account_circle Min side
HjemAvfall og gjenvinningRenovasjonsgebyrer

Renovasjonsgebyr

Priser renovasjon

Alle gebyr er oppgitt i priser per år inkludert merverdiavgift. Alle husholdninger betaler grunngebyr og volumgebyr.

Volumgebyr fastsettes utifra hvilke størrelse man har på hver enkelt beholder.

De husholdninger som er tilknyttet nedgravd avfallssystem betaler og grunngebyr og volumgebyr, men her er volumgebyret fast.

Alle som har hytte, er bosatt på øy eller steder uten helårlig veiforbindelse i Sandnes kommune, betaler gebyr for hytte- og øyrenovasjon. 

Gebyroversikt for 2023

Fraksjon Fastgebyr 80 liter 140 liter 240 liter 660 liter
Hytte- og øyrenovasjon 2739        
           
Grunngebyr 830        
Volumgebyr, nedgravd system 2739        
Volumgebyr, nedgravd system, sentrumsløsning 3320        
Restavfall   1411 2158 3320 8300
Papiravfall     415 415 1245
Bioavfall     1328 2656 -
Matavfall     830 1328 -
Hageavfall           415   
Årlig leie, kompostbeholder 240        
Låsbar beholder, gebyr pr. lås pr. år 62        
Nøkkelbrikke 78        
Ekstrasekk/ekstramerke, restavfall 83        
Glass- og metallemballasje     0 0  

Vi kan ikke lenger tilby beholder på 1100 liter i vårt sortiment. Prisene er tilsvarende 2 x 660 liter i samme fraksjon for de av våre abonnenter fortsatt har disse.  

Henting av avfall som bestilles via hentavfall.no er inkludert i gebyret. Dette gjelder tømming av rød beholder, tømming av beholder til glass- og metallemballasje, samt henting av grovavfall. 

Ønsker du å endre størrelse på beholder?

Når sender vi ut faktura?

Forklaring til postene på din faktura

Sist oppdatert: 29.11.2023