map Kart account_circle Min side
HjemAvfall og gjenvinningHytterenovasjon

Hytterenovasjon

Alle hytter i Sandnes kommune må ha et renovasjonsabonnenment.

Husholdningsavfall fra hytter leveres til samlekontainere som er plassert på ulike steder i kommunen. Her finner du kart over hytterenovasjonspunkter på sortere.no. 

Enkelte hyttekontainere er låst. Er den hyttekontainer du benytter låst, så får du nøkkel ved å ta kontakt med kommunens servicekontor. 

Hyttekontainerne har innkastluker tilpasset vanlig husholdningsavfall som er poser og små sekker. Større gjenstander skal leveres på en av IVARs gjenvinningsstasjoner.

EE-avfall, farlig avfall og hageavfall leveres gratis på IVARs gjenvinningsstasjoner eller på Vatne driftsstasjon på lørdager.

Søknad om fritak for hytterenovasjon.

Hvis hytta er ubeboelig, kan man søke om fritak for hytterenovasjonsabonnement.

Fritak kan gis for inntil ett år.

Søknad med dokumentasjon (bilder) sendes til servicekontoret@sandnes.kommune.no 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 25.03.2024