account_circle Min side

Priser og reglement

På denne siden vil du finne gjeldende priser og reglement for de ulike kommunale bygg, anlegg og områder som er tilgjengelige for utleie.

 

Siden er under arbeid. Mer informasjon vil komme fortløpende.

Utlånsreglement Sandnes kommune

Reglement for utlån av kommunale lokaler og anlegg for Sandnes kommune (PDF)

 

Idrettsanlegg

Generelt

Reklameavtale mellom Sandnes kommune og Sandnes idrettsråd (PDF)

Reklameplan for idrettshaller (PDF)

Reklameplan for fotballbaner (PDF)

Kriterier for tildeling av trenings- og arrangementstid (PDF)

Tildelingsbrev til brukere av idretts- og svømmehaller sesongen 2022/2023 (PDF)

Reglement for bruk av klatreveggen i Bogafjellhallen (PDF)

Betalingsreglement for bruk av idrettsanlegg i Sandnes kommune (PDF)

 

Idrettshaller

Regler for Sandnes kommunes idrettshaller her (PDF)

Regler for klisterbruk i Sandnes kommunes idrettshaller her (PDF)

Klisterreglementet til NHF Region Sørvest (PDF)

 

Svømmehaller

Regler for bruk av basseng og svømmehaller i Sandnes kommune (PDF)

Ansvars- og sikkerhetserklæring (PDF)

 

Uteanlegg

Reglement for bruk av utendørs idrettsanlegg (PDF)

Sandnes idrettspark

Brann og rømning

Lys

Nødnummer og kontaktpersoner

Sertifikater og godkjenninger

Tegninger

Trafikkforhold

Andre avtaler og regler

 

Friluftsområder

Reglement for bruk av friluftsanleggene på Alsvik (PDF)

Reglement for bruk av leirplass på Gramstad (PDF)

Reglement for bruk av leirplass på Fjogstad (PDF)

Reglement for bruk av leirplass på Kubbetjørn (PDF)

 

Skolebygg

Regler for utlån og utleie av lokaler i Sandnes kommune sine skolebygg (PDF)

Vedtektsskjema for foreninger ved leie av gymsal (PDF)

Forsamlingslokaler

Oppdateres.

 

Kommunale utearealer

Retningslinjer for bruk og leie av kommunale utearealer

Retningslinjer for bruk og leie av kommunale utearealer

Vedlegg 1 - Oversikt over flaggholdere

Vedlegg 2 - Utsnitt fra Materialplan i Langgata

Vedlegg 3 - Skjema for forespørsel om leie av kommunal grunn til etablering av uteservering

Vedlegg 5 - Skjema for forespørsel om leie av kommunal grunn til plassering av salgsvogn

Vedlegg 6 - Veiledning ved utforming av salgsvogner

Vedlegg 7 - Kart med antall og plassering av matvogner

Vedlegg 8 - Egenerklæring for åpning og tilkobling i strøm- og sikringsskap

Vedlegg 9 - Kart med plassering og innhold i kommunale strøm- og sikringsskap

Vedlegg 10 - Seriøsitetserklæring

Vedlegg 11 - Priser

 

 

Parker og torg

Oppdateres.

 

Arrangementshåndbok

Planlegger du kulturarrangement i Sandnes? - Arrangementshåndbok (PDF)

Sist oppdatert: 23.12.2022