Avfall og gjenvinning

Innhold

Avfall og gjenvinning

Innkjøringsdager i påsken 2020

Da nærmer påsken seg, og avfall som skal hentes hos deg i påskeuken vil få andre hentedager.

Har du tømmedag tirsdag 7. april, vil vi tømme dette mandag 6. april.
Har du tømmedag onsdag 8. april, vil vi tømme dette tirsdag 7. april.
Har du tømmedag torsdag 9. april, vil vi tømme dette tirsdag 7. april.
Har du tømmedag fredag 10. april, vil vi tømme dette onsdag 8. april.

I uken etter påske, vil alle som har tømmedag mandag 13.april, få tømt dette tirsdag 14.april.

For dere som har lastet ned appen "Renovasjon i Sandnes", så er disse endringene tatt med her.  

COVID-19 Endringer i renovasjonsordningen

Innsamling av husholdningsavfall er vurdert som en samfunnskritisk funksjon, derfor vil ordningen opprettholder så langt det er mulig.

Det kan imidlertid komme begrensninger og endringer i ordningen på kort varsel.

Gjenvinningsstasjonene åpner igjen fra og med 2.april!

Dette gjelder gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele, og gjelder også Myra gjenvinningsstasjon på Forsand. Siste oppdateringer fra IVAR finner du her: https://www.ivar.no/aktuelt/

Lørdagsåpent på Vatne driftsstasjon - åpner som normalt fra 4.april. 

Lørdag 4.april, kl 09:00 - 12:00, vil det være lørdagsåpent på Vatne driftsstasjon (Lutsiveien 179) Her kan man levere hageavfall, farlig avfall og EE-avfall helt gratis.

Tømming av beholdere hjemme hos deg.

Alle beholdere tømmes som normalt, i henhold til faste tømmeruter.

Avfall bestilt på www.hentavfall.no

Det kan ikke lengre bestilles henting av GROVAVFALL.

De som allerede har inne bestilling på henting denne uken, til og med 20.mars, vil få dette hentet. Videre vil de som har bestilt fra og med 23.mars 2020 få direktebeskjed via epost/SMS vedrørende dette.

Bestilling og henting av følgende går som normalt:

Tømming av rød beholder (Farlig avfall / EE-avfall)
Tømming av beholder for glass- og metallemballasje (beholder med oransje lokk)

Tom for matavfallsposer?

Siden de fleste hentesteder nå er stengt, så anbefales det å bruke bestillingsordningen

Alternativt kan poser fort hentes på Servicekontoret, Sandnes rådhus, Rådhusgata 1. Her er det innført selvbetjening, og det står det en flott tralle med matavfallsposer, på utsiden av Rådhuset.

Kurs i hjemmekompostering

Alle vårens kurs er avlyst/utsatt. Nye kurs vil bli satt opp så snart det er mulig.

Hytterenovasjon

16.03.2020: Tømmes som normalt

Miljøstasjoner (glass- og metallemballasje)

16.03.2020: Tømmes som normalt

 

 

_______
___________________
________________
________

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om renovasjon, ta kontakt med kommunens servicekontor:
Telefon 51 33 50 00
E-post: servicekontoret@sandnes.kommune.no

 

Her finner du renovasjonsgebyrer og priser. Alle gebyrer for vann, avløp og renovasjon, med forklaringer, er nå samlet på en felles side.

 

Informasjonsbrosjyre og brev

Informasjonsbrosjyre om renovasjon i Sandnes kommune. Denne brosjyren er sendt ut til alle husstander.

Informasjonbrev som er sendt ut til innbyggerne i Forsand finner du her.

 

Manglende henting av avfall

Sjekk på avfallsbeholderen din om renovatøren har lagt igjen en beskjed til deg. Hvis du ikke finner noen beskjed, kan du melde inn dette på to måter:

Avfall som står ved siden av beholderen vil ikke bli hentet, med mindre du har kjøpt et ekstramerke som du har klistet på sekken. Ekstramerker kan du kjøpe på Servicekontoret og Sandnes bibliotek.

 

Visste du at beholderen kan bli for tung? Det en øvre grense for hvor tungt avfallet i beholderen skal være:

 • 140 liters beholder:   50 kilo
 • 240 liters beholder:   60 kilo
 • 660 liters beholder:  100 kilo 

Se Forskrift om renovasjon for Sandnes kommune for mer informasjon.

 

Legg gjerne en avis i bunnen av beholderen, det kan hindre at innholdet fryser fast i beholderen. Når avfallet fryser fast til beholderen klarer ikke renovatøren å tømme den. La da beholderen bli stående, så vil den bli tømt på et senere tidspunkt.  

 

Bestille eller endre beholdere

Har du for liten eller for stor beholder, er beholderen din ødelagt eller forsvunnet, eller har du flyttet inn inn nytt hus og trenger beholdere, kan du melde inn dette på følgende måter:

Hva slag størrelser kan du få på beholderne?

Restavfall
Kan bestilles i størrelsene 140 liter og 240 liter.
Beholder på 660 liter benyttes som fellesbeholder i sameier/borettslag.
NYHET! Fra våren 2020 kan man bestille 80 liters beholder til restavfall - passer for deg som bor i en liten husholdning og har lite restavfall. 

Papir
Kan bestilles i størrelsene 140 liter og 240 liter.
Beholder på 660 liter benyttes som fellesbeholder i sameier/borettslag.

Bioavfall
(mat- og hageavfall)
Kan bestilles i størrelsene 140 liter og 240 liter.
NYHET!
Beholder til kun matavfall kan bestilles. Dette er en beholder med brunt lokk og som er merket "Matavfall". Denne løsningen er for deg som enten ikke har noe hageavfall, eller som har alternativ løsning for hageavfallet.  

Samtlige årspriser på avfallsbeholdere finner du her

 

Tom for matavfallsposer?

Vi deler ikke lengre ut poser til alle, men alle som trenger poser skal få poser.

Når du er tom for matavfallsposer, kan disse hentes på utvalgte steder i kommunen, se liste under. 

Bor du i sameie/borettslag, så kan dere bestille matavfallsposer levert via www.hentavfall.no

Her er oversikten over hvor matavfallsposer kan hentes (i åpningstidene) 
I hallene kan dette hentes i billettluka/vaktbua. 

 • Servicekontoret, Sandnes rådhus, Rådhusgata 1
 • Servicekontoret, Rådhuset på Forsand, Fossanvegen 380

Bibliotekene: 

Kommunale bemannede idrettshaller
har alle åpningstid fra 16:00 - 22:00 på hverdager:
Trykk på linken for å få opp kart til hallen:

Interkommunale haller (trykk på linken for å finne åpningstider):

Andre hentesteder:

 • Joker Julebygda

Har du forslag til utleveringssteder, så ta kontakt med Servicekontoret!

Her kan du som bor i Sandnes kommune bestille matavfallsposer, og få dem levert hjem til deg.

Det er mulig å bestille matavfallsposer 2 ganger pr. år. En leveranse består av 2 ruller, totalt 150 poser. Noe leveringstid må beregnes. Alternativet være å hente selv på et av stedene nevnt ovenfor. (servicekontoret, biblioteker eller idrettshaller)

 

Tømmekalender

Laste ned appen «Renovasjon i Sandnes» i AppStore eller GooglePlay. Legg inn gateadressen din i appen slik at du mottar melding om når og hvilken beholder som skal settes ut.

Borettslag

Bor du i borettslag må du søke på borettslagets navn i stedet for din gateadresse.

 

Er du usikker på hvilken tømmedag som gjelder der du bor? Da kan du åpne den elektronsike tømmekalenderen her. Søk opp din adresse (eiendomsnavn), og få din egen tilpassede tømmekalender. Denne løsning viser tømmedager 6 måneder frem i tid. Hvis du bor i borettslag, må du søke på borettslagets navn. 

 

Du kan bestille tømmekalender på papir fra Servicekontoret på epost: servicekontoret@sandnes.kommune.no eller telefon 51 33 50 00.

 

 

Hva kan kastes hvor?

For at vi skal hente ditt avfall, så må du bidra med kildesortering.
Lurer du på hvor noe skal kastes, så vil sortere.no kunne gi deg svar på dette.

Avfall vi henter

Plastemballasje legges sammen med restavfallet. Dette blir sortert ut på IVARs ettersorteringsanlegg på Forus. 

Avfallsbeholderne skal settes ut til renovasjonsbilens kjørerute til tømmedag.
Husk at beholderne skal hentes inn igjen snarest mulig etter tømming.

For personer med nedsatt førlighet, som ikke ved egen hjelp klarer å trille frem egne avfallsbeholdere, så kan det søkes om dispensasjon for fremsetting. Søknadsskjema kan lastes ned her.

På www.hentavfall.no kan du bestille henting av følgende avfall/gjenbruksting:

 • Grovavfall
 • Rød beholder for farlig avfall og EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall)
 • Glass- og metallemballasje i beholder med oransje lokk.

På bestillingssiden, www.hentavfall.no, finner du veileder for hva som kan settes ut for henting.

Denne tjenesten er gratis og kan benyttes inntil 3 ganger årlig for innbyggere i Sandnes.
For innbyggere i Forsand vil gammel ordning med Myra gjenvinningsstasjon fortsatt gjelde. Derfor kan ikke henting av grovavfall bestilles her.  

 

Avfall du leverer selv

kan leveres på følgende steder:

Juletreet kan settes ut sammen med den brune beholderen i uke 2 og 3.


- På gjenvinningsstasjonen:

Det er gratis å levere hageavfall på IVARs gjenvinningsstasjoner fra 01.01.2018

- På Vatne driftsstasjon:

Sommeren 2020 har vi lørdagsåpent på Vatne driftsstasjon fra april - september.

Lørdager, kl. 09:00 - 12:00 (kun i perioden april - september) kan følgende avfall leveres gratis:

 • Hageavfall
 • Farlig avfall
 • EE-avfall (elektrisk- og elektronisk avfall)

For glass- og metallemballasje har du 3 løsninger som kan benyttes:

 

Annet avfall som ikke kommer inn under noen av de punktene over, kan leveres til IVARs gjenvinningsstasjoner. IVAR har 2 gjenvinningsstasjoner i regionen


Har du av og til litt for mye avfall?

Ekstrasekk er blitt til ekstramerke.

Det er da mulig å kjøpe et ekstramerke/ekstrasekk. Disse kan kjøpes på kommunens servicekontor samt på Sandnes bibliotek.  Du finner pris her. 

Klistermerke klistres på den sekken du ønsker at renovatøren skal ta med seg på tømmedagen.

Klistermerket er nummerert, noe som viser at kostnaden med å hente og gjenvinne innholdet i sekken allerede er betalt for. 

Sekken med klistermerke settes ut sammen med beholderen på tømmedag. 
For de som allerede har kjøpt ekstrasekk, så vil disse også bli hentet om de settes ut på tømmedagen.

Avfallsminimerende tiltak - støtteordning

Sandnes kommune har innført en støtteordning for privatpersoner, med bostedsadresse i Sandnes, som gjennomfører avfallsminimerende tiltak. Det er tiltak som gjøres, som resulterer i at det genereres mindre avfall totalt. 

Forhåndsgodkjente tiltak er pr.idag: 

 • Innkjøp av tøybleier, startpakke eller tilsvarende. Maks en støtte pr.barn.
 • Innkjøp av kjøkkenkompostering, startpakke eller tilsvarende.

Man vil få refundert deler av utgiften i etterkant;
50% av investeringskostnaden, men en øvre grense på 500,-. 

For å få refusjon, så må dokumentasjon/kvittering sendes til Sandnes kommune,
epost: servicekontoret@sandnes.kommune.no
Dokumentasjon/kvitteringer må ikke være eldre enn 12 måneder.

Så langt det er mulig, så vil refusjonen bli utbetalt via faktura for kommunale gebyrer. 

 

Nedgravde avfallscontainere

Er du tilknyttet et nedgravd avfallssystem, så vil tømming av disse skje etter behov.

Hvis det er feil eller avvik med avfallssystemet, f.eks det er fullt eller man ikke får åpnet luken, så kan du melde inn dette på to måter:

Alle innbyggere i Sandnes har fått en informasjonsbrosjyre i posten, hvor all viktig informasjon om renovajon står. Denne informasjonsbrosjyren finner du også her.

Ta kontakt med vaktmester eller styreleder der du bor. Eventuelt kan ny brikke kjøpes på kommunens servicekontor.
Husk at brikken skal følge huset/leiligheten ved salg/utleie.

Ønsker dere nedgravd avfallssystem?
Se http://www.underbakken.no/ for mer informasjon.


Hjemmekompostering - gjenvinn ditt eget matavfall

 I Sandnes kan du kompostere ditt eget matavfall, og kan gjennomføres på visse betingelser:

 • Det skal komposteres i en egen godkjent kompostbeholder, av typen varmekompostbeholder. Varmekompostbeholder av typen "KompostBjørn" kan lånes av Sandnes kommune. Man betaler kun et depositum på 750,- , og beholderen vil bli kjørt ut til deres eiendom.

 • Bokashi kjøkkenkompostering er en ordning som Sandnes kommune godkjenner. Man inngår da samme "Avtale om hjemmekompostering" og vedlegger kvittering for innkjøpt Bokashi utstyr. Bokashi kvalifiserer som et "Avfallsreduserende tiltak", og man kan i etterkant av innkjøp søke om å få refundert deler av utgiften i forbindelse med innkjøp av Bokashi utstyr.  
 • Man må ha gjennomført et kurs i hjemmekompostering, eventuelt ha erfaring med varmkompostering. Dette gjelder hvis man skal kompostere alt matavfall, og dermed ikke skal benytte vanlig brun beholder.
  Sandnes kommune arrangerer ca. 8 gratis kurs pr.år. Kursdatoer legges ut fortløpende, og påmelding skjer via www.hentavfall.no 


Hytter og avfall

Sandnes kommune har ca. 2500 hytter. Hytter har ikke egne beholdere, men må selv bringe sitt husholdningsavfall til nærmeste hytterenovasjon. Kart over hvor du finner disse, kan du finne på www.sortere.no (er merket med "H" i kartet)

Hytterenovasjon er ment for avfall fra den daglige husholdningen når man er på hytten, som er tilsvarende det man kaster i de ordinære beholderne man har ved eget bosted.

For større gjenstander må også hytteeiere benytte IVAR gjenvinningsstasjoner på Forus eller Sele. Avfall skal IKKE plasseres utenfor beholder/kontainer.


Næringsavfall

Sandnes kommune har ikke ansvar for innsamling av næringsavfall. Hver enkelt næring/bedrift tar selv kontakt direkte med et avfallsfirma og får en avtale om henting og sorteirng etter individuelt behov.

Sandnes kommune har imidlertid rett til å føre tilsyn med at næringen har en tilfredsstillende avfallsløsning.

Med hensyn til avfallsbehandling fra storhusholdninger, så reguleres dettte inn under Forskrift om miljørettet helsevern. Det er utarbeidet retningslinjer, som fastsetter hvilke kriterier som skal oppfylles for å tilfredsstille lovverkets krav.


Lover og forskrifter

Følgende lover, forskrifter og normer forholder vi oss til:

Publisert: 11.01.2017 00:00
Sist endret: 01.04.2020 12:37