account_circle Min side

Kriseteam

Psykososialt kriseteam er en beredskapsordning for alle innbyggere i Sandnes, Gjesdal og Forsand.

Psykososialt kriseteam består har høyskoleutdannet helsefaglig personell. Kriseteamet rykker ut til pårørende som har opplevd akutt død for eksempel i ulykker eller død for å gi emosjonell førstehjelp. 

Kriseteamet vil følge opp de etterlatte ca en uke og noen telefonsamtaler etter dette. Dersom de etterlatte trenger mer oppfølging overføres dette til ordinær tjeneste.  

Kriseteamets oppgaver

Roe ned og begrense opplevelse av kontrolltap ved å redusere stress, gjøre det mulig å kontrollere akuttreaksjoner og å gi oversikt over hva som skjedde.

Hvordan komme i kontakt

Ring Legevakten 51 68 31 50 eller 116117

Alle.

 

Sist oppdatert: 05.12.2022