account_circle Min side

Lån av idrettsanlegg

Sandnes kommune sine idrettsbygg- og anlegg er tilgjengelig for lag og foreninger til treninger og arrangementer.

Treningstid i anleggene og byggene må det søkes om til kommunen. Dette gjøres en gang i året og det tildeles tid for et år eller skoleår om gangen. Det er ulike søknadfrister for utendørsanlegg og idretts- og svømmehaller og gymsaler.

Tid til arrangementer i idrettsbygg- og anlegg tildeles fortløpende etter gjeldende reglement og prioriteringer. Store og/eller årlige faste arrangementer søkes det gjerne om samtidig som det søkes om fast treningstid.

Trenings- og arrangementstid i idretts- og svømmehaller og gymsaler

I idretts- og svømmehallene og gymsalene tildeles det treningstid i skoleåret (fra august til juni).

 

Søknadsskjema for nye treningstider innendørs for sesongen 2023/2024 er nå tilgjengelig. 

 

Søknadsfristen er 1. april. 

 

Informasjon om søknadsprosessen

Hvem kan søke?

Lag og foreninger med tilholdssted i Sandnes kommune kan søke om fast treningstid i kommunens idretts- og svømmehaller og gymsaler.

Treningstidene tildeles etter disse kriteriene.

Hvordan søker jeg?

Søknad sendes inn via dette søknadsskjemaet. Benytt veilederen for å få hjelp til å fylle ut skjemaet.

Det skal sendes inn en søknad per anlegg dere ønsker treningstid i. Er det ønskelig med treningstid flere steder må det sendes inn flere søknader.

Det skal sendes inn en søknad per anlegg per klubb. Det er altså klubben som skal sende inn samlet for alle sine lag, ikke lagene hver for seg.

Søknadsfristen er 1. april. 

Jeg har spørsmål angående søknadsskjemaet og søknadsprosessen

Ta kontakt med saksbehandler på mail.

Når er de nye treningstidene klare?

Det planlegges med at de nye treningstidene er klare innen 1. juni.

 

Informasjon om de ulike type anlegg det kan søkes i

Idrettshaller

Det tildeles treningstid i idrettshallenes ordinære åpningstid, hverdager kl. 16:00 – 22:30. Det tildeles ikke fast treningstid i idrettshallene i helgene.

Denne nettsiden viser oversikt over idrettshaller og gymsaler det kan søkes i.

I Julebygdhallen er ikke mulig å søke om treningstid på fredager, kun mandag til torsdag.

Det er også mulig å søke om treningstid i Folkehallene. Disse har egne søknadsrutiner. Besøk hjemmesiden til den enkelte hall for informasjon om deres søknadsprosedyre.

Vår Energi Arena Sandneshallen

Vår Energi Arena Sola

For bruk av idrettshallene i helgene må det søkes som enkeltstående arrangement. Dette gjøres i Aktiv kommune

 

Gymsaler

Det tildeles treningstid i gymsalene kl. 17:00 – 22:00 i ukedagene. 

Mosjonsgrupper som ønsker treningstid, må legge ved skjema om vedtekter. Dette gjelder også grupper som har sendt inn sine vedtekter tidligere.

Denne nettsiden viser oversikt over idrettshaller og gymsaler det kan søkes i.

Det er den enkelte skole som er ansvarlig for utleie av sin gymsal. Det betyr at det er skolen som må kontaktes for spørsmål om leieforholdet i sin gymsal. Det er også skolene som sender ut tildelingsbrev for sin gymsal.

Det er ikke mulig å søke om arrangement i gymsalene gjennom dette skjemaet eller via Aktiv kommune. Arrangementer må søkes om direkte til skolene.

 

Svømmehaller

Det kan søkes om treningstid i svømmehallene utenom fastsatt tid til publikum og skole i ukedagene og i helgene.

I Austrått og Giskehallen svømmehall er det tidspunktene som er merket i blått i dette vedlegget det kan søkes om.

For Riska og Forsand kan det søkes om tider utenom de tidene som er nevnt i dette vedlegget.

Fysio- og ergoterapitjenester tildeler tid i terapibassenget i Austrått svømmehall. Det tildeles tid i bassenget hovedsakelig til kommunale enheter og fysioterapeuter med avtale med Sandnes kommune. Det kan søkes om de gule tidene i dette vedlegget.

Fast tid i varmtvannsbassenget tildeles etter disse retningslinjene.

Arrangement i svømmehallene søkes via Aktiv kommune.

 

 

Priser og reglement

Priser og reglement for leie og bruk av idrettsanleggene

 

Aktiv kommune

Oversikt over treninger og arrangementer finnes under det aktuelle anlegget/bygget i Aktiv kommune.

 

Trenings- og arrangementstid i utendørs idrettsanlegg

Det tildeles treningstid for hele kalenderåret. Anlegg det tildeles treningstid er utendørs idrettsanlegg (fotballbaner, tennisbaner, friidrettsanlegg, sandvolleyball, etc)

Søknadsskjema

Ta kontakt på mail; jorn.volstad@sandnes.kommune.no, ved spørsmål.

Søknadsfrist 1. november. 

Sist oppdatert: 23.12.2022