account_circle Min side
HjemVedtatte planer og strategier

Vedtatte planer og strategier

Det er målene i kommuneplanen som ligger til grunn for kommunens forvaltning og drift. Her er utvalgte planer og strategier som viser hvordan målene følges opp.

 

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Plan for forebygging av omsorgssvikt og utvikling av atferdsvansker

Plan for inkludering og integrering

Plan for psykisk helsearbeid

Plan mot barnefattigdom 

Boligssosial handlingsplan

Veileder for etablering av botilbud for personer med langvarig bostedsløshet og rusproblematikk

Strategi for medvirkning med barn og unge

Aktive Sandnes

Strategi for biblioteket

Plan for skolebibliotek

En god hverdag for alle

Strategi for samhandling med pårørende

Plan for habilitering og rehabilitering

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Strategi for likestilling, inkludering og mangfold i Sandnes

Frivillighetsstrategi

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune

KDP Sentrum

KDP kulturminner og kulturmiljøer

Sandnesløftet

Byromstrategi for Sandnes kommune

Skolebehovsplan

Fritidsbebyggelse - strategi for forutsigbar og bærekraftig forvaltning

Reiselivsstrategi

Filmsstrategi

Plan for kulturarena

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Klima- og miljøplan

Strategi- og handlingsplan for insektsvennlig kommune 2022-2025

Næringsstrategi for Sandnes

Strategi for ledelse og medarbeiderskap

Digitalisering, smartby og innovasjon

Pandemiplan

Smittevernsplan

Informasjonssikkerhetshåndbok

 

 

 

Sist oppdatert: 11.01.2024