account_circle Min side
HjemSosiale tjenesterArbeid og aktivitetDagtilbud - aktivitetstilbud

Dagaktivitetstilbud

Hva er dagaktivitetstilbud?

Et dagtilbud er ulike aktiviteter som kan bidra til en meningsfull hverdag med sosialt samvær, mestring og trygghet.

Hvem kan søke?

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning?  Eldre, personer med psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelser eller yngre personer med demenssykdom kan ha nytte av denne tjenesten.

Søk om dagaktivitetstilbud

Hva koster det?

Dagaktivitetstilbud for eldre har en egenandel for opphold, mat og transport. Betalingssatser fastsettes årlig av Kommunestyret.

Satser per 01.01.2023

UTEN transport MED transport
150 250

Dagaktivitetstilbud gitt som avlastning er gratis.

Dagaktivitetstilbud for utviklingshemmede er organisert slik at bruker betaler transport og mat selv. Der tjenesten inkluderer spesialtransport til/fra aktivitetssenteret skal det betales egenandel etter gjeldende satser.

Ulike typer dagaktivitetstilbud:

Dagaktivitetstilbud for eldre

Tilbudet ytes vanligvis på dagtid i ukedager.
Det gis ulike aktivitets- og kulturtilbud.
Det er tilbud om faste måltider.
Transport til og fra dagsenteret organiseres for de som har behov.
For personer med demens finnes et tilrettelagt dagtilbud.

For eldre som klarer seg selv, uten betydelig hjelp fra andre, kan seniorsenter være et godt alternativ. Her finner du en oversikt over seniorsentrene

Tilbudet ytes på dagtid i ukedager.
Det er tilrettelagte aktivitets- og kulturtilbud.
Det er tilbud om faste måltider.
Transport til og fra dagsenteret organiseres for de som har behov.

Tilrettelagt aktivitetstilbud på et aktivitetssenter.
Tilbudet ytes på dagtid i ukedager.
Ulike aktiviteter og rehabiliteringstiltak. 

Aktivitetstilbud for personer med psykisk helseutfordringer eller rusutfordringer

Vi har et allsidig behandlings- og aktivitetstilbud og vi blir sammen enige om hvilket tilbud som passer for deg.

Les mer om tilbudene her.

 

Sist oppdatert: 16.12.2022