account_circle Min side

Barn og unges medvirkning

sandnesgauken

Alle barn har rett til å si meningen sin og til å bli hørt i saker som angår dem. FN`s barnekonvesjon sier at barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Plan- og bygningsloven sier at kommunen skal sørge for medvirkning i alle planer, og kommuneloven pålegger kommunen å ha ungdomsråd.

Vi har et system som skal ivareta denne retten: