account_circle Min side
HjemAvfall og gjenvinningHytterenovasjon

Hytterenovasjon

Husholdningsavfall fra hytter leveres til samlekontainere som er plassert på ulike steder i kommunen. Her finner du kart over hytterenovasjonspunkter på sortere.no. 

Hyttekontainerne har innkastluker tilpasset vanlig husholdningsavfall som er poser og små sekker. Større gjenstander skal leveres på en av IVARs gjenvinningsstasjoner.

EE-avfall, farlig avfall og hageavfall leveres gratis på IVARs gjenvinningsstasjoner eller på Vatne driftsstasjon på lørdager. (gjelder fra lørdag 1.april og ut året)

Hvis hytta er ubeboelig, kan man søke om fritak for hytterenovasjonsabonnement. Fritak kan gis for inntil ett år. Søknad med dokumentasjon (bilder) sendes til servicekontoret@sandnes.kommune.no 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 08.12.2022