account_circle Min side

Veiarbeid

Sandnes kommune oppgraderer infrastrukturen på flere ulike steder i sentrum. Her er oversikt over pågående og planlagt veiarbeid.

Kart

Her finner du kart med veistrekninger som er berørt

Her finner du kart med sykkelveier som er berørt

 

Pågående veiarbeid

Jernbaneveien Fv44
Hva skjer:
Arbeid med bussveien.
Konsekvenser:
Veien stenges for gjennomkjøring mellom Strandgata og Olav Vs. Plass.
Arbeid fra:
2. februar 2023. Strekningen stenges permanent for biltrafikk.
Omkjøringsveier:
Langgata - St. Olavs gate - Rådhusgata - Elvegata.
Sykkel:
Sykkeltrase stenges. Alternativ trase via St. Olavs gate.

Olav Vs. plass - St. Olavs gate
Hva skjer: Arbeid med VA-anlegg. Omlegging av hovedkloakk.
Konsekvenser: FV44 Olav Vs. plass stenges for gjennomkjøring (ved Tinghuset) fra 10. oktober 2022 til og med mai 2023. St. Olavs gate stenges for gjennomkjøring (ved Olav Kyrres gate) fra januar 2023 til og med mai 2023.
Arbeid fra - til: 10. oktober 2022 til og med mai 2023.
Omkjøringsveier: Omkjøring via Rådhusgata og Elvegata ved Rådhuset.
Sykkel: Redusert fremkommelighet for syklister. Alternativ trase via Elvegata og Rådhusgata.

Elvegata (ved AMFI)
Hva skjer: Arbeid med bussveien.
Konsekvenser: Arbeid i fortau (en side omgangen). Redusert fremkommelighet for bilister.
Arbeid fra - til: 16. januar 2023 til sommeren 2024.
Sykkel: Redusert fremkommelighet for syklister. Alternativ trase via St. Olavs gate.

Vågsgata (ved Tinghuset)
Hva skjer: Etablering av fjernvarme og fjernkjøling.
Konsekvenser: Vågsgata stenges for gjennomkjøring ved Tinghuset.
Arbeid fra - til: 16. januar 2023 til 12. mai 2023. 
Omkjøringsveier: Omkjøring via Rådhusgata og Elvegata ved Rådhuset.

Hoveveien
Hva skjer: Arbeid med VA-anlegg.
Konsekvenser: Hoveveien stenges for gjennomkjøring fra 1. juni 2022 til våren 2024. Stengt for gjennomkjøring mellom Pilabakken og Brugata fra 19.10.2022 til juli 2023. Grøfta deles i strekninger for å sikre adkomst for utrykningskjøretøy og beboere.  
Arbeid fra - til: 25. april 2022 til våren 2024. 
Omkjøringsveier: Omkjøring via Jærveien og Brugata.
Sykkel: Redusert fremkommelighet for syklister. 

Stokkaveien
Hva skjer: Arbeid med sykkelstamveien
Konsekvenser: Stokkaveien stengt for gjennomkjøring. Adkomst til Kvadrat fra sør og nord.
Arbeid fra-til: 1. august 2022 til 31. juli 2023.
Omkjøringsveier: Se skilt og kart.

Forussletta FV44
Hva skjer: Arbeid med bussveien ved Nådlandsbråtet - Hans og Grete-stien. Les mer på fylkeskommunens nettsider.
Konsekvenser: Redusert fremkommelighet.
Arbeid fra-til: 1. august 2022 til 31. juli 2025.

 

Planlagt veiarbeid 

Elvegata (Gjesdalveien - Vågsgjerdveien)
Hva skjer: Tilrettelegging for sykkel.
Konsekvenser: Veien stenges delvis.
Arbeid fra-til: Våren 2023. Mer info kommer.
Omkjøringsveier: Høylandsgata - Gravarsveien - Vågsgjerdveien.

Olav Kyrres gate
Hva skjer: Arbeid med VA-anlegg. Omlegging av hovedkloakk.
Konsekvenser: Veien stenges mellom St. Olavs gate og Langgata.
Arbeid fra-til: april 2023 - juni 2023. Mer info kommer.
Omkjøringsveier: St. Olavs gate - Langgata

Sist oppdatert: 28.02.2023