map Kart account_circle Min side

Nedgravd avfallssystem

Tømming av nedgravde avfallssystem skjer etter behov. 

Feil eller avvik (for eksempel det er fullt eller man ikke får åpnet luken) meldes slik:

Kun matavfall i innkast for organisk avfall

image7gfsm.png

Frem til nå har dere kunne kastet både matavfall og hageavfall i dette innkastet. Fra 2024 er det kun matavfall som skal kastes her, så da må vi finne en ny løsning på ditt hageavfall.

Vi har ulike løsninger dere kan velge i. Når vi sier dere, så ønsker vi helst at dere samarbeider i sameiet/velforeningen deres om en felles løsning. 

Bor dere i leilighet/bolig hvor dere ikke har noe hageavfall, så kan dere se bort fra dette, og fortsettte med å kaste kun matavfall. NB! Avskårne blomster og potteplanter skal kastes i restavfall. 

Hvilken løsninger kan du velge i?

Uansett hvilken løsning du velger, så vil ikke dette medføre ekstra kostnader for deg som er tilknyttet nedgravd avfallsanlegg. 

Har hage, men ønsker ikke beholder til hageavfall?

Da kan dere hele året levere hageavfallet gratis på gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele, samt på Vatne driftsstasjon (kun lørdager 9-12)

Kompostere hageavfallet i egen hage

Hvis du har litt størrelse på hagen din, og har plass til en hagekompost, så er det en god løsning.

Få utlevert egen beholder på hjul til hageavfallet

For dere som er tilknyttet nedgravd anlegg, så er denne beholderen inkludert i gebyret. 

Vi har 3 ulike størrelser på beholderne:

  • 140 liter beholder passer best for 1-2 husholdninger
  • 240 liter beholderpasser for 1 husholdning, eventuelt 2-4 husholdninger med litt mindre hageavfall
  • 660 liter beholder er en beholder på 4 hjul, og passer best for samling av flere husholdninger. 

imagelasa.png

image8qn4g.png

Tømming av hageavfallet?

Beholderen blir tømt hver 14.dag i perioden fra mars til og med november. 

Hentedatoer vil du finne ved å: 

Beholdere må da trilles frem til det nedgravde anlegget - for dere som velger store fellesbeholdere kan det avtales egne hentesteder. 

Oppstart for tømming av hageavfallet er uke 9/2024. 

Hva må jeg gjøre?

Har dere et styre i sameiet, så bør det avgjøres her hvilken løsning dere vil gå for. 

Bestillinger av beholdere, tilbakemelding eller spørsmål kan dere sende på epost: renovasjon2@sandnes.kommune.no 

Plastemballasje i egen sekk

Etter brannen i IVARs sorteringsanlegg, sommeren 2022, så blir ikke plastemballasje sortert ut fra restavfallet. Dere har idag et tilbud om å levere utsortert plastemballasje til våre returpunkter.   

Nå utvider vi løsningen, for at mer plastemballasje kan bli sortert ut. Fra januar 2024 kan du nå få egen sekk til å sortere plastemballasjen i. Denne sekken henter vi hjemme hos deg. 

Hvis det er vanskelig å få til en løsning med egne sekker, så vil det fortsatt være mulig å fortsette slik dere har gjort til nå - ved å levere plastemballasjen til utvalgte returpunkter i kommunen.

Henting av plastemballasje i sekk

Henting av plastsekk vil skje hver 4.uke på en fast dag. Hentedager vil du finne ved å 

Rull med sekker for sortering av plastemballasje vil kunne hentes eller bestilles hjemlevert, på samme måte som dere har hentet eller bestilt matavfallsposer. Bestillingsordningen vil være aktiv i løpet av desember. 

 

Har dere spørsmål?

Ønsker dere at vi ser på dette sammen, ved f.eks en befaring for å se hvordan dette kan løses?
Send oss en e-post: renovasjon2@sandnes.kommune.no 

 

Du kan kjøpe ny brikke på kommunens servicekontor.
Telefon: 51 33 50 00
E-post: servicekontoret@sandnes.kommune.no

Husk at brikken skal følge huset/leiligheten ved salg/utleie.

Ønsker du å etablere nedgravd avfallssystem?
Se http://www.underbakken.no/ for mer informasjon.

Sist oppdatert: 24.01.2024