account_circle Min side
HjemHelse og omsorgTjenester for personer med funksjonsnedsettelser

Tjenester for personer med funksjonsnedsettelser

KORT FORTALT

  • Samlet oversikt over hjelpetiltak for personer med utviklingshemming og/eller fysisk funksjonsnedsettelse og hvordan du søker.
  • Kontaktinformasjon til de ulike avdelingene i Enhet for funksjonshemmede.

 

Avlastning

Avlastning er en tjeneste som skal hindre utmattelse hos den som gir særlig tyngende omsorg.

Les mer om tjenesten og hvordan søke om avlastning her

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er stønad til privatpersoner, for eksempel ektefelle eller andre pårørende, som tar seg av særlig tyngende omsorgsarbeid på privat basis.

Les mer om tjenesten og hvordan søke om omsorgsstønad her

Opplæring og veiledning til pårørende

Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, har rett til å få opplæring og veiledning i rollen som pårørende og omsorgsyter.

Les mer om tjenesten og hvordan søke om opplæring og veiledning her

Fritidskontakt (støttekontakt)

Fritidskontakter tilrettelegger kultur og fritidsaktiviteter for personer med funksjonsnedsettelser. En fritidskontakt kan hjelpe deg med å delta i sosialt samvær med andre på ulike aktiviteter.

Les mer om tjenesten og hvordan søke om fritidskontakt her

Tilrettelagt fritidstilbud

Sandnes kommune skal gi et fritidstilbud til alle, uansett evner, bakgrunn og interesser. Vi tilrettelegger kultur- og fritidstilbud til mennesker med spesielle behov.

Les mer om tilbudene her

Ledsagerbevis

Dersom du har ledsagerbevis, kan du ta med deg en ledsager gratis på en rekke kultur- og fritidsarrangementer. Du betaler inngangsbilletten, mens din ledsager slipper inn gratis.

Les mer om ledsagerbevis og hvordan søke om ledsagerbevis her

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC -kort)

Søknadsskjema og mer informasjon finner du her

Dagaktivitetstilbud

På aktivitetssentrene får personer med funksjonsnedsettelser meningsfull aktivitet, tilrettelagt arbeid og sosial kontakt. 

Les mer om tjenesten og hvordan søke om dagaktivitetstilbud her

Praktisk bistand og opplæring

Praktisk bistand er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og assistanse i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Les mer om tjenesten og hvordan søke om praktisk bistand og opplæring her

Omsorgsboliger

Omsorgsbolig er en tilrettelagt bolig som vil kunne bidra til økt trygghet, sosial kontakt med andre, bedret mestringsevne og livskvalitet.

Les mer om tjenesten og hvordan søke om omsorgsbolig her

Bostøtte

Bostøtte er for deg som har lav inntekt og trenger støtte til å betale høye boutgifter.

Les mer om støtten og hvordan søke om bostøtte her

Individuell plan

Dersom du mottar tjenester over lang tid og har behov for at noen koordinerer disse tjenestene, har du rett til at kommunen lager en samordnet individuell plan for hjelpen. Planen skal angi hvilke tjenester og tiltak du kan forvente å få til hvilken tid, og hvem som skal ta seg av de enkelte av oppgavene.

Les mer om individuell plan og hvordan søke om individuelle plan her

Kontaktinformasjon

Enhet for funksjonshemmede

Besøksadresse: Hoveveien 9, 3 etasje, 4306 Sandnes

Telefon: 990 81 227

Boliger for funksjonshemmede

Brønnabakka

Besøksadresse: Bergebakkane 5, 4110 Forsand.

Telefon: 474 65 815

Edvard Griegsvei

Besøksadresse: Edvard Griegsvei 73, 4319 Sandnes .

Telefon: 906 62 442

Firkanten

Besøksadresse: Somaveien 84, 4313 Sandnes.

Telefon: 908 12 793

Haugen

Besøksadresse: Haugen 25, 4323 Sandnes.

Telefon: 476 63 608

Håholen

Besøksadresse: Håholen 14, 4313 Sandnes.

Telefon: 975 38 390

Krunemyr

Besøksadresse: Krunemyr 2, 4324 Sandnes.

Telefon: 992 87 309

Lindeveien

Besøksadresse: Lindeveien 17, 4314 Sandnes.

Telefon: 482 51 240

Lunde 2

Besøksadresse: Haugen 16, 4323 Sandnes.

Telefon: 477 84 326

Lunden

Besøksadresse: Lunden 41, 4319 Sandnes.

Telefon: 979 53 503

Maudland

Besøksadresse: Maudlandsveien 87, 4311 Hommersåk.

Telefon: 468 20 452

Mikkelbærstien

Besøksadresse: Mikkelbærstien 2, 4324 Sandnes.

Telefon: 456 14 575

Moldberget

Besøksadresse: Moldberget 4B, 4324 Sandnes.

Telefon: 51 60 55 70

Olsokveien

Besøksadresse: Olsokveien 29, 4322 Sandnes.

Telefon: 948 78 876

Prestholen

Besøksadresse: Prestholen 15b, 4313 Sandnes.

Telefon: 909 77 637

Rindahagen

Besøksadresse: Rindahagen 1, 4321 Sandnes.

Telefon: 468 83 359

Rugdeveien

Besøksadresse: Rugdeveien 1, 4318 Sandnes.

Telefon: 415 13 635

Sandskaret

Besøksadresse: Sandskaret 9A, 4319 Sandnes.

Telefon: 951 19 755

Smørbukkveien

Besøksadresse: Smørbukkveien 13/9, 4314 Sandnes.

Telefon: 477 05 224/ 957 37 439 

Sørbøveien

Besøksadresse: Sørbøveien 175, 4320 Sandnes.

Telefon: 911 93 633

Tømmerveien

Besøksadresse: Tømmerveien 2 D, 4325 Sandnes.

Telefon: 51 62 19 22

Øygardsvegen

Besøksadresse: Øygardsvegen 25, 4327 Sandnes.

Telefon: 916 69 151

Aktivitetssenter for funksjonshemmede

Kvål Aktivitetssenter

Besøksadresse: Kvålveien 13, 4323 Sandnes.

Telefon: 904 08 358

Vågsgjerd Aktivitetssenter

Besøksadresse: Holbergsgate 19, 4306 Sandnes.

Telefon: 902 40 839

Avlastning og timebasert tjenester

Aktivitetsbasert avlastning

Besøksadresse: Toppmeisveien 23, 4328 Sandnes.

Telefon: 954 66 698

Skaret avlastningssenter

Besøksadresse: Skarabakken 53, 4326 Sandnes.

Telefon: 51 68 06 30

Privat avlastning

Besøksadresse: Åsveien 123, 4328 Sandnes.

Telefon: 948 81 286

TMT - Timebasert Miljøtjeneste

Besøksadresse: Åsveien 123, 4328 Sandnes.

Telefon: 947 89 770

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 19.04.2024