map Kart account_circle Min side
HjemAvfall og gjenvinningDispensasjoner, fritak og støtteordninger

Dispensasjoner, fritak og støtteordninger

Søknad om dispensasjon for fremsetting av avfallsbeholdere

Personer med nedsatt førlighet, eller av andre medisinske årsaker, ikke ved egen hjelp klarer å trille frem egne avfallsbeholdere, kan søke om dispensasjon for fremsetting.

Du trenger BankID for å logge inn på skjemaet. Du kan fylle ut skjemaet på vegne av andre. Vi trenger en erklæring/bekreftelse fra lege, fastlege eller hjemmesykepleier. 

Hvis du får innvilget dispensasjon vil du få hjelp til å trille avfallsbeholderen i forbindelse med tømming. 

Støtteordning til avfallsminimerende tiltak

Sandnes kommune har innført en støtteordning for privatpersoner som gjennomfører avfallsminimerende tiltak. Dette gjelder tiltak som resulterer i at det genereres mindre avfall. 

Forhåndsgodkjente tiltak er: 

  • Innkjøp av tøybleier, startpakke eller tilsvarende. Maks en støtte pr. barn.
  • Innkjøp av kjøkkenkompostering, startpakke eller tilsvarende.

Deler av utgiften blir refundert i etterkant; 50% av investeringskostnaden, med en øvre utbetalingsgrense på kroner 500. 

Fyll ut søknaden, hvor du vedlegger kvittering for innkjøp.

Dokumentasjon/kvitteringer må ikke være eldre enn 12 måneder. 

Vær oppmerksom på at hvis kjøkkenkomposteringen skal erstatte brun beholder, må det inngås Avtale om hjemmekompostering

Hjemmekompostering - kjøkkenkompostering?

I Sandnes kan du kompostere ditt eget matavfall. Betingelsene for dette er: 

  • Du må inngå en Avtale om hjemmekompostering med Sandnes kommune. Dette gjelder hvis man skal kompostere alt matavfall, og dermed ikke bruker vanlig brun beholder.
  • Du må kompostere i en egen godkjent kompostbeholder, av typen varmekompostbeholder. Varmekompostbeholder av typen "KompostBjørn" kan leies av Sandnes kommune.  

  • Kjøkkenkompostering er en ordning som Sandnes kommune godkjenner. Hvis kjøkkenkompostering (for eksempel Bokashi) skal erstatte brun beholder, må du inngå Avtale om hjemmekompostering og legge ved kvittering for innkjøpt utstyr. Kjøkkenkompostering kvalifiserer som et avfallsminimerende tiltak, og du kan i etterkant av innkjøp søke om å få refundert deler av utgiftene.

  • Det er også mulig å deponere våtorganisk avfall i egen gjødselkjeller.
  • Du må ha gjennomført et kurs i hjemmekompostering, eller eventuelt ha erfaring med varmkompostering. Dette gjelder hvis du skal kompostere alt matavfall, og dermed ikke trenger vanlig brun beholder.
    Sandnes kommune og nabokommunene arrangerer 16 gratis kurs per år. Kursdatoer legges ut fortløpende, og påmelding skjer via www.hentavfall.no

 

Sist oppdatert: 29.11.2023