Vi gjennomfører helseundersøkelser og gir helseinformasjon:

  • Lovpålagt tuberkulosekontroll
  • Helsekartlegging av flyktninger
  • Gir informasjon om det norske helsesystemet, og hjelper med å skaffe fastlege
  • Henviser videre ved behov for oppfølging av fysiske og psykiske helseutfordringe
  • Gir vaksiner til voksne med flyktningstatus
  • Har fokus på smittevern og å avdekke smittsomme sykdommer gjennom blodprøver

Kontakt oss

Sted: Langgata 72, 2.etg

Postadresse: Sandnes kommune, Flyktninghelsetjenester, Postboks 583, 4302 Sandnes. 

Helsejournal på barn og voksne sendes til ovenstående postadresse. 

Åpningstid: mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00

Telefon: 481 64 960/ 469 54 213/ 481 88 193/ 910 05 364

E-postadresse: haf@sandnes.kommune.no eller smittevernkontor@sandnes.kommune.no