Avfall og gjenvinning

Innhold

Avfall og gjenvinning

Hva er nytt?

Påsken 2019 - Innkjøringsdager

Våre renovatører har fri alle helligdager i påsken, og derfor vil din avfallsbeholder tømmes i dagene før påske. De som har ordinær tømmedag mandag 22. april, 2.påskedag, vil få sin avfallsbeholder tømt tirsdag 23. april.  Har du installert app'en "Renovasjon i Sandnes" så vil tømmedagen justere seg automatisk.

Følgende dager i påsken vil avfallsbeholdere bli tømt:
Tirsdag 16. april vil bli hentet mandag 15. april
Onsdag 17. april vil bli hentet tirsdag 16. april
Torsdag 18. april vil bli hentet tirsdag 16. april
Fredag 19. april vil bli hentet onsdag 17. april
Mandag 22. april vil bli hentet tirsdag 23. april

 

Mobilt mottak for hageavfall i din bydel!

Tirsdag 23.april starter vi opp med hageavfallsinnsamling.  Fra  kl. 17-19 kan du gratis levere ditt hageavfall .  Gjelder alle hverdager, frem  til torsdag 16.mai. S
e etter den gule renovasjonsbilen , på følgende  steder og dager:

Dag: Sted:
Mandag                 Bogafjell , v/miljøstasjonen
Mandag Riskahallen, parkeringsplass
Tirsdag Lundehaugen ungdomsskole, parkeringsplass
Tirsdag Figgjohallen, parkeringsplass
Tirsdag Sandvedparken, parkeringsplass
Onsdag Høyland ungdomsskole,  parkeringsplass
Onsdag Hana skole, parkeringsplass
Torsdag Høle kirke, parkeringsplass
Torsdag Varatunparken, tidl.Varatun avfallsdeponi
Fredag Sviland, v/miljøstasjonen
Fredag Krystallveien , Sandved, snuplass

 Se www.sortere.no for kart over stedene.

Vårryddeaksjonen 2019

Uke 18 i 2019 er nasjonal strandryddeuke, og Sandnes kommune arrangerer den uken året Vårryddeaksjon. Der kan hvem som helst melde seg på. Da vil dere få utdelt hansker og sekker og vi henter i etterkant inn avfallet som er ryddet.
Påmelding skjer via www.hentavfall.no
Her finner dere mer informasjon om Vårryddeaksjonen 2019.

Hvilken dag i uken er din dag?

På denne linken kan du søke opp adressen din, og se hvilken dag den gule renovasjonsbilen kommer til gata di!

Husk å sette ut beholderen kvelden før, eller innen kl 06:00 på selve dagen.

Hvor kaster du hundeposen?

Du kan nå kaste hundeposene, med innhold, i den samme beholderen som matavfallet. Alt matavfall blir levert til biogassanlegget på Grødaland, og innholdet i hundeposene blir da til biogass og gjødsel. Selve posen blir sortert ut i forbehandlingen, så alle typer hundeposer kan derfor kastes i beholder med brunt lokk. 

Plastemballasjen skal i beholder for restavfall

Ved utdelingen høsten 2018 får du ikke utdelt plastsekker til plastemballasjen. IVAR åpner sitt nye ettersorteringsanlegg på Stokka, og dermed vil dette anlegget gjøre plastsorteringsjobben for oss. Det vil si at fra 01.01.2019 skal all plast legges sammen med restavfallet. Du velger selv om du vil legge plasten i samme pose som restavfall, eller om du vil fortsatt ha en egen pose med plast, men all plast skal altså kastes i restavfallsdunken. Det er ikke nødvendig å skylle/vaske plasten, men plasten må være tom for produktrester, som f.eks matavfall. Restavfall vil fra 2019 tømmes som idag, hver 14. dag.

Metallemballasje

I tillegg til plast, så kan også metallemballasje legges i restavfall. Metallemballasje kan også fortsatt leveres til våre miljøstasjoner for glass- og metallemballasje.

 

Glassemballasje

Glassemballasje kan fortsatt leveres til våre miljøstasjoner for glass- og metallemballasje. I tillegg har vi ca 900 abonnenter som er med i et prøveprosjekt, for å se på muligheten for å ha egen beholder til glass- og metallemballsje:

Til dere som idag har beholder til plastemballasjesekken (beholder med oransje lokk)

Fra 2019 trenger dere ikke lengre denne til plastemballasjesekken, i og med at alt plast skal i restavfallsbeholderen. Derfor vil vi starte et prøveprosjekt for dere som idag har denne beholderen med oransje lokk. Dere kan fra januar sortere glass- og metallemballasje i denne beholderen. Glass- og metallemballasjen legges i beholderen uten pose. Når beholderen nærmer seg full, så kan dere bestille tømming av denne på www.hentavfall.no  Det vil bli sendt ut eget informasjonsbrev til alle som har denne beholderen idag.  

Manglende henting av avfall

Se først etter på beholderen, renovatøren kan ha lagt igjen en beskjed til deg.
Hvis det ikke er noe beskjed, så kan du melde inn dette på to måter:


Frosne beholdere

Når det er frost, så skjer det av og til at avfallet fryser fast i beholderen. Når dette skjer, så klarer ikke renovatøren å tømme din beholder. La beholderen står ute, så vil beholderen bli tømt så snart det lar seg gjøre.  
Legg gjerne en avis i bunnen av beholderen, det kan hindre at innholdet fryser fast i beholderen.

 

Bytte beholder

Har du for liten eller for stor beholder, eller er beholderen din ødelagt eller forsvunnet, kan du melde inn dette på følgende måter:

Du kan og bestille nye beholdere dersom du flytter du inn i nytt hus og trenger avfallsbeholdere.

Tom for matavfallsposer?

I perioden oktober-desember 2018 blir det delt ut 2 ruller med matavfallsposer til alle våre abonnenter, totalt 150 matavfallsposer.  

Dette er siste gangen vi fulldistribuerer disse. Når du er tom for matavfallsposer, kan disse hentes på utvalgte steder i kommunen. Vi vil i løpet av den nærmeste tiden få på plass flest mulige steder hvor du kan hente slike poser, og målet er at hver bydel skal ha et slikt sted.

Bor du i sameie/borettslag, så kan dere bestille matavfallsposer levert via www.hentavfall.no
(må bestilles via login, som er gitt til styreleder eller person med ansvar for avfall)

Vi ser også på andre løsninger for å få matavfallsposer ut til dere som trenger det.

Går du tom for noe av dette i løpet av året, så kan nye hentes gratis på følgende steder (i åpningstidene) 
I hallene kan dette hentes i billettluka/vaktbua. 


Biblioteker: 


Idrettshaller: 

 

Ny matavfallspose - fra grønn til brun pose

Alle våre abonnenter vil fra 2018 få utdelt en ny type matavfallspose. Den er større, mer solid og har knyteører. Fra 2018 skal vårt matavfall ikke lenger leveres til kompostering, men skal leveres til IVARs nye biogassanlegg på Grødaland. Her skal posene fjernes før matavfallet blir omgjort til biogass, og derfor har vi valgt å gå over til en mer brukervennlig pose. Les mer om dette på www.ivar.no


Tømmekalender

Under her finner du din tømmekalender for 2019:

2019 BLÅ tømmekalender

2019 GRØNN tømmekalender

2019 GUL tømmekalender

2019 RØD tømmekalender

Er du tilknyttet et nedgravd anlegg, så finner du infobrosjyre for 2019 her


Hvilken dag blir avfallet ditt hentet?

Lurer du på hvilken dag vi kommer å tømmer avfallet?

Her finner du link til en portal, hvor du kan søke opp din adresse, og dermed på en oversikt over når dine avfallsbeholdere blir tømt. 

Det er Renovasjonen IKS som tømmer avfallet ditt. De kommer hver uke på samme dag, bortsett fra når vi har røde dager i kalenderen, da må vi forskyve tømmingene litt, i og med at våre renovatører og har fri disse helligdagene. 

 

Applikasjonen heter «Renovasjon i Sandnes» og kan lastes ned på iStore og GooglePlay
Når du her legger inn din adresse, så vil du få melding når beholderen skal settes ut.

Tømmekalender for 2019 er den siste kalender som blir fulldistribuert i papir til alle innbyggere.

Fra 2020 kan du skaffe deg tømmekalender på følgende måte:

 

Priser og gebyrer, renovasjon

Alle gebyr er oppgitt i priser pr.år, og inkl.mva. Alle husholdninger betaler grunngebyr og volumgebyr. Volumgebyr fastsettes utifra hvilke størrelse man har på hver enkelt beholder. De husholdninger som er tilknyttet nedgravd avfallssystem betaler det samme, men her er volumgebyret fast.

Alle som har hytte eller er bosatt på øy i Sandnes kommune betaler gebyr for hytte- og øyrenovasjon. 

Gebyroversikt for 2019
Fraksjon Fastgebyr 140 liter 240 liter 660 liter
Hytte- og øyrenovasjon 2 030      
Grunngebyr 738      
Volumgebyr, nedgravd system 2 213      

Volumgebyr, nedgravd system,

sentrumsløsning

2 663      
Restavfall   1475 2 213 5 900
Papiravfall   369 369 1 107
Bioavfall   1 033 2 065 -
Låsbar beholder, gebyr.pr.lås pr.år 53      
Nøkkelbrikke 70      
Ekstrasekk, restavfall 63      

 

Beholder på 1 100 liter er ikke lenger i vårt sortiment, og kan ikke bestilles. Prisene er tilsvarende 2 x 660 liter i samme fraksjon, for de av våre abonnenter fortsatt har disse.  

Hva kan kastes hvor?

For at vi skal hente ditt avfall, så må du bidra med kildesortering.
Lurer du på hvor noe skal kastes, så vil sortere.no kunne gi deg svar på dette.

Avfall vi henter

Avfallsbeholderne skal settes ut til renovasjonsbilens kjørerute til tømmedag.

Husk at beholderne skal hentes inn igjen snarest mulig etter tømming.

  

For personer med nedsatt førlighet, som ikke ved egen hjelp klarer å trille frem egne avfallsbeholdere, så kan det søkes om dispensasjon for fremsetting. Søknadsskjema kan lastes ned her.

Grovavfall, farlig avfall, EE-avfall og tøy hentes på bestilling

www.hentavfall.no

Vi har en egen hentetjeneste for våre innbyggere.


På www.hentavfall.no kan du bestille henting av følgende avfall/gjenbruksting:

 • Grovavfall
 • Rød beholder for farlig avfall og EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall)
 • Tøy

På bestillingssiden, www.hentavfall.no, finner du veileder for hva som kan settes ut for henting.

Denne tjenesten er gratis og kan benyttes inntil 3 ganger årlig.

 

Avfall du må levere selv

kan leveres på følgende steder:


- På gjenvinningsstasjonen:

Det er gratis å levere hageavfall på IVARs gjenvinningsstasjoner fra 01.01.2018


- På våre mobilt bemannede mottak:

I uke 17,18, 19 og 20 på våren og uke 37,38,39 og 40 på høsten har vi mobilt bemannet mottak av hageavfall på utvalgte steder i kommunen. På www.sortere.no finner du nærmeste plass for levering.


- På Vatne driftsstasjon:

Sommeren 2019 har vi lørdagsåpent på Vatne driftsstasjon i juni og august.

Lørdager, kl. 10:00 - 14:00 kan følgende avfall leveres gratis:

 • Hageavfall
 • Farlig avfall
 • EE-avfall (elektrisk- og elektronisk avfall)

Alt av glass og metall som har vært brukt som emballasje kan leveres på våre miljøstasjoner.
Her finner du et kart over hvor du finner disse stasjonene.

Til dere som idag har beholder til plastemballasjesekken (beholder med oransje lokk)

Fra 2019 trenger dere ikke lengre denne til plastemballasjesekken, i og med at alt plast skal i restavfallsbeholderen. Derfor vil vi starte et prøveprosjekt for dere som idag har denne beholderen med oransje lokk. Dere kan fra januar sortere glass- og metallemballasje i denne beholderen. Glass- og metallemballasjen legges i beholderen uten pose. Når beholderen nærmer seg full, så kan dere bestille tømming av denne på www.hentavfall.no  Det vil bli sendt ut eget informasjonsbrev til alle som har denne beholderen idag.  

Annet avfall som ikke kommer inn under noen av de punktene over, kan leveres til IVARs gjenvinningsstasjoner. IVAR har 2 gjenvinningsstasjoner i regionen


Har du av og til litt for mye avfall?

Da kan man kjøpe ekstrasekk på kommunens servicekontor eller på Sandnes bibliotek. Sekken settes ut sammen med beholderen på tømmedag. Sekken er merket, slik at renovatøren tar denne med seg når beholderen tømmes.


Nedgravde avfallscontainere

Er du tilknyttet et nedgravd avfallssystem, så vil tømming av disse skje etter behov.

Hvis det er feil eller avvik med avfallssystemet, f.eks det er fullt eller man ikke får åpnet luken, så kan du melde inn dette på to måter:

Vi har delt ut en egen infobrosjyre til alle som er tilknyttet et slikt anlegg. Denne kan du laste ned her.

Ta kontakt med vaktmester eller styreleder der du bor. Eventuelt kan ny brikke kjøpes på kommunens servicekontor.
Husk at brikken skal følge huset/leiligheten ved salg/utleie.

Ønsker dere nedgravd avfallssystem?
Se http://www.underbakken.no/ for mer informasjon.


Hjemmekompostering - gjenvinn ditt eget matavfall

 I Sandnes kan du kompostere ditt eget matavfall, og kan gjennomføres på visse betingelser:

 • Det skal komposteres i en egen godkjent kompostbeholder, av typen varmekompostbeholder. Varmekompostbeholder av typen "KompostBjørn" kan lånes av Sandnes kommune. Man betaler kun et depositum på 750,- , og beholderen vil bli kjørt ut til deres eiendom.

 • Bokashi kjøkkenkompostering er en ordning som Sandnes kommune godkjenner. Man inngår da samme "Avtale om hjemmekompostering" og vedlegger kvittering for innkjøpt Bokashi startkit. Bokashi kvalifiserer som et "Avfallsreduserende tiltak", og man kan i etterkant av innkjøp søke om å få refundert deler av utgiften i forbindelse med innkjøp av Bokashi startkit.  
 • Man må ha gjennomført et kurs i hjemmekompostering, eventuelt ha erfaring med varmkompostering. Dette gjelder hvis man skal kompostere alt matavfall, og dermed ikke skal benytte vanlig brun beholder.
  Sandnes kommune arrangerer ca. 8 gratis kurs pr.år. Kursdatoer for våren 2019 er nå lagt ut, og påmelding skjer via www.hentavfall.no

 


Hytter og avfall

Sandnes kommune har ca. 2500 hytter. Hytter har ikke egne beholdere, men må selv bringe sitt husholdningsavfall til nærmeste hytterenovasjon. Kart over hvor du finner disse, kan du finne på www.sortere.no (er merket med "H" i kartet)

Hytterenovasjon er ment for avfall fra den daglige husholdningen når man er på hytten, som er tilsvarende det man kaster i de ordinære beholderne man har ved eget bosted.

For større gjenstander må også hytteeiere benytte IVAR gjenvinningsstasjoner på Forus eller Sele. Avfall skal IKKE plasseres utenfor beholder/kontainer.


Næringsavfall

Sandnes kommune har ikke ansvar for innsamling av næringsavfall. Hver enkelt næring/bedrift tar selv kontakt direkte med et avfallsfirma og får en avtale om henting og sorteirng etter individuelt behov.

Sandnes kommune har imidlertid rett til å føre tilsyn med at næringen har en tilfredsstillende avfallsløsning.

Med hensyn til avfallsbehandling fra storhusholdninger, så reguleres dettte inn under Forskrift om miljørettet helsevern. Det er utarbeidet retningslinjer, som fastsetter hvilke kriterier som skal oppfylles for å tilfredsstille lovverkets krav.


Lover og forskrifter

Følgende lover, forskrifter og normer forholder vi oss til:

Publisert: 11.01.2017 00:00
Sist endret: 12.04.2019 15:10