Avfall og gjenvinning

Innhold

Avfall og gjenvinning

Spørsmål om renovasjon?

Ta kontakt med kommunens servicekontor:
Tlf: 51 33 50 00
E-post: servicekontoret@sandnes.kommune.no

Alle gebyrer for vann, avløp og renovasjon, med forklaringer, er nå samlet på en felles side

Manglende henting av avfall

Se først etter på beholderen, renovatøren kan ha lagt igjen en beskjed til deg. 
Beholdere som er for tunge eller inneholder feilsortert avfall vil ikke bli tømt. 

Vi henter ikke inn plastsekk med plastemballasje. Fra 01.01.2019 legges plasten sammen med restavfall i den svarte beholderen. 

Hvis det ikke er noe beskjed, så kan du melde inn dette på to måter:

Visste du at beholderen kan bli for tung?

Av og til har man mye tungt avfall, og da er det en øvre grense for hvor tungt avfallet i beholderen kan være.

140 liters beholder:   50 kilo
240 liters beholder:   60 kilo
660 liters beholder:  100 kilo 

Det skal endel til for å oppnå dette, men kan forekomme hvis man f.eks fyller en 240 liter brun beholder med gress, eventuelt at man har mye grus og sand i restavfallsbeholder. 

Frosne beholdere

Når det er frost, så skjer det av og til at avfallet fryser fast i beholderen. Når dette skjer, så klarer ikke renovatøren å tømme din beholder. La beholderen står ute, så vil beholderen bli tømt så snart det lar seg gjøre.  
Legg gjerne en avis i bunnen av beholderen, det kan hindre at innholdet fryser fast i beholderen.

Bytte beholder

Har du for liten eller for stor beholder, eller er beholderen din ødelagt eller forsvunnet, kan du melde inn dette på følgende måter:

Du kan og bestille nye beholdere dersom du flytter du inn i nytt hus og trenger avfallsbeholdere.

Hva slag størrelser kan du få på beholderne?

Restavfall
Kan bestilles i størrelsene 140 liter og 240 liter.
Beholder på 660 liter benyttes som fellesbeholder i sameier/borettslag.
Papir
Kan bestilles i størrelsene 140 liter og 240 liter.
Beholder på 660 liter benyttes som fellesbeholder i sameier/borettslag.
Bioavfall (mat- og hageavfall)
Kan bestilles i størrelsene 140 liter og 240 liter.
NYHET!
Beholder til matavfall på 80 liter kan bestilles. Dette er en beholder med brunt lokk, men som kun benyttes til matavfall (ikke hageavfall)

Samtlige årspriser på avfallsbeholdere finner du her

Tom for matavfallsposer?

Vi deler ikke lengre ut poser til alle, men alle som trenger poser skal få poser.

Når du er tom for matavfallsposer, kan disse hentes på utvalgte steder i kommunen, se liste under. 

Bor du i sameie/borettslag, så kan dere bestille matavfallsposer levert via www.hentavfall.no

Her er oversikten over hvor matavfallsposer kan hentes (i åpningstidene) 
I hallene kan dette hentes i billettluka/vaktbua. 

Bibliotekene: 

Idrettshaller: 

Har du forslag til utleveringssteder, så ta kontakt med servicekontoret!

Tømmekalender

Under her finner du din tømmekalender for 2019:

2019 BLÅ tømmekalender

2019 GRØNN tømmekalender

2019 GUL tømmekalender

2019 RØD tømmekalender

Er du tilknyttet et nedgravd anlegg, så finner du infobrosjyre for 2019 her

Under her finner du din tømmekalender for 2020: 

2020 BLÅ tømmekalender

2020 GRØNN tømmekalender

2020 GUL tømmekalender

2020 RØD tømmekalender

 

Tømmekalender for 2020 vil ikke bli utdelt til alle innbyggere. 
Men innen utgangen av året vil alle få en informasjonsbrosjyre i posten, hvor all viktig informasjon om renovajon vil stå. I tillegg vil du finne all denne informasjonen på denne nettsiden. 

 

Hvilken dag blir avfallet ditt hentet?

Avfallet ditt blir hentet på samme dag hver uke, men det er ulike beholdere som blir tømt.
Lurer du på hvilken dag vi kommer å tømmer avfallet?

Her finner du link til en portal, hvor du kan søke opp din adresse*, og dermed på en oversikt over når dine avfallsbeholdere blir tømt. 

*Hvis du bor i borettslag, så må du søke på borettslagets navn. 

Det er Renovasjonen IKS som tømmer avfallet ditt. De kommer hver uke på samme dag, bortsett fra når vi har røde dager i kalenderen, da må vi forskyve tømmingene litt, i og med at våre renovatører og har fri disse helligdagene. 

Applikasjonen heter «Renovasjon i Sandnes» og kan lastes ned på AppStore og GooglePlay
Når du her legger inn din adresse, så vil du få melding når beholderen skal settes ut.

OBS! Bor du i borettslag, så søker man på borettslagets navn

Tømmekalender for 2019 er den siste kalender som blir fulldistribuert i papir til alle innbyggere.

Fra 2020 kan du skaffe deg tømmekalender på følgende måte:

Hva kan kastes hvor?

For at vi skal hente ditt avfall, så må du bidra med kildesortering.
Lurer du på hvor noe skal kastes, så vil sortere.no kunne gi deg svar på dette.

Avfall vi henter

Plastemballasje legges sammen med restavfallet. Dette blir sortert ut på IVARs ettersorteringsanlegg på Forus. 

Avfallsbeholderne skal settes ut til renovasjonsbilens kjørerute til tømmedag.
Husk at beholderne skal hentes inn igjen snarest mulig etter tømming.

For personer med nedsatt førlighet, som ikke ved egen hjelp klarer å trille frem egne avfallsbeholdere, så kan det søkes om dispensasjon for fremsetting. Søknadsskjema kan lastes ned her.

Grovavfall, farlig avfall og EE-avfall hentes på bestilling

www.hentavfall.no

Vi har en egen hentetjeneste for våre innbyggere.


På www.hentavfall.no kan du bestille henting av følgende avfall/gjenbruksting:

 • Grovavfall
 • Rød beholder for farlig avfall og EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall)

På bestillingssiden, www.hentavfall.no, finner du veileder for hva som kan settes ut for henting.

Denne tjenesten er gratis og kan benyttes inntil 3 ganger årlig.

 

Avfall du må levere selv

kan leveres på følgende steder:


- På gjenvinningsstasjonen:

Det er gratis å levere hageavfall på IVARs gjenvinningsstasjoner fra 01.01.2018

- På Vatne driftsstasjon:

Sommeren 2020 har vi lørdagsåpent på Vatne driftsstasjon fra april - september.

Lørdager, kl. 09:00 - 12:00 kan følgende avfall leveres gratis:

 • Hageavfall
 • Farlig avfall
 • EE-avfall (elektrisk- og elektronisk avfall)

Alt av glass og metall som har vært brukt som emballasje kan leveres på våre miljøstasjoner.
Her finner du et kart over hvor du finner disse stasjonene.

Fra 01.01.2019 kan du og kaste metallemballasjen i restavfallbeholderen. IVAR's nye sorteringsanlegg vil da sortere dette ut.

Til dere som idag har beholder til plastemballasjesekken (beholder med oransje lokk)

Fra 2019 trenger dere ikke lengre denne til plastemballasjesekken, i og med at alt plast skal i restavfallsbeholderen. Derfor vil vi starte et prøveprosjekt for dere som idag har denne beholderen med oransje lokk. Dere kan fra januar sortere glass- og metallemballasje i denne beholderen. Glass- og metallemballasjen legges i beholderen uten pose. Når beholderen nærmer seg full, så kan dere bestille tømming av denne på www.hentavfall.no  

Fra 01.01.2020 blir dette en permanent ordning, det vil si at alle som ønsker det kan bestille en egen beholder for glass- og metallemballasje. Du kan allerede nå bestille denne beholderen. Når beholderen nærmer seg full, så bestilles det tømming på www.hentavfall.no  

Annet avfall som ikke kommer inn under noen av de punktene over, kan leveres til IVARs gjenvinningsstasjoner. IVAR har 2 gjenvinningsstasjoner i regionen


Har du av og til litt for mye avfall?

Fra 28.08.2019 har ekstrasekk blitt til ekstramerke.
Tidligere kjøpte man en en ekstrasekk .
Dette er nå endret til å bli et ekstraMERKE, som er et klistermerke som skal klistres på den sekken man ønsker at renovatøren skal ta med seg på tømmedagen.

Dette ekstramerke kan fortsatt kjøpes på kommunens servicekontor eller på Sandnes bibliotek. 

Klistermerket er nummerert, noe som viser at kostnaden med å hente og gjenvinne innholdet i sekken allerede er betalt for. 

Sekken med klistermerke settes ut sammen med beholderen på tømmedag. 
For de som allerede har kjøpt ekstrasekk, så vil disse også bli hentet om de settes ut på tømmedagen.

Avfallsminimerende tiltak - støtteordning

Sandnes kommune har innført en støtteordning for privatpersoner, med bostedsadresse i Sandnes, som gjennomfører avfallsminimerende tiltak. Det er tiltak som gjøres, som resulterer i at det genereres mindre avfall totalt. 

Forhåndsgodkjente tiltak er pr.idag: 

 • Innkjøp av tøybleier, startpakke eller tilsvarende. Maks en støtte pr.barn.
 • Innkjøp av kjøkkenkompostering, startpakke eller tilsvarende.

Man vil få refundert deler av utgiften i etterkant;
50% av investeringskostnaden, men en øvre grense på 500,-. 

For å få refusjon, så må dokumentasjon/kvittering sendes til Sandnes kommune,
epost: servicekontoret@sandnes.kommune.no
Dokumentasjon/kvitteringer må ikke være eldre enn 12 måneder.

Så langt det er mulig, så vil refusjonen bli utbetalt via faktura for kommunale gebyrer. 

 

Nedgravde avfallscontainere

Er du tilknyttet et nedgravd avfallssystem, så vil tømming av disse skje etter behov.

Hvis det er feil eller avvik med avfallssystemet, f.eks det er fullt eller man ikke får åpnet luken, så kan du melde inn dette på to måter:

Vi har delt ut en egen infobrosjyre til alle som er tilknyttet et slikt anlegg. Denne kan du laste ned her.

Ta kontakt med vaktmester eller styreleder der du bor. Eventuelt kan ny brikke kjøpes på kommunens servicekontor.
Husk at brikken skal følge huset/leiligheten ved salg/utleie.

Ønsker dere nedgravd avfallssystem?
Se http://www.underbakken.no/ for mer informasjon.


Hjemmekompostering - gjenvinn ditt eget matavfall

 I Sandnes kan du kompostere ditt eget matavfall, og kan gjennomføres på visse betingelser:

 • Det skal komposteres i en egen godkjent kompostbeholder, av typen varmekompostbeholder. Varmekompostbeholder av typen "KompostBjørn" kan lånes av Sandnes kommune. Man betaler kun et depositum på 750,- , og beholderen vil bli kjørt ut til deres eiendom.

 • Bokashi kjøkkenkompostering er en ordning som Sandnes kommune godkjenner. Man inngår da samme "Avtale om hjemmekompostering" og vedlegger kvittering for innkjøpt Bokashi utstyr. Bokashi kvalifiserer som et "Avfallsreduserende tiltak", og man kan i etterkant av innkjøp søke om å få refundert deler av utgiften i forbindelse med innkjøp av Bokashi utstyr.  
 • Man må ha gjennomført et kurs i hjemmekompostering, eventuelt ha erfaring med varmkompostering. Dette gjelder hvis man skal kompostere alt matavfall, og dermed ikke skal benytte vanlig brun beholder.
  Sandnes kommune arrangerer ca. 8 gratis kurs pr.år. Kursdatoer legges ut fortløpende, og påmelding skjer via www.hentavfall.no 


Hytter og avfall

Sandnes kommune har ca. 2500 hytter. Hytter har ikke egne beholdere, men må selv bringe sitt husholdningsavfall til nærmeste hytterenovasjon. Kart over hvor du finner disse, kan du finne på www.sortere.no (er merket med "H" i kartet)

Hytterenovasjon er ment for avfall fra den daglige husholdningen når man er på hytten, som er tilsvarende det man kaster i de ordinære beholderne man har ved eget bosted.

For større gjenstander må også hytteeiere benytte IVAR gjenvinningsstasjoner på Forus eller Sele. Avfall skal IKKE plasseres utenfor beholder/kontainer.


Næringsavfall

Sandnes kommune har ikke ansvar for innsamling av næringsavfall. Hver enkelt næring/bedrift tar selv kontakt direkte med et avfallsfirma og får en avtale om henting og sorteirng etter individuelt behov.

Sandnes kommune har imidlertid rett til å føre tilsyn med at næringen har en tilfredsstillende avfallsløsning.

Med hensyn til avfallsbehandling fra storhusholdninger, så reguleres dettte inn under Forskrift om miljørettet helsevern. Det er utarbeidet retningslinjer, som fastsetter hvilke kriterier som skal oppfylles for å tilfredsstille lovverkets krav.


Lover og forskrifter

Følgende lover, forskrifter og normer forholder vi oss til:

Publisert: 11.01.2017 00:00
Sist endret: 05.12.2019 12:07