account_circle Min side
HjemHelse og omsorgPårørendeOpplæring og veiledning til pårørende

Opplæring og veiledning

Hva er opplæring og veiledning til pårørende?

Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, har rett til å få opplæring og veiledning i rollen som pårørende og omsorgsyter. Det er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte. Det kan for eksempel være opplæring og veiledning i:

 • hvordan du ivaretar den du gir omsorg til på en forsvarlig måte
 • å arbeide forebyggende med helsesituasjonen din

Hvem kan få opplæring og veiledning?

Pårørende som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid kan søke om å få opplæring veiledning.

Opplæring og veiledning tildeles med utgangspunkt i spørsmålet "hva er viktig for deg". Med dette menes at du vil få tjenester som ivaretar det du trenger hjelp, støtte og opplæring til så lenge du trenger det.

Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Når kommunen skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, vil vi blant annet legge vekt på:

 • hvor mange timer du gir omsorg
 • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
 • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
 • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
 • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
 • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
 • om du har omsorg for mer enn én person
 • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
 • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir
Hvordan søke?

Dersom du er pårørende kan du bruke søknadskjema for helse og omsorgstjenester:

Søke om opplæring og veiledning

Dersom du er pårørende til noen som får tjenester fra mestringsenheten i Sandnes kommune, kan du kontakte Mestringsenheten på hverdager kl. 09-14 på telefonnummer 51 33 51 00. Du kan også besøke oss i Jærveien 33 eller sende oss en e-post:  infohjelp@sandnes.kommune.no (NB ikke send sensitiv informasjon per epost).Det kreves ingen henvisning eller annen dokumentasjon fra lege.

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Samordningsenheten (Tildelingskontoret)

Postadresse: Sandnes kommune, Samordningsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Hoveveien 9, 4306 Sandnes

E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no Ikke send sensitiv informasjon per epost. 

Telefon 948 18 535, alle hverdager kl. 08.00-15.30

Mestringsenheten

Postadresse: Sandnes kommune, Mestringsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes
Besøksadresse: Holbergsgate 19, 4306 Sandnes

Innbyggere i Sandnes kommune som ønsker hjelp med rus, avhengighet eller psykiske helseutfordringer er velkomne til å kontakte Mestringsenheten på hverdager mellom kl. 09.00-14.00 på telefonnummer 51 33 51 00. Du kan også besøke oss i Jærveien 33 eller sende oss en e-post.

Psykisk helsehjelp: infohjelp@sandnes.kommune.no

Hjelp med rus-utfordringer: avdelingrusogavhengighet@sandnes.kommune.no 

Aktuelle lover

Sist oppdatert: 26.03.2024