account_circle Min side

Idrettshaller og gymsaler i Sandnes kommune

Sandnes kommune  tilgang til 10 kommunale idrettshaller, 7 idrettshaller som eies av andre og 16 gymsaler. Disse benyttes hovedsakelig til skoleundervisning på dagtid og til trening av lag og foreninger på kveldstid, og kamper og arrangementer i helgene.

Idrettshaller

Klikk på ønsket idrettshall for mer informasjon.

 

Informasjon om Folkehallene

Sandnes kommune er deleier i det interkommunale selskapet Folkehallene sammen med Stavanger, Sola og Randaberg. Dette selskapet eier og drifter fire idrettsanlegg som benyttes av lag og foreninger i alle de fire eierkommunene. I tillegg drifter selskapet Vår Energi Arena Forus, men dette anlegget eies av de fire kommunene, ikke Folkehallene.

 

Gymsaler

Det er tildelt treningstid i gymsalene som er nevnt nedenfor. Ta kontakt med den enkelte skole for mer informasjon om aktuell gymsal.

 

 

Sist oppdatert: 05.12.2022