account_circle Min side
HjemAvfall og gjenvinningRenovasjonsgebyrer

Renovasjonsgebyr

Priser renovasjon

Alle gebyr er oppgitt i priser per år inkludert merverdiavgift. Alle husholdninger betaler grunngebyr og volumgebyr.

Volumgebyr fastsettes utifra hvilke størrelse man har på hver enkelt beholder.

Grunngebyret skal dekke tjenester som ikke er direkte knyttet til avfallsbeholdere du betaler for. For eksempel drift av gjenvinningsstasjoner, returpunkt og bestillingsordninger (grovavfall, farlig avfall og glass og metall) samt etterdrift av deponi.

De husholdninger som er tilknyttet nedgravd avfallssystem betaler og grunngebyr og volumgebyr, men her er volumgebyret fast.

Alle som har hytte, er bosatt på øy eller steder uten helårlig veiforbindelse i Sandnes kommune, betaler gebyr for hytte- og øyrenovasjon. 

Gebyroversikt for 2024

Fraksjon Fastgebyr 80 liter 140 liter 240 liter 660 liter
Hytte- og øyrenovasjon 3010        
           
Grunngebyr 1035        
Volumgebyr, nedgravd system 3010        
Volumgebyr, nedgravd system, sentrumsløsning 3612        
Restavfall   1376 2408 4128 11352
Papiravfall     430 430 1290
Matavfall     860 1720 -
Hageavfall     430 430 1290
Årlig leie, kompostbeholder 250        
Låsbar beholder, gebyr pr. lås pr. år 70        
Nøkkelbrikke 80        
Ekstrasekk/ekstramerke, restavfall 90        
Glass- og metallemballasje     0 0  

Vi kan ikke lenger tilby beholder på 1100 liter i vårt sortiment. Prisene er tilsvarende 2 x 660 liter i samme fraksjon for de av våre abonnenter fortsatt har disse.  

Henting av avfall som bestilles via hentavfall.no er inkludert i gebyret. Dette gjelder tømming av rød beholder, tømming av beholder til glass- og metallemballasje, samt henting av grovavfall. 

Ønsker du å endre størrelse på beholder?

Når sender vi ut faktura?

Forklaring til postene på din faktura

Sist oppdatert: 29.11.2023