Senior i Sandnes

Ønsker du å holde deg frisk, bo hjemme så lenge du kan og trives sosialt? Her har vi samlet forslag til sosiale aktiviteter, treningstilbud, møteplasser, dataopplæring og helsehjelp som kan bidra til å gjøre alderdommen i Sandnes litt bedre. De fleste tilbudene er gratis, krever ingen søknad og har ingen ventetid. Trenger du mer informasjon om innholdet her, kan du ta kontakt med Servicekontoret på telefon 51 33 50 00.

Planlegg for framtiden

Å ha et godt liv når man blir eldre, handler ofte om å legge til rette for å kunne leve mest mulig slik man selv ønsker det. Da kan det være lurt å planlegge litt. 

Senteret for et aldersvennlig Norge mener det er viktig å reflektere over følgende spørsmål for at du skal kunne ha et godt liv også i årene som kommer:

 

Kjekke aktiviteter

Noe av det fine med å bli pensjonist, er at du får mulighet til å holde på med andre aktiviteter enn tidligere. Utforsk gjerne hva som gir deg mening og glede. Her gir vi deg en oversikt over kjekke aktiviteter i Sandnes som retter seg mot seniorer.

Leirgauken

Leirgauken er et informasjonsblad for eldre i Sandnes. Det er stappet med forslag til kjekke og interessante aktiviteter. Finn det som frister deg – og hiv deg med!

Klikk her for å lese Leirgauken. Har du tips eller spørsmål til redaksjonen, kan du ringe på 51 66 60 04

 

Varatun Gård

Varatun Gård er et kommunalt bydelshus i Sandnes. Møtelokalene og verksted lånes ut til frivillige aktører og det er et mylder av tilbud, for eksempel kurs, hagebruk og utstillinger for alle aldersgrupper.

Har du spørsmål om Varatun gård og hva som finnes?

Kontakt Jostein Olsen på telefon 468 17 399

 

Varatun Gård - Startside | Facebook

Htmklubben - Startside Facebook

Varatun parsellhage

 

Eldresenter

For mange eldre kan senior-/eldresentrene være en kjekk arena der en kan få nye bekjentskaper, delta i utallige aktiviteter alt etter hva en er interessert i, og kanskje kjøpe god mat. Senterne har litt ulike tilbud og åpningstider. Her finner du oversikt og kontaktinformasjon til eldresentrene i Sandnes kommune.

Her finner du en oversikt og kontaktinformasjon til eldresentrene i Sandnes kommune.

 

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er et kulturtilbud for eldre i Sandnes. Alle arrangementene er åpne for alle.

Her finner du mer informasjon om den kulturelle spaserstokken. 

 

Vil du gjøre en frivillig innsats?

Det å engasjere seg i frivillig arbeid gir mening for alle parter. Som frivillig kan du bidra til at andre får det bedre samtidig som du kan gjøre en aktivitet som du liker selv. Her ligger informasjon om hvordan en kan bli frivillig i Sandnes. Du kan også kontakte ulike organisasjoner direkte.

 

Sandnes kommune - Frivillighet

Frivilligsentralen i Sandnes

 

På denne siden kan du finne informasjon om ulike lokale organisasjoner som har behov for frivillige i sine aktiviteter:

Frivillig.no

Tilbud hos frivillige/ideelle organisasjoner

 

 

Har du større behov?

Noen har større behov og vil trenge tjenester som er mer skreddersydd. Her er informasjon om aktivitetstilbud som du kan melde interesse for dersom du er i målgruppen:

Aktivitetsvenn

En aktivitetsvenn er en frivillig som gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetsvennen og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser, og gjør ting sammen som de liker. Det kan være alt fra å gå på tur, gå på teater eller på kafe, til å bare møtes for en kopp kaffe og en prat. Målet er at samværet skal være givende og trygt for begge parter.

Hvordan kan du få en aktivitetsvenn?

Kontakt Frivillighetskoordinator i Enhet for hjemmetjenester på tlf. 993 87 444

Mer informasjon finner du på nasjonalforeningen.no

 

Tjenester du kan søke om

Her er informasjon om aktivitetstilbud som du kan søke om og som tildeles etter behovsvurdering:

Sandnes kommune - Dagtilbud - aktivitetstilbud

En bolig å bli gammel i 

Hvordan du trives i hjemmet ditt handler om mer enn den fysiske boligen. Kanskje det er naboen eller et tilbud i nærheten som er viktigst for deg? Ofte kan små tilpasninger av boligen gjøre det trygt å bo hjemme, og for noen kan en ny bolig være et enda bedre valg.

Praktisk hjelp i sommer

Småjobbsentralen er en kommunal ordning der ungdommer mellom 14-17 tar småjobber mot betaling i sommerferien. Du kan få hjelp med for eksempel luking, maling, handling eller andre små jobber.

 

Boligveiledning

Her finnes informasjon om hvordan en kan tilrettelegge boligen:

Livsløpsbolig

 

Tilpasning av bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger:

Sandnes kommune - Tilskudd til tilpasning av bolig

Gjør hverdagen enklere – hjelpemidler

 

Bostøtte

Bostøtte er for deg som har lav inntekt og trenger støtte til å betale høye boutgifter:

Sandnes kommune - Bostøtte

Husbanken

 

Har du større behov?

Kommunen tilbyr ulike former for tilrettelagte boliger for eldre, syke og personer med nedsatt funksjonsevne.

Sandnes kommune - Omsorgsbolig og serviceleilighet

 

Trening og bevegelse 

Trening eller bevegelse som gjør deg litt svett på ryggen forebygger plager og er en viktig kilde for bedre helse, livskvalitet og overskudd. Når du får opp pulsen investerer du i framtiden, og det er aldri for sent å begynne. Det skal ikke så mye til, og litt er alltid mye bedre enn ingenting. Velg aktiviteter du trives med og gjør det til en vane. Her finner du informasjon om ulike tur- og treningsmuligheter i Sandnes.

Hvordan trimme hjemme

Enkle øvelser du kan gjøre selv

 

Turmuligheter

Sandnes kommune - Turmuligheter

 

Parker

Sandnes kommune - Parker

 

Svømmehaller

 

Sandnes kommune - Svømmehaller i Sandnes

 

Gruppetrening

Gruppetrening - Sandneshallen

 

Styrke og balanse 70+

Sandnes kommune - Frisklivssentralen

 

Trimgrupper ved senior og eldresenter:

Sandnes kommune - Senior/eldre senter i Sandnes kommune

 

Mental trening

Fem råd for økt livskvalitet og sterkere psykisk helse - helsenorge.no

Sandnes kommune - Rus og psykisk helsehjelp for voksne

 

Tilbud hos frivillige/ideelle organisasjoner

60+ — Stavanger Turistforening

Sandnes Turlag — Stavanger Turistforening

 

Har du større behov? 

Noen har større behov og vil trenge tjenester som er mer skreddersydd. Her finner du tjenester du kan søke om:

Sandnes kommune - Ergoterapi og fysioterapi

Sandnes kommune - Hverdagsrehabilitering

 

Mat og drikke

Selv om det ikke finnes en garanti for god helse, vet vi at maten vi spiser påvirker hvordan kroppen og hodet spiller på lag. Både dagsform og humør kan påvirke matlysten. Dersom du har etablert gode matvaner øker sjansene for at du får i deg næringsrik mat og holder deg frisk lenger.  

Eldresenter med salg av mat

Eldresentrene har ulike mattilbud. Flere har åpen kafe og det er mulig å kjøpe middag eller få den hjemkjørt dersom du trenger det.

Sandnes kommune - Senior/eldre senter i Sandnes kommune

 

Dagligvarebutikker med nettsalg og hjemkjøring

En del matvarebutikker tilbyr matvarer via netthandel og hjemkjøring av varene. Tilbudet endrer seg, så sjekk med dine nærbutikker.

MENY Nettbutikk: bestill matvarer på nett med hjemlevering

 

Om aldring og bruk av rusmidler

Dagens eldre drikker mer alkohol enn tidligere. Både økt sosial aktivitet og ensomhet kan gi grunnlag for økt alkoholbruk. Når en blir eldre kan alkohol og medikamenter virke på andre måter enn tidligere. Her finner du informasjon om aldring og rus, samt informasjon om lett tilgjengelig hjelp dersom du er bekymret for rusbruk eller psykisk helse for deg selv eller noen du kjenner.

Husk at fastlegen har kompetanse om aldring og rus og psykisk helse, og kan være en god samtalepart.

Aldring og rus - Nasjonalt senter for aldring og helse

Sandnes kommune - Rus og psykisk helsehjelp for voksne

 

Trenger du skyss?

Bevegelsesfrihet er knyttet til bedre helse og god livskvalitet. For de som ikke har store helseutfordringer kan kollektivtilbudet være et godt alternativ til bilen, når du ikke kan eller ønsker å kjøre selv. 

Ta buss, tog og båt

Visste du at Kolumbus tilbyr billetter som kan brukes både på både buss, tog og båt? Har du honnørkort får du billetter til halv pris. 

Kom i gang med Kolumbus på 1-2-3 her. 

TT-kort

TT-kort er for deg som er ute av stand til å reise med kollektivtransport på grunn av en varig funksjonsnedsettelse. 

TT-kort (Tilrettelagt transport) - Rogaland fylkeskommune

Sykevakten

Kirken i Sandnes kan bistå med transport og følge.

Sandnes Kirkelige Fellesråd > Sykevakten (kirken.no)

Råd og tips 

Det finnes mange små triks og tilpasninger som kan bidra til at hverdagen blir enklere, selv om syn, hørsel eller bevegelse blir litt dårligere. Her kan du finne informasjon om mulige løsninger.
Hjelp til å planlegge alderdommen

Kurs for deg over 75+

- fagdag med fokus på frisk aldring, kosthold, fysisk aktivitet og trygghet i hjemmet.

 

Teknologi som gir trygghet

Velferdsteknologi og ehelse - hva kan jeg gjøre selv?

 

Data og mobilhjelp

Er du pensjonist eller senior og har problemer med nettbrett eller smarttelefoner? Vi hjelper deg!

Sandnes frivillighetssentral - kurs

 

Har du større behov?

Noen har større behov og vil trenge tjenester som er mer skreddersydd. Her finner du tjenester du kan søke om:

Sandnes kommune - Velferdsteknologi og digitale løsninger

Sandnes kommune - Hjelpemiddel

Sandnes kommune - Trygghetsalarm og GPS

For pårørende

Pårørende

Sandnes kommune - Pårørende

Sandnes kommune - Avlastning

Lysthuset er et timebasert avlastningstilbud for personer med demens eller annen kognitiv svikt. Det er ikke krav om søknad.

 

Hjelp oss å bli bedre

Vi i Sandnes kommune er opptatt av pårørende og ønsker å utvikle samarbeidet med pårørende videre. Vi vil derfor svært gjerne få tilbakemeldinger på hvordan pårørende opplever seg involvert og ivaretatt i kommunen. Vi oppfordrer pårørende til innbyggere som mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen om å delta i en anonym undersøkelse på nettet. Du kan gjøre det når du vil mellom desember og 31. mars hvert år.

Pårørendeundersøkelsen

 

Kurs og veiledning

 

Sandnes kommune - Opplæring og veiledning til pårørende

Sandnes kommune - Demens og demensutredning

 

Publisert: 13.06.2022

Sist endret: 13.06.2022