account_circle Min side

En bolig å bli gammel i

Hvordan du trives i hjemmet ditt handler om mer enn den fysiske boligen. Kanskje det er naboen eller et tilbud i nærheten som er viktigst for deg? Ofte kan små tilpasninger av boligen gjøre det trygt å bo hjemme, og for noen kan en ny bolig være et enda bedre valg.

Praktisk hjelp i sommer

Småjobbsentralen er en kommunal ordning der ungdommer mellom 14-17 tar småjobber mot betaling i sommerferien. Du kan få hjelp med for eksempel luking, maling, handling eller andre små jobber.

 

Boligveiledning

Her finnes informasjon om hvordan en kan tilrettelegge boligen din.

 

 

Tilpasning av bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger:

Sandnes kommune - Tilskudd til tilpasning av bolig

Gjør hverdagen enklere – hjelpemidler

 

Bostøtte

Bostøtte er for deg som har lav inntekt og trenger støtte til å betale høye boutgifter:

Sandnes kommune - Bostøtte

Husbanken

 

Har du større behov?

Kommunen tilbyr ulike former for tilrettelagte boliger for eldre, syke og personer med nedsatt funksjonsevne.

Sandnes kommune - Omsorgsbolig og serviceleilighet

 

Sist oppdatert: 12.04.2023