account_circle Min side

Veiarbeid

Sandnes kommune oppgraderer infrastrukturen på flere ulike steder i sentrum. Her er oversikt over pågående og planlagt veiarbeid.

Kart

Her finner du kart med veistrekninger som er berørt

Her finner du kart med sykkelveier som er berørt

 

Pågående veiarbeid

Stavangerveien-Forussletta FV44
Hva skjer:
Arbeid med bussveien ved Stavangerveien-Forussletta. Her finner du mer informasjon om prosjektet.
Konsekvenser:
Redusert fremkommelighet.
Arbeid fra-til:
september 2023 til desember 2025.

Jernbaneveien Fv44 - Olav Vs. plass
Hva skjer:
Arbeid med bussveien.
Konsekvenser:
Veien stenges for gjennomkjøring mellom Strandgata og Olav Vs. Plass.
Arbeid fra - til:
Strekningen stenges permanent for biltrafikk.
Omkjøringsveier:
Langgata - St. Olavs gate.
Sykkel:
Sykkeltrase stenges. Alternativ trase via St. Olavs gate.

Elvegata (ved AMFI)
Hva skjer: Arbeid med bussveien. Les mer på fylkeskommunen sine nettsider 
Konsekvenser: Veien stenges mellom Olav Vs. plass og Julie Eges gate
Arbeid fra - til: 19. juni 2023 til mai 2024. Veien stenges permanent for gjennomkjøring av biltrafikk.
Sykkel: Redusert fremkommelighet for syklister. Alternativ trase via St. Olavs gate.

Hoveveien
Hva skjer: Arbeid med VA-anlegg.
Konsekvenser: Hoveveien stenges for gjennomkjøring fra 1. juni 2022 til våren 2024. Stengt for gjennomkjøring mellom Brugata og Sleipners gate 01.09.2023 til våren 2024. Veikrysset Hoveveien x Brugata er åpent.
Arbeid fra - til: 25. april 2022 til våren 2024. 
Omkjøringsveier: Omkjøring via Austråttbakken – Gamle Ålgårdsveien – Fv516 i sør og via Brugata i nord.
Sykkel: Redusert fremkommelighet for syklister. 

Forussletta FV44
Hva skjer: Arbeid med bussveien ved Nådlandsbråtet - Hans og Grete-stien. Les mer på fylkeskommunens nettsider.
Konsekvenser: Redusert fremkommelighet.
Arbeid fra-til: 1. august 2022 til 31. juli 2025.

Olav Kyrres gate (ved Langgata)
Hva skjer:
Arbeid med VA-anlegg, fjernvarme og kabler.
Konsekvenser:
Veikrysset Olav Kyrres gate x Langgata stenges.
Arbeid fra:
1. august 2023 til februar 2024
Omkjøringsveier:
Torggata - Storgata.
Sykkel:
Redusert fremkommelighet for syklister.

Haakon 7's gate
Hva skjer:
Opparbeidlese av byrom.
Konsekvenser:
Redusert fremkommelighet.
Arbeid fra:
10. januar 2024 til juli 2024
Sykkel:
Redusert fremkommelighet for syklister.

Planlagt veiarbeid 

 

Sist oppdatert: 08.02.2024