Aktuelt

På tide å lese av vannmåleren din

Har du vannmåler hjemme? Da gjør du lurt i å lese av målerstanden og registrere forbruket innen 31. desember.

Les hele saken »

Innspill til ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunen skal nå revidere kommunedelplan «Aktive Sandnes». Planen vil legge føringer for prioriteringer, tiltak og satsninger innenfor fokusområdene organisert idrett, fysisk aktivitet, og friluftsliv.

Les hele saken »

Skøytebanen er tilbake på Ruten

Finn frem skøytene og ta en piruett på isen i Vinterland.

Les hele saken »

Vinterland på Ruten åpnet lørdag 26. november

Allsang og gratiskonsert er noe av innholdet

Les hele saken »

Formannskapets innstilling til handlings- og økonomiplan 2023–2026

Kommunestyret behandler handlings- og økonomiplan 2023 - 2026 i møtet mandag 12.12.2022 kl. 09.00.

Les hele saken »

Nå kan du sortere plasten din

Fra og med mandag 31. oktober kan du sortere plastemballasjen din og levere den inn på 16 ulike steder i kommunen.

Les hele saken »

Turistkontoret på Ruten har fått nytt ansikt

Mens arbeidet med å gjøre klart til Vinterland pågår, var ordfører Stanley Wirak invitert til å avduke den nye vindusdekoren til turistkontoret på Ruten.

Les hele saken »

Samling av Gaselle-bedrifter i Sandnes

300 bedriftsledere var samlet i Sandnes Kulturhus til konferanse og kåring av Gaselle-vinner for Rogaland og Vestland

Les hele saken »

Hvordan videreutvikle satsingen på kultur?

Første uken i november er det kulturlab i KinoKino

Les hele saken »

Kan du klare deg selv i minst tre døgn?

Pandemi, krig i Europa, cybertrusler og ekstremvær. Å være i stand til å stå imot kriser er mer aktuelt enn på lenge – også for oss i Sandnes.

Les hele saken »

Forslag til Handlings- og økonomiplan 2023-2026

Kommunedirektør Bodil Sivertsen legger fram forslag til budsjett fredag 28. oktober kl 10.00

Les hele saken »

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Nå er det mulig å søke om tilskudd til inkludering av barn og unge for 2023. Søknadsfristen er 18. november.

Les hele saken »

Kalender