map Kart account_circle Min side
HjemAvfall og gjenvinningHva skal kastes hvor?

Hva kan kastes hvor?

Sortere-logo-main.png

 

Er du usikker på hvor du skal kaste ulike typer avfall?

Gjelder det hva som er matavfall og hageavfall, så finner du en enkel oversikt på nettsiden til IVAR.

Eller finner du svarene på nettsiden sortere.no

Restavfall i beholder med svart lokk

Tømmes hjemme hos deg hver 14. dag.
Husk å sette ut beholder innen kl. 06.00 på tømmedagen. 
På sortere.no finner du ut hva restavfall er.

Fra november 2022 kan plastemballasje sorteres ut og leveres til våre returpunkter. Når IVAR sitt sorteringsanlegg er operativt igjen, vil dette håndtere sorteringen igjen. 

Papp, papir og kartong i beholder med blått lokk

Tømmes hjemme hos deg hver 4. uke.
Husk å sette ut beholder innen kl. 06.00 på tømmedag. 
På sortere.no finner du ut hva papiravfall er.

Matavfall i beholder med brunt lokk

Tømmes hjemme hos deg hver 14. dag.
Husk å sette ut beholder innen kl. 06.00 på tømmedag
På sortere.no finner du ut hva matavfall er.

Vær oppmerksom på at du ikke kan kaste hagavfall i brun dunk merket matavfall.

Plastsekker kan du hente der hvor du henter matavfallsposer, eller bestille dem hjemlevert. 

Hageavfall i egen beholder med grønt lokk

Tømmes hjemme hos deg hver 14. dag, samme tømmedag som den brune beholderen. Beholderen tømmes fra og med mars, til og med november (uke 9 - 48 i 2024).

Husk å sette ut beholderen innen kl. 06.00 på tømmedag. 
På sortere.no finner du ut hva hageavfall er.

Denne beholderen er kun til hageavfall. Stein, masser og oppsop fra gater skal ikke i denne beholderen. 

Svartelistede planter er planter med stor spredningsfare, som ikke er en naturlig del av norsk natur. Disse må derfor sorteres som restavfall. Leverer du hageavfall, så er det en egen kontainer hvor disse skal kastes. 
Ved å søke i oversikten til Artsdatabanken, så kan du finne ut om planter i din hage står på denne svartelista.

Hageavfall til gjenvinningsstasjon på Forus, Sele eller Vatne

Det er gratis å levere hageavfall på følgende steder:

Svartelistede planter er planter med stor spredningsfare, som ikke er en naturlig del av norsk natur. Disse må derfor sorteres som restavfall. Leverer du hageavfall, så er det en egen kontainer hvor disse skal kastes. 
Ved å søke i oversikten til Artsdatabanken, så kan du finne ut om planter i din hage står på denne svartelista.

Farlig avfall og EE-avfall (elektrisk- og elektronisk avfall) i rød beholder

Når beholderen er full, må du selv bestille tømming på www.hentavfall.no 

Du kan levere farlig avfall og EE-avfall gratis her:  

Lurer du på hva farlig avfall og EE-avfall er? Du finner svaret på www.sortere.no.

Glass- og metallemballasje i beholder med oransje lokk 

Denne beholderen kan du bestille utlevert til din bolig. Når beholderen nærmer seg full, må du selv bestille tømming på www.hentavfall.no  

Husk å sette ut beholder innen kl. 06.00 på den dato du har valgt ved bestilling. 

På sortere.no finner du ut hva glass- og metallemballasje er. 

Glass- og metallemballasje kan leveres til returpunkt 

Du kan levere glass- og metallemballasje til våre sentralt utplasserte returpunkter. Se kart over våre returpunkter. 

Plastemballasje i egen sekk som blir hentet hjemme(midlertidig løsning)

Sekk hentes hjemme hos deg hver 4. uke.
Husk å knyte sekken før du setter den ut sammen med beholderen.
Husk å sette ut beholder innen kl. 06.00 på tømmedag
På sortere.no finner du ut hva plastemballasje er.

Plastsekker kan du hente der hvor du henter matavfallsposer, eller bestille dem hjemlevert. 

Plastemballasje kan du levere til returpunkt (midlertidig løsning)

Dette er en midlertidig løsning, inntil IVARs sorteringsanlegg på Forus er i drift igjen. Du kan levere plastemballasje til våre sentralt utplasserte returpunkter. Se kart over våre returpunkter 

På sortere.no finner du ut hva plastemballasje er.

Hjemmekompostering - gjenvinn ditt eget mat- og hageavfall

I Sandnes kan du kompostere ditt eget matavfall - med visse betingelser:

  • Du må inngå en Avtale om hjemmekompostering med Sandnes kommune. Dette gjelder hvis du skal kompostere alt matavfall, og dermed ikke benytte vanlig brun beholder.
  • Du komposterer i en egen godkjent kompostbeholder av typen varmekompostbeholder. Varmekompostbeholder av typen "KompostBjørn" kan leies av Sandnes kommune. Fra 2022 er det er en årlig leiepris for denne beholderen. 

  • Bokashi kjøkkenkompostering er en ordning som Sandnes kommune godkjenner. Hvis kjøkkenkompostering (for eksempel bokashi) skal erstatte brun beholder, må du inngå avtale om hjemmekompostering og legge ved kvittering for innkjøpt bokashi-utstyr. Bokashi kvalifiserer som et "avfallsreduserende tiltak", og du kan i etterkant av innkjøp søke om å få refundert deler av utgiften i forbindelse med innkjøp av bokashi-utstyr.  
  • Du må ha gjennomført et kurs i hjemmekompostering, eventuelt ha erfaring med varmkompostering. Dette gjelder hvis du skal kompostere alt matavfall, og dermed ikke skal benytte vanlig brun beholder.
    Sandnes kommune arrangerer faste kurs. Kursdatoer legges ut fortløpende, og påmelding skjer via www.hentavfall.no 

  • Det oppnås reduksjon i renovasjonsgebyret dersom brun beholder kan hentes inn. Hvis du er tilknyttet felles beholdere eller nedgravd avfallssystem gis det ikke reduksjon i renovasjonsgebyret. 
Henting av grovavfall

Henting av grovavfall kan bestilles på www.hentavfall.no inntil tre ganger per år. Denne henteordningen gjelder ikke ordinært restavfall eller bygge- og riveavfall, men gjelder for ombruksgjenstander (også ødelagte). Se Veileder - Hva er grovavfall?

Innbyggere i Forsand kan ikke bestille henting av grovavfall, men benytte seg av tilbudet på Myra gjenvinningsstasjon. 

Åpningstider Myra gjenvinningsstasjon på Forsand: 

Onsdag: kl. 17.00 - 18.00
Lørdag: kl. 10.00 - 12.00

Klær, sko og tekstiler til gjenvinning

Helt og rent tøy, sko og tekstiler kan leveres til kleskontainere, hvor klærne går til ulike organisasjoner (Fretex, UFF, Røde kors, NLM Gjenbruk, Norge gir, Fileks,)
Ødelagte tøy og tekstiler kan inn til videre kastes i restavfall. 

Annet avfall

Annet avfall som ikke kommer inn under noen av de punktene over, kan leveres til IVAR gjenvinningsstasjoner. IVAR har to gjenvinningsstasjoner i regionen

Sist oppdatert: 25.03.2024