account_circle Min side

Ut på tur i Sandnes

Velkommen til fine naturopplevelser i Sandnes. På denne siden presenterer vi turområder av forskjellige karakterer.

 

Finner du feil og mangler i våre områder setter vi stor pris på om du melder dette til oss. Det kan du gjøre i vår tjeneste "Meld fra".

På nettløsningen Kommunekart kan dere finne en oversikt på alle registrerte turruter i Sandnes kommune

Kart over ønsket rute kan skrives ut ved å velge "meny" på venstre side og "skriv ut".

Det finnes også mange flotte turer i Forsand og Lysefjorden. Den gamle nettsiden til Lysefjorden har mye informasjon om disse turene.  

Vi tar forbehold om at enkelte opplysninger på denne nettsiden kan være utdaterte.

 

Heftet "Velkommen på tur i Sandnes" ble utgitt av Sandnes kommune i 2016. I dette heftet presenteres 16 gode turområder i Sandnes.

 

I kartene i heftet er stiene markert med rødt og turveiene med blått. Turveien er normalt egnet for barnevogn eller motorisert rullestol. Heftet kan i sin helhet lastes ned ved å klikke på denne linken (PDF, 7MB)

 

Det må alltid parkeres etter skilting på aktuelt område.

 

Leie av turutstyr

Har du ikke eget turutstyr? Turutstyr er mulig å leie turutstyr hos Frilager.no. De har utstyr som passer til alle våre turforslag, blant annet sykler, soveposer, telt, kajakk/kano og utstyr til matlaging i friluft.

 

Friluftsturer

Se på oversikten under for mer informasjon om de enkelte turområdene. 

Hana - Dalsnuten 

Utsikt fra DalsnutenDalsnuten er den mest populære toppen i Sandnes.

Området mellom Hana og Dalsnuten er et langstrakt og viktig turområde med mange og varierte turmuligheter. Her finnes skog, myr, lyngheier, beitemark og åpent snaufjell med vid utsikt, særlig mot Gandsfjorden. Merkede (og umerkede) stier av ulik lengde og karakter går på kryss og tvers i området.

Flere steder finnes det rester etter vegetasjonen som dominerte for100 år siden, som eikeskoger, lyngheier, myr og beitemark. Ved foten av Dalsnuten og ved Kubbetjørn er det rester etter gamle bosettinger.

Stiene i området har forskjellige utgangspunkt. Parkeringsplasser for bil er anvist på Gramstad, Vatne, Dale og Holmavika. Fra Holmavika er det merket løype til Dale og Gramstad. Sammen med umerkede stier gir turstinettet fine rundturmuligheter av ulik lengde og karakter.

Turvegene fra Gramstad til Kubbetjørn og Revholstjørn har god standard og er egnet for barnevogn og rullestol. Det er fine bademuligheter i Revholstjørn. I området er det flere turmuligheter som du kan finne ved å følge merkede turstier på kartet. Blant annet har Stavanger turistforening merket en tur fra Sandnes rutebilstasjon og helt til Gramstad

Kart kan lastes ned ved å klikke på denne linken. 

Turtraseer kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Dale - Lifjell

Fra toppen av Lifjellet er det storslått utsikt i alle retninger.

Dette er et turområde som er variert og kupert med skog, myr og åpne snaufjell med vid utsikt. Stiene i området går gjennom kupert og vekslende terreng.

Utgangspunkt for turene er Dale eller Gramstad hvor det er parkering. Stiene nord og øst for Dale er merket av Stavanger Turistforening og tar fra tre til fem timer. Første og siste del av rundløypa rundt Lifjell går gjennom høyvokst barskog, mens resten av løypa veksler mellom karrig høyfjellsterreng og lune viker langs fjorden.

For deg som ønsker et kortere alternativ, er det merket en kortløype som går fra Øksendalen og ned Revsdalen. Ingen av stiene er egnet for barnevogn eller rullestol. Det er fine bademuligheter i Bymarka, Dalsvågen og Dalevatnet. Ved Dalevatnet er det en stideling til en løype som går over Skjørestadfjellet via Resasteinen og tilbake til Dale eller Gramstad. Fra Riska kan en komme inn i området ved å følge Øvre Livei. Herfra følges grusvei opp til Lifjellsenderen.

Kart kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Turtraseer kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Bogafjell - Helgeland

Dette turområdet har mange stier og veger hovedsakelig i skogsterreng. Området er kupert og har flere gode utsiktspunkt, f.eks. fra toppen av Bogafjellet (182 m.o.h.) hvor en har et vidt utsyn over store deler av Sandnes. Området veksler mellom lys åpen furuskog og løvskog i den sørlige delen av området. Det er også gode muligheter for å finne bringebær og blåbær i her.

Kart kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Turtraseer kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Vagleskogen

Vagleskogen er en tett skog som består av gran og furu i blanding med løvtre. Skogen gir godt le på vindfulle dager.

De siste årene er flere områder i skogen preget av snauhogst. Vinterstormer har også stedvis gjort store skader på skogen. Foruten den 3,7 km lange ridestien i ytterkanten av området er det flere stier som ikke er merket og som går på kryss og tvers i skogområdet.

Området er mye brukt til trening og fysisk aktivitet. Adkomst til Vagleskogen med bil skjer fra Kvål ved Ganddal. Følg Fabrikkveien til parkeringsplass eller fra parkeringsplass ved Vaglemoen.

Kart kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Turtraseer kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Vedafjellet

Vedafjellet (288 moh) med sin bynære beliggenhet har en fantastisk utsikt i alle retninger. Med unntak av noen mindre skogteiger går turen for det meste gjennom beitemark og åpen lavlandshei. En tredjedel av distansen går på turvei, resten på sti. Løypa er stort sett lettgått, men har et par bratte bakker opp til Brekkafjellet og over Vedafjellet. Ved Ragnhildsnuten passerer løypa byggefelt i Skaarlia og boligfeltet med skole og idrettshall i Kleivane.

Startsted for turen er enten nederste parkeringsplass på Melsheiveien eller ved Kleivane skole.

Kart kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Turtraseer kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Krossfjellet - Åslandsnuten

Dette er to små turområder som ligger på hver sin side av E39 ved Figgjo. Begge er dominert av jordbruksområder og beitemark. Både Krossfjellet (258 moh) og Åslandsnuten (302 moh) ruver godt i landskapet. 

På toppene kan du nyte den strålende utsikten mot Jæren, Sandnes, Bråstein, Figgjo, deler av Ålgård, Frøylandsvatnet og mye mer.

Toppunktet på Åslandsnuten ligger i Time kommune, mens de fleste innfallsportene er i Sandnes kommune. Den karakteristiske ryggen på Åslandsnuten er en såkalt støtsidemorene hvor isbreen har tatt med seg sand, grus og leire og avsatt på østsiden av toppen.

Kart kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Turtraseer kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Storaberget

Dette lille området med innfallsport ca. 200 meter fra Rv 516 på Hogstad, på veien mot Hommersåk, er ikke større enn at det kan oppleves på en kveldstur. Selv om det er lite, byr det på både flotte utsikter, fornminner og krigshistorie. Landskapsmessig varierer det mellom beitemark, blandingsskog, blinkende tjern og blankskurt grunnfjell på toppene. Det er tungt å ferdes utenom stiene.

Under andre verdenskrig bygde tyskerne vannverk ved Grindavatnet og Lomstjørna for å sikre vannforsyningen til Sola flyplass. Rensebassenget, som ligger i lia ned mot Hogstad, stod ferdig i 1943. Anlegget ble nedlagt i 1970, men hovedbygningen, demninger og oppmurt vei, samt en rørtunnel med tilhørende sjakthus kan fremdeles sees langs turstien.

Kart kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Turtraseer kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Melshei

Melsheiområdet har et stort nettverk av turstier og veier. Fra flere høydepunkter er det vid utsikt over store deler av Sandnes.

Plantingen av skogen i Melsheiområdet startet opp for mer enn 100 år siden. Her er et rikt fugle- og dyreliv som orrfugl, rugde, hønsehauk, hare og elg. Skiløype kjøres opp når det er snøforhold til det. Melshei ligger tett opp mot Rogaland Arboret, og flere stier fører inn i denne delen av området. Rogaland Arboret har ca. 100 000 besøkende i løpet av et år og er svært populært særlig blant barnefamilier. Ved den innerste parkeringsplassen er det bygget en klatrejungel og satt opp et grindbygg.

Kart kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Turtraseer kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Ims

Området ligger på begge sider av Rv 13. På sørsiden er løypene lette og familievennlige og stiene går gjennom landbrukslandskap og lettere skogsterreng. På jordene beiter kuer og sauer, mens lenger inne kan du møte rådyr og elg.

Det er merket kortere og lengre rundløyper i området. Den lengste løypa går inn til innløpet til Liavatnet. På nordsiden av veien er området mer kupert og går gjennom gras og lynghei. Området bærer også preg av skogbrannene som herjet i 1988 og 2013.

Ved Liavatnet finner du mange spor etter en omfattende utvinning av kiselgur som fant sted på slutten fra ca. 1890- 1920. Kiselgur ble mest brukt til isolasjon, men også bindemiddel for dynamitt.

I vestenden av Eikelivatnet ligger den en flott badeplass.

Kart kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Turtraseer kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Maudland og Vårlivarden

Dette skogkledde landskapet ligger øst for Hommersåk. I området er det merket et omfattende turstinett med ikke mindre enn seks startsteder.

Turstinettet henger også sammen med tursti til Vårlivarden, et av kommunens mest populære turmål. Stiene går gjennom skog og åpent terreng og det er flere fine utsiktspunkter, bl.a. Eilevfjellet, Hommersandfjellet, Vårlivarden, Torenipen og Bakkefjell. Stiene passerer bl.a idylliske Måkatjørna, Foretjørna og Storestemmen.

Fra Vårlivarden (387 m.o.h.) er det en vid utsikt i alle retninger. Her finner du både krevende og familievennlige løyper. Terrenget er tungt å ferdes i utenfor stiene.

Kart kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Turtraseer kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Veraland

Veraland er preget av store naturområder med myrer, furuskog og åpent og nakent heilandskap. Området har et rikt fugle- og dyreliv med både hjort og elg som beiter i området. Det er flere store og små rundturmuligheter med mange gode utsiktspunkter. Det er tungt å ferdes utenfor stiene.

Kart kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Turtraseer kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Undeknuten

Undeknuten er en markant topp på sørsiden av Fv 316. Mye av turen går på fin landbruksvei og over beitemark, mens den høyestliggende delen av turen går på sti over lyng og berggrunn. Siste kneika mot toppen av Undeknuten er noe bratt.

Fra toppen av fjellet er det flott utsikt i alle retninger, spesielt østover mot Bynuten og Lysefjorden. Turen starter på sørsiden av veien på østsiden av Tengesdalsvatnet og er merket med rød maling og påler. Stikryss er merket med skilt.

Kart kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Turtraseer kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Bynuten og Selvigstakken

I dette området finnes de fleste av Sandnes høyeste topper. Bynuten med sine (671 m.o.h.) er den høyeste, mens Selvigstakken (597 moh) er en god nummer to.

Fra begge toppene er det en storslått utsikt i alle retninger. I området nord for Bynuten dominerer løvskog og lynghei. I åssidene ut mot Høgsfjorden dominerer urørt gammel furuskog som er vernet. I den bratte nordhellingen er det mye bjørk. Skogbeltet mot fjorden er rikt på vilt som elg, hjort, rådyr og småvilt. Det er også flere fiskevann i området.

Kart kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Turtraseer kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Alsvik - Nordland

Alsvik ligger ved Kyllesvatnet i Lutsivassdraget. Området har en variert natur og et vekslende terreng.

Siden 1969 er det tilsammen plantet over 51.000 bartrær i felt, i blanding med områder av løvskog, myr, lyng og einer. I den nordøstlige delen av området er det en del ur og bratt fjell. I området ned mot Kyllesvatnet er turterrenget lettere. Området er knyttet sammen med tursti fra Noredalen med en avstikker opp på Øykjafjellet. Nord for Høgås er det også merket løype over Skrussfjell (303 moh) og videre ned til Kyllesvatnet hvor den knytter seg til eksisterende turstier i Alsvik.

Via Aktiv kommune er det mulig å låne grillanlegget, gapahuken og teltplasser på Alsvik.

 

Kart kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Turtraseer kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Fjellbygda og Sygno

Området er svært variert og veksler mellom jordbruksområder, beitemark, åpne fjellområder og skogsterreng. Det er ingen rundløyper i områdene, men flere innfallsporter.

Den mest brukte innfallsporten er fra parkeringsplassen ved Skjelbreitjørna. Langs løypene er det Sulken (384 moh) og Ramnafjellet (406 moh) som er de høyeste. Utsikten vestover mot Ims – Lutsivassdraget er formidabel.

Den karakteristiske ryggen på østsiden av Sygno (214 moh) ble dannet under siste istid. Åsryggen ble dannet av at elver og isbreer avsatte leire, sand og grus i flere omganger. Landskapsformen kalles på fagspråket for støtsidemorener.

Kart kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Turtraseer kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Dyranut

Området som ligger sør-øst i Sandnes skiller seg ut ved de store, åpne områdene særlig rundt Voren og Dyranuten. Her er det beitemark bestående av lyng og grashei som dominerer. Lenger øst blir landskapet mer kupert og karrig. Flere idylliske vatn skaper variasjon i landskapet. Høyeste toppen her er Grimslifjellet (424 moh) som ligger på grensen til Gjesdal. Området er lettgått og passer for hele familien.

Kart kan lastes ned ved å klikke på denne linken

Turtraseer kan lastes ned ved å klikke på denne linken

 

Tilrettelagte turer i bydelene

Her er 11 kart over nærturer i Sandnes som er godt tilrettelagt. Bruker du rullestol, rullator eller barnevogn er målet at turen skal egne seg for deg.

Vanskelighetsgraden på turen er godt beskrevet i kart og beskrivelser. Les dem nøye før du drar, og sjekk om turen er godt nok tilrettelagt for deg. Disse turen er mellom 1-5 km lange.

 

Austrått

Koselig tur for hele familien gjennom landbrukslandskap. Parker gjerne ved Iglemyr idrettspark eller Austrått svømmehall.


Turen starter ved bydelshuset på Austrått. Vi følger veien som tar oss vestover. Vi har Riaren med masten på høyre hånd. Hele turen går gjennom jordbruksområde og beitemark. Det går kyr og sauer på markene. Vi passerer blant annet Buddegården, den tidligere landbruksskolen. Det er utsikt til bl.a Vedafjell og Storaberget.

I skogholtet på sørsiden av Riaren er det mulighet for å ta seg inn i den nydelige skogen hvor det fint å ta matpause og leke. Det anbefales en tur opp på Riaren for de som har anledning til det. Derfra er utsikten flott. På den ene siden av veien ligger skole og byggefelt, men utsikten mot sør og øst gir oss følelsen av å være på landet. Turen avsluttes forbi Iglemyr Idrettspark og Austrått svømmehall. Kanskje du får med deg et lokaloppgjør på fotballbanen som bonus på turen (tekst fra www.UT.no).

Turen er ca 2.4 km

Klikk her for å lese turbeskrivelse fra UT.no (ekstern link)

Last ned kart ved å klikke på denne linken (PDF)

Bogafjell

Dette er en idyllisk tur i variert miljø. Turen starter fra Tronsholen, her følger dere turveien langs Høylands åna til Stokkelandsvannet. Like etter at du har gått under E39 kommer du til et fantastisk våtmarksområde med et rikt fugleliv gjennom hele året.

Du går forbi flere avstikkere, men vent med å ta til venstre til du er på toppen av bakken. Fortsett rett opp mot kunstgressbanen på Bogafjell. Det er flere rasteplasser langs turen med god utsikt over bl.a Ganddal og Lunde. Ikke glem å snu deg. Dere passerer forbi Bogafjell kirke og barneskolen. Videre går turen over trebroen og E39 til grøntområdet på Presthei. Følg turstien under E39, deretter ned til Stokkelandsvannet og tilbake til Tronsholen (tekst fra www.UT.no).

Klikk her for å lese turbeskrivelse fra UT.no (ekstern link)

Last ned kart ved å klikke på denne linken (PDF)

Figgjo

Tur langs Figgjoelven med industrihistorisk sus.

Turen går i variert landskap, lauvskog, lett industri, bebyggelse og parklandskap. Elva er sentral på hele turen. Her kan du høre fuglekvitter, se ender og svaner, høre elvesus og bekkeklukking.

Denne turen kan være bra og starte fra Figgjohallen. Like etter broen over Figgjoelven kommer du til Figved parken, den inneholder blant annet en flott utsiktplatting over elven. Du går over trebroen tilbake på turveien, langs elva og kommer etter hvert forbi den nedlagte DFU fabrikken. Her finner du også en tilrettelagt rasteplass med fin utsikt over elva. Turen videre følger gang og sykkelstien opp til kommunegrensen mot Gjesdal (tekst fra www.UT.no).

Klikk her for å lese turbeskrivelse fra UT.no (ekstern link)

Last ned kart ved å klikke på denne linken (PDF)

Hana 

Flott utsiktstur gjennom idylliske Roviksveien.

Start gjerne ved P-plass ved Hana kirke. Derfra følger du Roviksveien nedover mot Daleveien og senere ut Gandsfjorden.

Sett av tid til å nyte utsikten i øverste del av turen. Herfra ser du over fjorden til Trones og Varatun. Roviksveien fører deg langs gamle villaer og frodige hager. I enden av bakken svinger du til høyre og går så ut fjorden. I løpet av turen langs Gandsfjorden vil du passere flere båthavner og Sjøspeideren i Sandnes. Det fin utsikt til Lifjell og bymarka før veien runder svingen mot Aspervika og oppover i Åsveien. En motbakke tar deg opp igjen til Hana Kirke.

Ved kirken finnes en gapahuk, ta gjerne en avstikker til denne. På nordsiden er det en opparbeidet sti inn i skogen ca 50 m før innkjørsel til kirken.

Turen er ca 2.4 km

(tekst fra www.UT.no)

Klikk her for å lese turbeskrivelse fra UT.no (ekstern link)

Last ned kart ved å klikke på denne linken (PDF)

Lura

Rundtur i Sandnes nordligste bydel.

Turen startes fra Lurahammeren skole hvor det er p-plasser. Derfra går du opp mot Gamleveien gjennom boligområdet, krysser under veien, tar til venstre og så til høyre inn Eventyrveien til Lurahallen.

Ved Lura idrettsplass tar du til høyre og følger gangveien langs idrettsplassen og Litla Myklaberget. Myklaberget og Myklabergskogen er en av de små grønne lungene i Lura Bydel. Følges tien herfra videre mot Forussletta. Deretter videre til Myklabergveien og ta til venstre og så til høyre inn i Alveveien.

Denne veien følger du gjennom boligområdet til du kommer til Porsholen. Følg denne og ta til høyre i Granveien. Deretter til Lura skole og ta til venstre og gå turveien langs grøntområdet på oppsiden av skolen. Passer Staraberget og følge stien til Eikeveien. Ta til høyre i Eikeveien og så til venstre inni Bjørkeveien. Kryss Gamleveien og følg gaten ned til jernbanelinjen. Følg undergangen ned til høyre under jernbanelinjen og gå deretter utover turstien langs Gandsfjorden.

Langs fjorden får du nydelig utsikt over fjorden og mot Lifjell. Snu deg gjerne og få med deg utsikten mot Sandnes Sentrum også. Følg denne til du kommer til undergangen som tar deg opp til p-plassen ved Lurahammeren ungdomsskole.


Det er ingen store utfordringer på denne turen i form av bakker og stigninger. Turen tar dere med inn i boligområder med eneboliger, rekkehus og industri. Turstien går langs Gandsfjorden, gjennom idrettområder, industri og boligområder. Det er grønne lunger med rasteplasser langs turveien. En fin tur for å bli kjent i en flott bydel (tekst fra www.UT.no).

Klikk her for å lese turbeskrivelse fra UT.no (ekstern link)

Last ned kart ved å klikke på denne linken (PDF)

Sandved

Last ned kart ved å klikke på denne linken (PDF) 

Sandvedparken

Turstien i Sandvedparken følger Storåna og passer for alle.

Området som ligger midt i byen, gir deg fort følelsen av å være ute i naturen. Her kan du høre fuglene kvitre og bekken klukke på sin ferd mot fjorden. Du trenger ikke gå lenge før du kan sette deg ned. Barn kan leke på flere lekeplasser langs turen og det er mange benker langs elven fra Sandnes til Ganddal. Parken har både stor skog og buktende elv. Denne turen stanser ved Sørbøtunet, men turstien fortsetter helt til Ganddal (tekst fra www.UT.no).

Klikk her for å lese turbeskrivelse fra UT.no (ekstern link)

Last ned kart ved å klikke på denne linken (PDF)

 

Sentrum

Koselig sentrumstur i Sandnes.


Turen kan startes fra P-plass i Storgata ved Gamlehjemsparken.

Her kan du starte turen gjennom Gamlehjemsparken og fortsetter videre i Storgata mot Sandnes Kirke og Kirkeparken.

Når du har gått gjennom parken er du i Eidsvollgata. Her fortsetter du til Øglændsparken. Parken er en gave fra Jonas Øglænd til byen i 1939. Parken har to skulpturer, Bamse og Gutter hopper bukk. Parken er utstyrt med lekeplass og benker.

Deretter tar du til venstre og går nedover Solaveien. Over deg går det en bro mellom byggene og utsmykningen er laget av Ståle Kyllingstad. På høyre hånd ligger Vitenfabrikken, et moderne vitensenter hvor publikum oppfordres til å delta og å utforske. Eldste delen ligger i J. Øglænds gamle sykkelfabrikk.

Fortsett nedover Solaveien. Når du kommer til Langgata tar du til venstre, da er du gågata i Sandnes. Denne gaten inneholder en blanding av gamle og nye bygg, det eldste er Nygaardshuset i Langgata 8, oppført i 1837, og det ble fredet i 1941. Langgata er en travel handlegate som er full av liv.

Ta deg gjerne god tid gjennom gågaten. Her passerer du Norwegian Woods Lanternen, et overdekket amfi i glass og tre, før du svinger opp til venstre i Industrigata. På vei tilbake til p-plass passerer du den gamle Melkebaren. Takk for turen (tekst fra www.UT.no).

Klikk her for å lese turbeskrivelse fra UT.no (ekstern link)

Last ned kart ved å klikke på denne linken (PDF)

Smeaheia med Varatunparken

Denne turen kan startes fra Smeaheia skole. Du følger veien ned mot Aksel-Eggebøs vei. Ta til høyre og følg grøntdraget gjennom Brattholen til turveien dreier mot venstre ved det store friområdet. Turveien går langs boligfeltet et stykke før du fortsetter rett frem i friområdet. Underveis passerer du rasteplasser og balløkker. Gå til Sømmeveien og snu og ta samme tur tilbake (tekst fra www.UT.no).

Klikk her for å lese turbeskrivelse fra UT.no (ekstern link)

Last ned kart ved å klikke på denne linken (PDF)

Stokkelandsvannet

Denne turen går rundt Stokkelandsvannet. Turveien tar deg gjennom jordbrukslandskap, våtmarker, skog og villabebyggelse.

På Tronsholen er det stor p-plass og dette er derfor et godt utgangspunkt for turen. Turen går fra p-plass til våtmarksområdet ved utløpet av Høylandsåna. Derfra går vi til venstre.


Underveis finner du poster på Planetstien. På vei mot Ganddal blir du gående langs den nedlagte jernbanestrekningen Ålgårdsbanen. Når dere kommer til Ganddal er det en badeplass med fotball- og volleyballbane ved vannet. Plassen egner seg også til rasteplass.

Du krysser Storåna og fortsetter langs vannet og veien går innom et boligområde. Vi følger Elgveien, ta første til høyre og fortsett til enden, ta så til høyre og du er tilbake langs vannet. Grøntområder langs boligområdet tar deg så videre tilbake til våtmarksområdet.

Stokkelandsvannet ble i 1996 fredet som fuglefredningsområde. Formålet er å bevare dette viktige hekke området for ulike våtmarksfugler. I våtmarksområdet finnes det tilrettelagte utsiktpunkt. Dere finner benker og sitteplasser spredt bortover langs hele turstien (tekst fra www.UT.no).

Klikk her for å lese turbeskrivelse fra UT.no (ekstern link)

Last ned kart ved å klikke på denne linken (PDF)

Trones

Enkel tur rundt Sandnes Idrettspark og Gisketjørn. Denne turen starter ved Giskehallen, svømmehallen, hvor det er god p-plass.

Gå i retning Sandnes stadion langs Tronesgeilen, deretter følger du stien til Ormaskogen hvor du holder til høyre og skal gå rundt idrettsområdet. Ved Giske Ungdomsskole tar du en liten sving til høyre for å fortsette ned mot idylliske Gisketjørn. Her er det fint å ta en pause. Det er et nydelig grøntområde rundt tjernet.(tekst fra www.UT.no).

Klikk her for å lese turbeskrivelse fra UT.no (ekstern link)

Last ned kart ved å klikke på denne linken (PDF)

Ulsneset friområde

Ulsneset friområde ligger ytterst i Hommersåkvågen og er et yndet turområde for alle som bor der. Nærhet til sjøen appellerer til badende og fiskere, samtidig som den lune skogen med sine åpne plasser alltid har vært et kjært sted å gå tur. Nå har Sandnes kommune bundet sammen eksisterende turstinett med rullestolløype og åpnet opp for enda flere brukere.

Rundløypa er 735 meter lang og har en stigning på maks 1:6. Dermed kan de med elektrisk rullestol og barnevogner med letthet ta seg fram i terrenget.


Det er to startpunkter for rundløypa. Enten ved første eller andre parkeringsplass langs Breivikveien. Her er stor oppslagstavle som gir god oversikt over Ulsneset friområde. Fra begge startstedene går en først litt på turvei før skilting med rundløype dukker opp. Sandnes kommune har vært raus med skiltingen og forteller underveis hvor både utsiktspunkt, badeplass, rasteplass, gapahuk og fiskeplass ligger i terrenget. For å komme til disse stedene må en svinge av fra rundløypa og ut på turveien som har maks stigning 1:4 (tekst fra www.UT.no).

Klikk her for å lese turbeskrivelse fra UT.no (ekstern lenke)

Last ned kart ved å klikke på denne linken (PDF)

 

Bydelskart

 

Nærturer

Sandnes Turlag organiserer regelmessige nærturer i Sandnes annenhver tirsdag, fra januar til mai og fra august til september. Se program for nærturer i Sandnes i linken under. 

Turene ledes av en nærturleder. Turene legges også ut på nettsidene til Sandnes Turlag. Ta med hodelykt og bruk refleks dersom du går gjennom områder uten gatelys. Alle turer, bortsett fra Hana-, Figgjo-, Bogafjell- og Austrått turen, kan gås med barnevogn.

Program for nærturer i Sandnes kan leses ved å klikke på denne linken.

Turkart (klikk på linkene under): 

 

Dagsturhytta i Dalsvågen - Søsterhytta

Åpen hytte som kan brukes av alle på dagtid. Husk å ta med ved hvis du ønsker å fyre i ovnen. Søsterhytta har egen facebookside.

 

Kart over sykkelruter

Kart over sykkelruter i Sandnes finner du her

Sykkelrutene i Sandnes er delt i tre kategorier:

  • Hovedsykkelruter: Binder sammen viktige målpunkter i regionen.
  • Bydelsruter: Binder sammen bydelene lokalt.
  • Grønn rute: Rekreasjon i naturomgivelser. Grønn rute er også familievennlige sykkelruter.
Les mer om de grønne rutene i Sandnes her

Grønn rute vil si at en stor del av ruten går på bilfri turvei i grønne omgivelser på gang- sykkelvei. De egner seg godt til familieturer, koseturer og mosjonsturer. Du finner grønn rute i sykkelkartet over. Husk at det er viktig at syklende og gående viser hensyn til hverandre.

 

Beskrivelse grønn rute Sentrumsruta

Starten på turen er ved Kulturhuset, følger Elvegaten sørover gjennom 3 rundkjøringer før en trør inn i Skeianegaten under togsporene og videre gjennom Sandvedparken til Ganddal. Så går turen rundt Stokkelandsvatnet, med vakker natur på alle kanter. Videre på grusvei gjennom Kongestien bort til Hoveveien. Ruten krysser så motorveien på egen sykkel- og gangsti bro og videre bort til Ålgårdsveien. Ved Austrått skole følger du sykkelstien på sørsiden av skolen til Iglemyr skole, deretter ned gjennom Gravarslia via Havnegata tilbake til Kulturhuset. Lengde 15 kilometer.

 

Grønn rute Melsheiruta

Dette er en variert tur som starter i Sandnes sentrum like utenfor Politistasjonen på rød løper. En trør rød løper opp hele Austråttbakken, følger så sykkel- og gangstien langs Ålgårdsveien helt til Bråsteinsvatnet. Her er det gode bade og fiskemuligheter. Turen fortsetter over til Arboretet hvor det er fine turveier blant mer enn 1400 varianter av trær og busker. Løypen går videre til Sviland og opp Steinfjellet, en tøff kneik for de fleste, som tar deg over til Melsheiveien. Deretter blir det bakke nedover langs rulleskianlegget og helt ned til krysset ved Kleivane. Ta til høyre i krysset, deretter opp bakken til Skaarlia og nedover til Iglemyr skole. Derfra tar ruten deg ned gjennom Gravarslia via Havnegata tilbake til Kulturhuset og Rådhuset. Lengde 20 kilometer.

 

Grønn rute Malmheimsruta

Turen starter og ender ved Vitenfabrikken i Storgata. Trø sørover i Storgata, via Kjærlighetstien opp til Stangeland barnehage. Ruten tar deg så videre til Hans og Grete barnehage, over motorveien og så ut på landet. Ta gjerne en pust i bakken ved Folkvord Planter og følg Gamle Hoveveien helt ut til Malmheim. Ved fotballbanen og Grendehuset på Malmheim, må en ut i blandet trafikk og trø langs Heigreveien noen hundre meter for så å svinge til venstre inn på Leaveien. Her venter et langt strekk med flott landskap og utsikt helt til kystlinjen på en klar dag. Landlige omgivelser hele veien tilbake til Sandved og Sandneshallen. En velfortjent stopp ved dette flotte idrettsanlegget burde vurderes. Videre til skogen bak Skeiene Ungdomsskole, ned gjennom Lunden og tilbake til sentrum og Vitenfabrikken. Lengde 20 kilometer.

 

Grønn rute Hommersåkruta

Turen er variert og starter ved Stemmen i sentrum av Hommersåk. Turen går i retning Maudland skole gjennom parkområde og etablerte boligområder. Videre langs Frøylandsvatnet ned til Eskemyr og opp igjen til Riska Fotballstadion, for så å ta ned til Kyrkjevollen skole. Turen går så gjennom smale smau og spennende passasjer i etablerte boligstrøk før en når frem til Hommersåk skole. Denne skolen er bydelens eldste, men med kanskje den mest spennende skolegården. Deretter ned til Stemmen igjen. Lengde 8 kilometer og går på både grus og asfalt.

 

De 7 Ulvungane  

En tursti via de 7 mest spektakulære utsiktspunktene over Sandnes og Gandsfjorden. Ved kanten av Ulvanutane finnes det også en kikkert til fri benyttelse. Denne kan brukes til å bli bedre kjent med Sandnes og kommunene rundt. Her er utsikt til Sola og Nordsjøen i vest, Karmøy i nord, Hå i sør og ikke minst Bynuten i øst

Kart kan lastes ned ved å klikke her (PDF, 3 MB)

Download english version here (PDF, 3MB)

Download hier deutsche Version (PDF, 2MB)

 

Planetstien

Planetstien ble åpnet 28. mars 2011. Planetstien er en modell av planetene i vårt solsystem i målestokk 1:1milliard. Idéen kom fra den pensjonerte sivilingeniøren Leif Augestad og ble til i samarbeid med Sandnes kommune. Turen gjennom modellen av solsystemet er snaut 6 kilometer lang, og begynner med Sola i Sandvedparken og slutter ved Pluto nær Ganddal.

 Planetstien_kart_1Planetstien_kart_2

 

Ferdselsregler i Sandnes

• Gå ikke på dyrket mark eller i skogplantefelt,
• Skad ikke skog eller annen vegetasjon.
• Telt kan settes opp i utmark minst 150 m fra hus eller hytte, i maksimalt 2 døgn.
• Kast ikke avfall i naturen.
• Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark i hele landet.
• Det er totalforbud for all bruk av åpen ild hele året i Rogaland Arboret.
• Du oppfordres til å ikke tenne opp bål utenom tilrettelagte bålplasser og grillanlegg. Se for øvrig Rogaland brann og redning IKS sin nettside.
• Lukk alle grinder som du åpner.
• Vis hensyn til alt dyreliv.
• Følg båndtvangreglene for hund. Mer informasjon om hund i Sandnes.

På nettsiden til Miljødirektoratet kan dere lese mer om allemannsretten. 

Sist oppdatert: 05.05.2023