account_circle Min side

For pårørende

Pårørende

Sandnes kommune - Pårørende

Sandnes kommune - Avlastning

Lysthuset er et timebasert avlastningstilbud for personer med demens eller annen kognitiv svikt. Det er ikke krav om søknad.

 

Hjelp oss å bli bedre

Vi i Sandnes kommune er opptatt av pårørende og ønsker å utvikle samarbeidet med pårørende videre. Vi vil derfor svært gjerne få tilbakemeldinger på hvordan pårørende opplever seg involvert og ivaretatt i kommunen. Vi oppfordrer pårørende til innbyggere som mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen om å delta i en anonym undersøkelse på nettet. Du kan gjøre det når du vil mellom desember og 31. mars hvert år.

Pårørendeundersøkelsen

 

Kurs og veiledning

 

Sandnes kommune - Opplæring og veiledning til pårørende

Sandnes kommune - Demens og demensutredning

 

Sist oppdatert: 12.04.2023