrene dine at du kan komme alene.

Blå Kors Kompasset tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning.

Veiledningssenteret for pårørende tilbyr samtaler til barn og voksne som er pårørende til mennesker med psykiske lidelser eller rusavhengighet.

ROS Rogaland tilbyr samtaler, temakvelder, gruppesamlinger og kurs for alle som syns noe er vanskelig rundt mat, kropp og selvfølelse.

 

Hjelp fra kommunen

Dersom du ønsker hjelp til å ivareta barns interesser i pårørendesituasjonen, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Ta kontakt med avdelingen hvor du selv eller den du er pårørende til får hjelp. Be om å få prate med primærkontakt og barneansvarlig.

Ressurssenteret for barn og familie tilbyr oppfølging til barn som pårørende, mindreårige søsken som pårørende og barn som etterlatte og deres familier.

Hjelp fra andre med taushetsplikt

I tillegg til de aktørene som er direkte inne i samarbeidet rundt den som er syk og deg som pårørende, finnes det mange andre som kan hjelpe og støtte. Helsenorge.no har en omfattende nasjonal liste over organisasjoner som kan hjelpe. Her har vi samlet noen av de lokale aktørene for deg:

Pårørendesenteret tilbyr individuelle samtaler og grupper til barn og familier.

 Blå Kors Kompasset tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning.

 Veiledningssenteret for pårørende tilbyr samtaler til barn og voksne som er pårørende til mennesker med psykiske lidelser eller rusavhengighet.

 Nyttige lenker

Hos Barns Beste finner du informasjon rettet mot deg som opplever at partneren din er syk, og du står med hovedansvar både for den syke voksne og barn som pårørende.

helsenorge.no finner du flere sider som gir konkret veiledning og råd om hvorfor det er viktig at du prater med barna dine om situasjonen. Du får også informasjon om vanlige reaksjoner hos barn som opplever å være pårørende, og konkrete råd om hva det er viktig å prate om.

Hos Pårørendesenteret finner du informasjon om hvilke rettigheter og plikter ansatte i helsevesenet har for å ivareta dine barn som pårørende.

Voksne som pårørende

Sandnes kommune har et ansvar for at du som er pårørende skal få nødvendig støtte i å håndtere hverdagen din som pårørende. Vi har også plikt til å gi deg nok informasjon til at du skal kunne ivareta dine rettigheter som pårørende.

Du som er pårørende har alltid rett på generell informasjon og veiledning når du kontakter oss.

Dersom den du er pårørende til gir oss samtykke til å prate med deg, kan vi også dele mer spesifikk informasjon som gjelder situasjonen til akkurat den du er glad i.

Har du særlig tyngende omsorgsoppgaver, har du rett på mer omfattende hjelp fra kommunen.

 

Hjelp fra kommunen

Dersom hen du er pårørende til får hjelp fra kommunen og du ønsker en samtale, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Ta kontakt med avdelingen hvor den du er pårørende til får hjelp. Avdelingen har et spesielt ansvar for å ivareta deg som pårørende. Alle ansatte kan prate med deg, men du kan også be om å få prate med primærkontakten til den du er pårørende til, eller pårørendekontakten i avdelingen.

Har du spørsmål eller trenger informasjon om psykisk helsehjelp knyttet til din rolle som pårørende, kan du kontakte Mestringsenheten. Du kan ringe oss på hverdager mellom kl. 09-14 på telefonnummer 51 33 51 00. Du kan også besøke oss i Jærveien 33 eller sende oss en e-post: infohjelp@sandnes.kommune.no.

Hjelp fra andre med taushetsplikt

I tillegg til de aktørene som er direkte inne i samarbeidet rundt den som er syk og deg som pårørende, finnes det mange andre som kan hjelpe og støtte. Helsenorge.no har en omfattende nasjonal liste over organisasjoner som kan hjelpe. Her har vi samlet noen av de lokale aktørene for deg:

Pårørendelinjen til pårørendesenteret– dekker alle typer henvendelser

Rådgivingstelefonen for pårørende fra landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Pårørendetelefonen fra Ivareta – pårørende for rusavhengige

NOK. Sør-Vest  - et lavterskel hjelpetilbud om seksuelle overgrep - Pårørende til mennesker som er utsatte for seksuelle overgrep

 

Her finner du ulike kurs og veiledningstilbud

Pårørendeskolen er et tilbud til deg som er pårørende til noen med demens. Skolen består av fem kveldssamlinger med ulike tema, og arrangeres en gang årlig i samarbeid mellom Sandnes demensforening og Sandnes kommune. Ta kontakt med Sandnes Demensforening på Facebook eller nasjonalforeningen.no for å få datoer for årets kurs.

Pårørendesenteret har et variert tilbud til pårørende, og tilbyr pårørendeveiledning i form av samtaler, kurs og grupper tilpasset dine behov.

Kreftomsorg Rogaland har et mangfold av tilbud til deg som er pårørende til noen med kreft. De tilbyr både individuell oppfølging, familiesamtaler, kurs og gruppetilbud.

ROS Rogaland tilbyr både individuelle samtaler, temakvelder, gruppesamtaler og foredrag til alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse.

Veiledningssenteret for pårørende er et tilbud for pårørende i forhold til rus, psykiske lidelser og innsatte i fengsel. Senteret tilbyr individuelle samtaler og gruppe tilbud for barn, unge og voksne.

 

 Har du særlig tyngende omsorgsoppgaver?

Hjelpetilbud fra kommunen

Dersom du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, har du ekstra rettigheter som pårørende. Disse rettighetene inkluderer rett på veiledning og opplæring, avlastning og omsorgsstønad.

Les mer og søk om veiledning og opplæring.

Les mer og søk om avlastning.

Les mer og søk om omsorgsstønad.

 

Nyttige lenker

Langvarig sykdom i familien kan gi utfordringer i forhold til økonomi, arbeidsliv og praktiske forhold.
Møtet med offentlige instanser og regelverk kan oppleves overveldende og du kan ha behov for hjelp til å finne frem i systemet.
Denne sjekklisten kan være til hjelp for deg som er pårørende. Her finner du relevant informasjon og aktuelle instanser det kan være nyttig å vite om i din situasjon. 

Her kan du lese mer om kjente belastninger pårørende ofte har, og hvilke strategier du kan bruke for å håndtere situasjonen.

Pårørendesenteret er et landsdekkende nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, alder eller hvor nær de står den de er pårørende for. Nettsiden inneholder fagstoff, gode tips og råd, og informasjon om rettigheter og hjelpetilbud over hele landet. Du kan også lese om andre pårørendes erfaringer i kategorien Min historie.

Helsenorge har mye nyttig informasjon om det å være pårørende.

Nasjonalforeningen for folkehelse har konkrete råd og tips til pårørende av mennesker med demens.

Aldring og helse er en nasjonal kompetansetjeneste som deler fagkunnskap og informasjon innen demens, alderspsykiatri, funksjonshemning og utviklingshemning.

Tilbud til etterlatte

Dersom du opplever dødsfall i familien, er det flere som kan hjelpe deg i å bearbeide sorgen. Kommunen tilbyr hjelp for barn gjennom helsestasjonen og skolehelsetjenester. Kommunen tilbyr hjelp for voksne og familier gjennom fastlege og kriseteam.

Har du opplevd akutt død og trenger emosjonell førstehjelp? Kontakt kriseteamet i Sandnes kommune.

Har du mistet noen, og trenger å prate om det? Her finner du oversikt over sorggrupper for ungdom og voksne i Sandnes og omegn.

Sist oppdatert: 26.03.2024